Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΔΔ - ΦΕΚ Γ 857/2016

  ΦΕΚ Γ 857/2016


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγ-
ματος και τα άρθρα 49 και 65 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν σή-
μερα και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 30/2016,
διορίζονται πάρεδροι πρωτοδικείου των Τακτικών Δι-
οικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήματος υποψηφί-
ων παρέδρων πρωτοδικείου των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς την κατάρτιση
τους στις 31 Μαΐου 2016 και έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1. Νικόλαος Τζάννος του Βασιλείου και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το έτος 1986 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,12093, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8333846847/8-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38227/8-8-2016).
2. Αικατερίνη Στεφανίδου του Γεωργίου και της Βα-
σιλικής, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας το έτος
1983 και έλαβε τελικό βαθμό 11,87105, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9529741001/10-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38471/10-8-2016).
3. Κωνσταντίνα Παρίση του Ηλία και της Θεοδώρας,
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1981 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,63779, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1552095811/8-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 38266/8-8-2016).
4. Ελευθερία Τσανούσα του Ιωάννη και της Πολυξένης,
που γεννήθηκε στη Καστοριά το έτος 1982 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,59547, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Χαλκίδας.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1246563116/9-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38362/9-8-2016).
5. Δάφνη Κοϊμτζόγλου του Γεωργίου και της Ευγενίας,
που γεννήθηκε στη Κοζάνη το έτος 1983 και έλαβε τελικό
βαθμό 11,36140, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1289874101/8-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38269/8-8-2016).
6. Θεόδωρος Παπαδόπουλος του Βίκτωρα και της
Γιαννούλας, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1983
και έλαβε τελικό βαθμό 11,35907 στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1192612313/8-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38271/8-8-2016).
7. Βασιλική Σκόνδρα του Ηλία και της Φρειδερίκης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 και έλαβε τελικό
βαθμό 11,25116, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2112227621/9-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38387/9-8-2016).
8. Άννα Αρναούτη του Αντωνίου και της Αργυρώς, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και έλαβε τελικό
βαθμό 11,23965, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1117286040/8-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38273/8-8-2016) και
9. Ελισσάβετ Βαλάση του Κωνσταντίνου και της Βασι-
λικής, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1982 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,11395, στο Διοικη-
τικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4219109215/8-8-2016).
(Αριθ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 38275/8-8-2016).
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. - Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 8107/25-8-2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"