Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (24 Ιουλίου 2014)

ΦΕΚ Γ 973/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−

των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
2.6.2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Εφέ−
τη Αθηνών, Άννας Τσέτσου του Κωνσταντίνου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμε−
νων Ελληνικού Δημοσίου: 1241074580/11.7.2014).
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την
υπηρεσία από 1η Ιουλίου 2014, της Επιτρόπου της Επι−
κρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ειρή−
νης Γανωσέλη του Βασιλείου, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης
που κατείχε.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμε−
νων Ελληνικού Δημοσίου: 5212983916/27−6−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988 Α΄35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία από 1ης Ιουλίου 2014, της Συμβούλου της
Επικρατείας Βασιλικής Καλαντζή του Ηλία, λόγω συ−
μπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της
ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχε.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 4648611878/3−7−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2014:
Α) των Προέδρων Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:
1) Θεσσαλονίκης, Μαρίτσας−Ελένης Βασιλειάδου του
Μαρίνου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 1243229171/30−6−2014),
2) Θεσσαλονίκης, Ειρήνης Γιαννοπούλου−Πάχτα του
Χρήστου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 2881697384/30−6−2014).
3) Πειραιώς, Ειρήνης Κυρίου του Βασιλείου
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 5752267897/30−6−2014).
4) Αθηνών, Αθανασίας Πενθερουδάκη−Βολτυράκη του
Στυλιανού.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 7171137122/1−7−2014).
5) Αθηνών, Νικολάου Σοϊλεντάκη του Παναγιώτη.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 1241442122/1−7−2014).
6) Αθηνών, Γεωργίου Κωστάκη του Κωνσταντίνου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 4042577755/1−7−2014).
7) Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Πανταζάτου του Διονυσίου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 9423763861/30−6−2014).
8) Πειραιώς, Βασιλείου Χριστοφίλη του Κωνσταντίνου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 8896457664/30−6−2014).
9) Αθηνών, Γεωργίου Σκουλούδη του Εμμανουήλ.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 3175982637/1−7−2014),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας τους και
Β) των Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:
1) Αθηνών, Νικολάου Ξηνταρόπουλου του Ιωάννη.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 1254873013/1−7−2014).
2) Αθηνών, Αφροδίτης Χριστοπούλου του Νικολάου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 4912021291/1−7−2014) και
3) Πατρών, Ιωάννη Καπνιάρη του Παναγιώτη.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού: 1110352631/7−7−2014),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65ου)
έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"