Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΕ: Διαδικασίες αφερεγγυότητας - Διεθνής δικαιοδοσία - Κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη
Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 24ης Μαΐου 2016 [αίτηση του Corte di Appello di Bari (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Leonmobili Srl, Gennaro Leone κατά Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH κ.λπ.
(Υπόθεση C-353/15) (1)
([Προδικαστική παραπομπή - Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 - Άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 - Διαδικασίες αφερεγγυότητας - Διεθνής δικαιοδοσία - Κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη - Μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρίας σε άλλο κράτος μέλος - Μη ύπαρξη εγκαταστάσεως εντός του κράτους μέλους καταγωγής - Τεκμήριο περί του ότι το κέντρο των κύριων συμφερόντων βρίσκεται στον τόπο της νέας καταστατικής έδρας - Απόδειξη περί του αντιθέτου])
(2016/C 326/05)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Αιτούν δικαστήριο
Corte di Appello di Bari
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Leonmobili Srl, Gennaro Leone
κατά
Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Curatela del Fallimento Leonmobili Srl, ICO Srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bank SpA, Fida Srl, Elica SpA
Διατακτικό
Το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση που η καταστατική έδρα εταιρίας έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος, η δικαστήριο που επιλαμβάνεται, σε χρόνο μεταγενέστερο της εν λόγω μεταφοράς, αιτήσεως κινήσεως διαδικασίας αφερεγγυότητας εντός του κράτους μέλους καταγωγής δεν μπορεί να αγνοήσει το τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο το κέντρο των κύριων συμφερόντων της εταιρίας αυτής βρίσκεται στον τόπο της νέας καταστατικής έδρας και να θεωρήσει ότι το κέντρο των συμφερόντων αυτών εξακολουθούσε να είναι, κατά την ημερομηνία της υποβολής της υποθέσεως στο δικαστήριο αυτό, στο κράτος μέλος καταγωγής, παρά το ότι η εταιρία αυτή δεν είχε πλέον εκεί εγκατάσταση, παρά μόνον αν από άλλα αντικειμενικά και δυνάμενα να εξακριβωθούν από τρίτους στοιχεία προκύπτει ότι, παρά ταύτα, το πραγματικό κέντρο διευθύνσεως και ελέγχου της εν λόγω εταιρίας καθώς και διαχειρίσεως των συμφερόντων της εξακολουθούσε να βρίσκεται εκεί κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"