Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου


http://www.sakkoulas.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1968&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=118&search_exp=%2F%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85%2Fiu

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ...................................................................      VII        
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ .............................     ΧΙΙΙ                   
Η συμβολή του κτηματολογικού δικαστή
στη διαμόρφωση του κτηματολογικού δικαίου
(Κωνσταντία Εμμανουηλίδου)

Ι.    Ο κτηματολογικός δικαστής σύμφωνα με το  ν. 2664/ 1998                   1         
ΙΙ.   Αρμοδιότητες κτηματολογικού δικαστή.................... ....... 7
      1. Διόρθωση πρώτων εγγραφών ........................... ....... 8
         Α. Αγωγή άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 .................. ....... 8
             α. Αποκλεισμός αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου .. ....... 8
             β. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης εμπράγματου δικαιώ­ματος               10
             γ. Παθητική νομιμοποίηση· αναγκαστική ομοδικία              11
             δ. Αίτημα αγωγής και φύση απόφασης ........... ..... 14
             ε. Εφαρμογή του άρθρου 7α ν. 2664/1998 ....... ..... 14
             στ. Χωρικές μεταβολές (δημιουργία νέων γεωτεμαχίων)               17
             ζ. ........................................................................ Πρακτικό συμβιβασμού                19
             η. Καταχώριση οριζοντίων ιδιοκτησιών (από «κου­βά»)                  19
         Β. Ακίνητα καταχωρημένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»           20       
Σελ.
             α. Νομοθετικές παρεμβάσεις και νομολογιακές προ­σεγγίσεις                    20
             β. Αναγνώριση ή διαπίστωση εμπράγματου δικαιώματος;                         25
             γ. Οριστικοποίηση πρώτης εγγραφής ............. ..... 25
         Γ. Αίτηση άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998: εξ ανάγκης διασταλτική ερμηνεία σε συνδυασμό με το άρθρο 18 ν. 2664/1998 ................................................. ..... 26
      2. Διόρθωση μεταγενέστερων εγγραφών .............. ..... 30
      3. Αντιρρήσεις κατά πράξεων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου                     32
         Α. Kατ’ άρθρ. 6 § 4 ν. 2664/1998 .......................... ..... 32
         Β. Kατ’ άρθρ. 16 § 5 ν. 2664/1998 ........................ ..... 34
         Γ. Kατ’ άρθρ. 18 § 2 ν. 2664/1998 ........................ ..... 36
         Δ. Kατ’ άρθρ. 19 § 2 ν. 2664/1998 ........................ ..... 38
ΙΙΙ. Επίλογος. Προτάσεις για την επόμενη νομοθετική τροποποίηση                       41
Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα
κτηματολογικού δικονομικού δικαίου
(Γεώργιος Διαμαντόπουλος)
Ι.    Προδιάθεση .............................................................. ..... 43
ΙΙ.   Διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτού και ζητήματα διαδικασίας στην κτηματολογική δίκη             45
      1. Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαστήριο               46
         A. Δικαιοδοσία ....................................................... ..... 46
         Β. Αρμοδιότητα ...................................................... ..... 48
Σελ.
      2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και ζητήματα διαδικασίας που σχετίζονται με τους διαδίκους     50
         Α. Έννοια διαδίκου ................................................ ..... 50
         Β. Προσεπίκληση .................................................. ..... 52
         Γ. Παρέμβαση τρίτου (κύρια ή πρόσθετη) στην κτηματολογική δίκη              54
         Δ. Ικανότητα διαδίκου, νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον               57
      3. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και ζητήματα διαδικασίας που αφορούν στο αντικείμενο της διαφοράς ή της υπόθεσης ..................................... ..... 60
         Α. Αοριστία του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου                60
         Β. Νομότυπο και εμπρόθεσμο του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου                      70
         Γ. Καταχώριση αγωγής στα κτηματολογικά φύλλα                 73
      4. Διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης            78
         Α. Προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου                    78
         Β. Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς και πρακτικό άρθρ. 214 Α ΚΠολΔ             81
         Γ. Δικαστικό ένσημο .............................................. ..... 86
ΙΙΙ. Δικαστική απόφαση κτηματολογικού δικαστή και έννομες συνέπειες αυτής                 89
      1. Αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998                 92
      2. Αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998                 105
      3. Νομοθετική και νομολογιακή σύζευξη των κατ’ άρθρ. 6 §§ 2 και 3 ν. 2664/1998 δικαστικών αποφάσεων .............................................................. 111
ΙV. Eπίμετρο ................................................................... ... 121
Σελ.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ...............................    129
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ .................    137        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"