Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

AIΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΔΕ ΤΗΣ 26-1-2016

Στα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών – Εισαγγελέων
 
Για το Δ.Σ. της 26ης Ιανουαρίου 2016
 
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Η εικόνα των έντονων κοινωνικών αντιδράσεων τις τελευταίες εβδομάδες από πολλές επαγγελματικές τάξεις, που θίγονται από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, βρίσκεται σε απόλυτη δυσαρμονία με την ηρεμία και τη σιγουριά με την οποία αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις οι δικαστικές ενώσεις. Ακόμα και σήμερα που συγκαλείται το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιέργως δεν συμπεριλαμβάνεται το ασφαλιστικό. Μήπως τελικά οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό δεν μας αφορούν; Αρχικά σημειώνουμε ότι το Προεδρείο της Ε.Δ.Ε. δεν έχει ενημερώσει τα μέλη της για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και για το που βαδίζουμε, ώστε να καθορίσουμε στη συνέχεια την στάση μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εισφέρουμε στο διάλογο και στη συζήτηση που οφείλουμε να ανοίξουμε, θυμίζοντας τα εξής:
α) Μέχρι σήμερα ως μισθός βάσει του οποίου υπολογίζονταν η σύνταξη καθορίζονταν αυτός του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία (άρθρο 9 παρ. 1 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), για δε τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993 ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας (άρθρο 28 ν. 2084/1992). Σήμερα με τους ν. 3865/2010 και 4336/2015 για τις συντάξιμες αποδοχές θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών όλης της διάρκειας του εργασιακού βίου.
β) Το ποσοστό αναπλήρωσης για την 35ετία από το 80% που ήταν στο παρελθόν (άρθρο 9 παρ. 4 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) ανέρχεται σήμερα μόλις στο 45,85% και ενδέχεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Η προοπτική περαιτέρω μείωσης των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ εμφανίζεται ως το πιο πιθανό σχέδιο.
γ) Με την υπ’ αριθμό 122900/0092/ 27-10-2015 Υπουργική απόφαση αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων- λειτουργών του Δημοσίου, φθάνοντας το έτος 2022 στο 65ο έτος της ηλικίας, δηλαδή στο ανώτατο συνταγματικό όριο για τους Δικαστές και τους Εισαγγελείς μέχρι το βαθμό του Εφέτη.
δ) Σήμερα έχουν ήδη δημιουργηθεί Δικαστές τριών ταχυτήτων. Οι ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993 ασφαλίζονται υποχρεωτικά για την κύρια σύνταξη στο Δημόσιο αλλά και στο Ταμείο Νομικών. Οι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 που διορίστηκαν πριν την 1-1-2011 άσκησαν το δικαίωμα επιλογής μεταξύ ασφάλισης Δημοσίου και Ταμείου Νομικών, ενώ η τρίτη κατηγορία των νέων συναδέλφων που διορίστηκαν μετά την 1-1-2011 ασφαλίζονται μόνο στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ.
ε) Το εφάπαξ βοήθημα, που προέρχεται από εισφορές που παρακρατούνται υποχρεωτικά από το μισθό μας, έχει υποεξαπλασιαστεί σε σχέση με το 2004.
στ) Οι παροχές του ΕΟΠΥΥ, υποβαθμιζόμενες διαρκώς, οδηγούν πολλούς συναδέλφους να στραφούν στην ιδιωτική ασφάλιση.
Πέραν δε όλων των παραπάνω ζητημάτων που μας αφορούν άμεσα, πρέπει να εξετάσουμε και την συνολικότερη κατάσταση που διαμορφώνεται στο χώρο της Δικαιοσύνης με την εξαιρετικά δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Η υποβάθμιση του ρόλου τους, η αναγκαστική αποχώρηση -ιδίως νέων δικηγόρων-, ή η υπαλληλοποίησή τους, λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, η μονοπωλιακή παροχή νομικών υπηρεσιών από τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία που θα καταφέρουν να επιβιώσουν, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και θα επιφέρει κλυδωνισμούς στο ήδη πάσχον δικαστικό σύστημα. Η δήλωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγώνα των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας είναι νομίζουμε επιβεβλημένη. Έχουμε πει και παλαιότερα ότι επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πλατύτερου μετώπου Δικαστικών Ενώσεων, Δικηγορικών Συλλόγων και Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων, στα πλαίσια της αμοιβαίας κατανόησης των προβλημάτων που απασχολούν όλους μαζί και τον κάθε κλάδο χωριστά.
Καλούμε το Δ.Σ. της Ένωσης να αντιληφθεί την κατάσταση που διαμορφώνεται σε βάρος του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης των συναδέλφων, καθώς και την ανάγκη ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών. Να εγκαταλείψουμε κάθε εφησυχαστική τακτική που θα μας φέρει για άλλη μιας φορά προ τετελεσμένων. Να λάβουμε ομόφωνα απόφαση για διακοπή των συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων της Χώρας στις 4 Φεβρουαρίου 2016 !
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016
Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ- Πρόεδρος Πρωτοδικών,
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε
————————
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

