Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Αντικατάσταση του Προέδρου και του Αναπληρωτή του στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 234/2015 Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριό−
τητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,
τον Γεώργιο Παντελή του Παντελή (Α.Δ.Τ.: Ξ 656848),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση
του Παναγιώτη Νικολούδη του Ευστρατίου, Αντεισαγ−
γελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος παραιτήθηκε από
την υπηρεσία, και αναπληρωτή αυτού τον Δημήτριο
Δασούλα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Χ 550403), ομοίως
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση
του Γεωργίου Παντελή του Παντελή. Οι ανωτέρω ορί−
ζονται με αποκλειστική απασχόληση, για το υπόλοιπο
της θητείας ήτοι έως 30.6.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"