Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 400/2015 )

 ΦΕΚ Γ 400/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με Προεδρικό διάταγμα της 6ης Απριλίου 2015, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό
53/16.3.2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου−
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώνται
λόγω υπηρεσιακών αναγκών για ένα (1) έτος και με
δαπάνες του δημοσίου οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ Τάξης:
α) Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνα Δαλαμάγκα του Βα−
σιλείου στο Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας, και β) Αμυνταίου,
Αλεξάνδρα Παμπουκίδου του Χρήστου, στο Ειρηνοδικείο
Καστοριάς.
(Αριθ. βεβ. δαπάνης Υ.Δ.Ε. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"