Κατά τη συνεδρίαση της 26.1.2016 την πρότασή μας για διακοπή συνεδριάσεων των δικαστηρίων της χώρας στις 4.2.2016 ψήφισε η συνάδελφος Β.Πάπαρη, ενώ την καταψήφισαν όλοι οι λοιποί παριστάμενοι (Μ.Στενιώτη, Κ.Βουλγαρίδης, Ε.Κασαλιάς, Χ.Μαυρίδης, Χ.Παπαδήμας, Μ.Γκαρά, Μ.Σιμιτσή, Γ.Ευστρατιάδης και Π.Λυμπερόπουλος).
Την πρότασή μας για δήλωση συμπαράστασης στον αγώνα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ενάντια στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ψήφισαν οι συνάδελφοι Β.Πάπαρη, Π.Λυμπερόπουλος και Γ.Ευστρατιάδης, ενώ την καταψήφισαν όλοι οι λοιποί παριστάμενοι (Μ.Στενιώτη, Κ.Βουλγαρίδης, Ε.Κασαλιάς, Χ.Μαυρίδης, Χ.Παπαδήμας, Μ.Γκαρά και Μ.Σιμιτσή).


3 σχόλια:

 1. Νομίζω ότι εκφράζω τους περισσότερους συναδέλφους μου δικηγόρους όταν λέω ότι θλίβομαι για την απόρριψη του αιτήματος στήριξης του αγώνα των δικηγορικών συλλόγων όταν οι δικηγορικοί σύλλογοι είχαν σταθεί στο πλευρό των δικαστών και εισαγγελέων παλαιότερα στους δικούς τους αγώνες. Η αξιοπρέπεια των φορέων της δικαιοσύνης αφορά όλους όσους υπηρετούμε αυτόν τον χώρο και αυτό θα έπρεπε να είναι αντιληπτό από όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ότι οι κύριοι Πρόεδροι Πρωτοδικών Χαραλαμπος Σεβαστίδης και Χριστοφορος Σεβαστίδης υπέβαλαν την εν λόγω πρόταση στην ΕΔΕ τους τιμά προσωπικά και αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι η αξιοπρέπεια όλων των λειτουργών της δικαιοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για τον χώρο της δικαιοσύνης εν γένει. Το ότι αυτή η πρόταση απορρίφθηκε καταδεικνύει ότι στο μυαλό των περισσοτέρων λειτουργών της δικαιοσύνης υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και αυτό είναι θλιβερό.
  Αναστάσης Φράγκος
  Δικηγόρος Αθηνών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν τιθεται θεμα διαχωριστικων γραμμων
   ο δικαστης απαγορευεται να εκφραζει θεσεις επι θεματων δημοσιονομικης πολιτικης, εκ του Συνταγματος

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"