Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΦΕΚ B 632/2015 )

ΦΕΚ B 632/2015 

Συμπλήρωση της 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014)
αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−

νεδρίου (σε Συμβούλιο) «Περί συγκροτήσεως των
Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δι−
καστικό έτος 2014 − 2015», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. .............................. 1
Συμπλήρωση της ΦΓ10/64369/23.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2552/
24.9.2014) αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμα−
κίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό
έτος 2014 − 2015», όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενέστερα. .............................................. 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"