Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΕ: Αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου της εκτελέσεως να λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως την ακυρότητα καταχρηστικής ρήτραςΔιάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2016 [αίτηση του Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, υποκατάστημα Ζυρίχης, πρώην Aktiv Kapital Portfolio Investment AG κατά Angel Luis Egea Torregrosa
(Υπόθεση C-122/14) (1)
((Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωμής - Διαδικασία εκτελέσεως - Αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου της εκτελέσεως να λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως την ακυρότητα καταχρηστικής ρήτρας - Αρχή της αποτελεσματικότητας - Αρχή του δεδικασμένου))
(2016/C 326/02)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Αιτούν δικαστήριο
Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Ενάγουσα: Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, υποκατάστημα Ζυρίχης, πρώην Aktiv Kapital Portfolio Investment AG
Εναγόμενος: Angel Luis Egea Torregrosa
Διατακτικό
Πρέπει η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτήν εθνική ρύθμιση, όπως αυτή που αποτελεί το αντικείμενο της κύριας δίκης, η οποία δεν επιτρέπει στον δικαστή που επιλαμβάνεται της εκτελέσεως διαταγής πληρωμής να προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο, μολονότι διαθέτει όλα τα αναγκαία προς τούτο νομικά και πραγματικά στοχεία, του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας περιλαμβανόμενης σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή στην οποία στηρίχθηκε αυτή η διαταγή πληρωμής οσάκις, λόγω μη ασκήσεως ανακοπής από τον καταναλωτή κατά της διαταγής πληρωμής, ο δικαστής που εξέδωσε την εν λόγω διαταγή πληρωμής δεν είχε την εξουσία να προβεί σε έναν τέτοιο έλεγχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"