Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (18 Ιουλίου 2014)

ΦΕΚ Γ 928/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την
υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2014, των παρακάτω δικα−
στικών λειτουργών:
Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου: 1) Βασιλείου
Λυκούδη του Σπυρίδωνα − Γεράσιμου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7812710610/1.7.2014).
2) Αντωνίου Αθηναίου του Ανδρέα.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7992119115/1.7.2014).
3) Γρηγορίου Κουτσόπουλου του Χρήστου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4511729101/1.7.2014).
Β. Των Αρεοπαγιτών:
1) Νικολάου Κωνσταντόπουλου του Θεοφάνους.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1194812726/1.7.2014).
2) Δημητρίου Μουστάκα του Ιωάννου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4930541247/1.7.2014).
3) Δημητρίου Μαζαράκη του Ιωάννου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1197265611/1.7.2014).
4) Βασιλείου Λαμπρόπουλου του Ιωάννου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1012497108/1.7.2014).
5) Ιωάννου Χαμηλοθώρη του Χρήστου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1882094882/1.7.2014).
Γ. Των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου:
1) Αναστάσιου Κανελλόπουλου του Γεωργίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1086737752/1.7.2014).
2) Γεώργιου Μποροδήμου του Σπυρίδωνα.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1213163118/1.7.2014).
3) Ιωάννου Σακελλάκου του Γρηγορίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 5611861116/1.7.2014).
4) Ιωάννου Λιακόπουλου του Βαΐου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 3611112387/25.6.2014).
Δ. Των Προέδρων Εφετών:
1) Πειραιώς, Κλεονίκης Θεοδωροπούλου του Ηρακλή.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6112234461/1.7.2014).
2) Πειραιώς, Παρέσσας Τσαντεκίδου του Αρχιμήδους.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1201176451/1.7.2014).
3) Αθηνών, Νίκης Καστανά − Κασιακόγια του Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4687910678/4.7.2014).
4) Αθηνών, Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου του Βασι−
λείου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4341101055/4.7.2014).
5) Αθηνών, Ελένης Κέππα του Θεοδώρου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1071046060/4.7.2014).
Ε. Των Εισαγγελέων Εφετών:
1) Αθηνών, Παναγιώτη Ματζούνη του Θεόδωρου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 8318918647/25.6.2014).
2) Θεσσαλονίκης, Παναγή Γιαννάκη του Ευστρατίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1101025888/1.7.2014).
3) Αθηνών, Μιχαήλ Δεληγιάννη του Χαραλάμπους.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4070124512/25.6.2014), λόγω
συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της
ηλικίας τους.
ΣΤ. Των Εφετών:
1) Θεσσαλονίκης, Σάββα Σαχπεκίδη του Βασιλείου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 9151241231/4.7.2014).
2) Αθηνών, Μαρίας Ψάλτη του Παναγιώτη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7481111929/4.7.2014).
3) Αθηνών, Ευαγγελία Θεοδωρακοπούλου του Χαρα−
λάμπους.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 3598612192/4.7.2014).
Ζ. Του Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Αλέ−
ξανδρου Κωνσταντίνου του Γεωργίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 9685452224/3.7.2014).
Η. Των Ειρηνοδικών Α΄ τάξης:
1) Αθηνών, Ελένης Δεσύλλα του Σπυρίδωνα.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1066418889/1.7.2014).
2) Πταισματοδικείου Αθηνών, Αντωνίας Αγγελοπούλου
του Ευαγγέλου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 8142125159/1.7.2014).
3) Αθηνών, Αικατερίνης Θεοδωρακοπούλου του Γε−
ωργίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4710010751/1.7.2014).
4) Πταισματοδικείου Πατρών, Γεωργίας Γκουργιώτου
του Κωνσταντίνου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 3033133727/30.6.2014).
5) Αθηνών, Ελισάβετ−Ελένης Παπαγεωργίου του Πα−
ναγιώτου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7411112446/1.7.2014).
6) Αθηνών, Μαρίας Σαλακά του Ιωάννου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1775121771/1.7.2014).
7) Πταισματοδικείου Κοζάνης, Δημοσθένη Νόνα του
Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 5276111112/10.7.2014).
8) Αθηνών, Γεωργίας Θεοδωράκη του Εμμανουήλ.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7266652117/1.7.2014).
9) Πταισματοδικείου Ηρακλείου, Μαρίας Χαχλιουτάκη
του Λαζάρου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6216173712/7.7.2014).
10) Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Τσανούσα του Κωνστα−
ντίνου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1091006431/4.7.2014).
11) Αθηνών, Ιωάννας Σπυροπούλου του Σταύρου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1498127551/1.7.2014).
12) Καλαμάτας, Αικατερίνης Κάση του Ευαγγέλου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1512711213/8.7.2014).
13) Ιλίου, Αναστασίας Κρόκου του Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 3111123102/3.7.2014).
14) Πταισματοδικείου Αθηνών, Ελένης−Ισμήνης Που−
λάκη του Αντωνίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 8312451389/1.7.2014).
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65ου)
έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988 Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2014, του Προέδρου του
Αρείου Πάγου Μιχαήλ Θεοχαρίδη του Γεωργίου, λόγω
συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της
ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7810110111/1.7.2014).
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την
υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2014, του Προέδρου Εφετών
Ιωαννίνων Γεωργίου Ευσταθίου του Ευθυμίου, λόγω συ−
μπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της
ηλικίας του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 8211731104/4.7.2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"