Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Bundesverfassungsgericht 15.12.2015 – 2 BvR 2735/14: Σχέση μεταξύ Συντάγματος και δικαίου της ΕΕ

Bundesverfassungsgericht 15.12.2015 – BvR 2735/14
Σχέση μεταξύ Συντάγματος και δικαίου της ΕΕ – Προστασία της συνταγματικής ταυτότητας (των βασικών, μη αναθεωρητέων διατάξεων του Θεμελιώδους Νόμου) – Αρχές επιβολής ποινικών κυρώσεων – Αρχή της προσωπικής ευθύνης/ενοχής και σχετικά διαδικαστικά δικαιώματα του κατηγορούμενου  – Έκδοση από τη Γερμανία στην Ιταλία αμερικανού υπήκοου, που καταδικάσθηκε ερήμην σε κάθειρξη 30 ετών, με απόφαση ιταλικού δικαστηρίου


(Α) Κατά κανόνα, οι πράξεις οργάνων της ΕΕ και οι πράξεις των γερμανικών αρχών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου δεν ελέγχονται με βάση τις συνταγματικές διατάξεις περί θεμελιωδών δικαιωμάτων, λόγω της αρχής της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ – Ωστόσο, η αρχή αυτή βρίσκει πεδίο εφαρμογής μόνον στο μέτρο που το Σύνταγμα (ο Θεμελιώδης Νόμος της Γερμανίας) και η Πράξη Προσχώρησης στην ΕΕ επιτρέπουν ή προβλέπουν τη μεταφορά κυριαρχικών δικαιωμάτων – Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω αρχής περιορίζεται από τη συνταγματική ταυτότητα, που δεν υπόκειται σε συνταγματική αναθεώρηση ή σε ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ – Ο ανωτέρω έλεγχος της παραβίασης της συνταγματικής ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στη μη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου – Η διαπίστωση τέτοιας παραβίασης επιφυλάσσεται στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και είναι συμβατή με τη Συνθήκη ΕΕ, εγγενές στοιχείο της οποίας είναι και η προστασία της συνταγματικής ταυτότητας των κρατών μελών – Η εξουσία αυτή δεν συνιστά ουσιώδη απειλή για την ενιαία εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι (πρέπει να) ασκείται με αυτοπεριορισμό του Δικαστηρίου, βάσει αυξημένων απαιτήσεων όσον αφορά το παραδεκτό της συνταγματικής προσφυγής (απαίτηση λεπτομερών και τεκμηριωμένων ισχυρισμών σχετικά με την προβαλλόμενη παραβίαση) και κατά τρόπο ανοιχτό στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση – Εφόσον τούτο απαιτείται, το Δικαστήριο θα προβεί στον ανωτέρω έλεγχο κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, σχετικά με την ερμηνεία του οικείου ενωσιακού κανόνα
(Β) Η συνταγματική ταυτότητα περιλαμβάνει το άρ. 1 του Θεμελιώδους Νόμου, το οποίο κατοχυρώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εγγυάται την προστασία των προβλεπόμενων στο Σύνταγμα θεμελιωδών δικαιωμάτων
(Γ) Η εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584/ΔΕΥ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ), με την έκδοση προσώπου, ώστε να εκτελεσθεί η ποινή που του έχει επιβληθεί ερήμην του, βάσει του ποινικού δικαίου, ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβίαση της διάταξης του άρ. 1 του Θεμελιώδους Νόμου, που εγγυάται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και της συνταγματικής αρχής του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες η επιβολή τέτοιας ποινής, ως αντίδραση σε παραβατική συμπεριφορά, με την οποία αποδίδεται στον παραβάτη κοινωνική και ηθική αποδοκιμασία, ερείδεται στη διαπίστωση προσωπικής πταισματικής ευθύνης του από το αρμόδιο δικαστήριο – Η αποτελεσματικότητα της αρχής της προσωπικής ευθύνης τίθεται εν αμφιβόλω, αν δεν εξασφαλίζεται ότι γίνονται δεκτά τα αληθινά πραγματικά περιστατικά – Επίσης, ο προσδιορισμός της προσήκουσας ποινής προϋποθέτει ότι λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα του κατηγορούμενου και, επομένως, καταρχήν, ότι αυτός είναι παρών στη δίκη του – Κατά συνέπεια, η αρχή της προσωπικής ευθύνης εξασφαλίζει στον κατηγορούμενο ορισμένες ελάχιστες εγγυήσεις, ώστε αυτός να μπορεί να θέσει υπόψη του ποινικού δικαστηρίου περιστατικά και συνθήκες που ενδέχεται να τον απαλλάσσουν ή να επηρεάζουν την επιμέτρηση της ποινής που του επιβάλλεται – Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να τηρούνται και σε σχέση με τα αιτήματα έκδοσης για εκτέλεσης ποινής καταλογισθείσας σε απόντα – Τούτων έπεται ότι το γερμανικό δικαστήριο που κρίνει επί τέτοιου αιτήματος υποχρεούται να ελέγξει τη νομική κατάσταση, από την ανωτέρω άποψη, στο κράτος που ζητά την έκδοση
(Δ) Στην παρούσα υπόθεση, δεν υπάρχει ανάγκη κάμψης της αρχής της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ, αφού η προαναφερόμενη απόφαση-πλαίσιο και η γερμανική νομοθεσία περί διεθνούς συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μπορούν να ερμηνευθούν κατά τρόπο συμβατό με τις ως άνω ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις που εγγυάται το άρ. 1 του Συντάγματος – Εξάλλου, δεν είναι απαραίτητη η διατύπωση σχετικού προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, δεδομένου ότι δεν γεννώνται εύλογες αμφιβολίες ως προς τον ορθό τρόπο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου  http://www.humanrightscaselaw.gr/

1 σχόλιο:

  1. ετσι...
    αυτα τα λενε στη Γερμανια..
    ετσι και το ελεγε ο ελληνικος ΑΠ τι δεν λεγονταν (αναχρονιστικος, απαραδεκτος, αντικειται στην ΕΣΔΑ, ντροπη, κα)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"