Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΔΣΔΔ 23,26,27-6-2017


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                   Αθήνα,   27  Ιουνίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
          Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τις συνεδριάσεις του στις 23, 26 και Ιουνίου 2017, αποφάσισε τα εξής:
     Α. Μετατίθεται από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Ζαφειρούλα Βασιλάτη, λόγω συνυπηρέτησης με τον σύζυγό της Σύμβουλο της Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα.
     Β. Μετατίθενται ο Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Μηνάς Μηναδάκης από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων και η Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατ’ αποδοχή των περί αμοιβαίας μετάθεσης αιτήσεών τους.
     Γ. Μετατίθενται οι Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1   Αθανάσιος Κουτρίκης από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          2.  Μαρίνα Βάθη από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          3.  Απόστολος Ζήσης από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          4.  Αθανασία Σακκά από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          5.  Ιορδάνης Φωτιάδης από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          6.  Μαρία Περιστέρη Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
     Δ. Προάγονται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Δημήτριος Ράϊκος στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
          2.  Αλεξάνδρα Γεωργιλά στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης
          3.  Νικόλαος Σκαρβέλης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης
          4.  Ιάκωβος Βενετσανάκης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          5.  Μαρία Σελετσάνου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          6.  Μαρία Κουδουμνάκη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          7.  Ιωάννης Λαμπρόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          8.  Σοφία Καπριδάκη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          9.  Ζαχαρίας Λαμπρινός στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
       10.  Ελπίδα Ανδρονικάκη-Γουδή στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
       11.  Κωνσταντίνος Παππάς στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
      Ε. Μετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων
          1.  Αναστασία Αβραμοπούλου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          2.  Παύλος Ζαμπετίδης από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          3.Αναστασία Μόσχου από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          4.  Αικατερίνη Σεραφείμη από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          5.  Μαρία Κοκοβίδου από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          6.  Αικατερίνη Παπαμόσχου από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          7.  Ιωάννα Μιχαλάκη από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          8.  Ελισάβετ Καγκαΐδου από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
          9.  Κωνσταντίνος Κουμπαρούλης από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       10.  Διαμάντω Γεωρργούλη από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       11.  Φερενίκη Φλωράτου από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
  ΣΤ. Προάγονται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Ανδρέας Ταγαράκης στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
          2.  Ζαχαρούλα Μπόσδα στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
          3.  Σταματία Σιδηροπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
          4.  Σεβαστή Μελετλίδου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
          5.  Αναστάσιος Τσιλιμιγκάκης στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
          6.  Σπυρίδων Γκερμότσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          7.  Μαρία Βογιάζα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          8.  Κωνσταντίνα Παπάζογλου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
          9.  Μαγδαληνή Μαργαρίτη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       10.  Αυγή Μπούζη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
       11.  Θεοφανώ Ταραβίρα στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
       12.  Μαρία Λαζαρίδου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       13.  Εμμανουήλ Λενέτης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
       14.  Ασπασία Μάλλιαρη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       15.  Ευαγγελία Λιάγκα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       16.  Νεκταρία Γιακουμάκη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       17.  Χριστίνα Φίλη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       18.  Γεώργιος Παπαναγιώτου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       19.  Ελένη Μαργαρίτη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       20.  Δημήτριος Νικολόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       21.  Μαρία Ποταμίτη στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
       22.  Ανδρέας Σταυρόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       23.  Κωνσταντίνος Υφαντής στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
     Ζ. Μετατίθενται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1.  Μαρία Συμεωνίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          2.  Σοφιανός Μπέλλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          3.  Ευαγγελία Χαραλαμπίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          4.  Ιωάννης Μόκκας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών
          5.  Αναστασία Οικονόμου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          6.  Ιωάννης Σοβαντζόγλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
          7.  Ευγενία Παπαδοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          8.  Ιωάννα Καρακίτσιου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          9.  Σπυριδούλα Κυζιρίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       10.  Νικόλαος Πανταζής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       11.  Αριστέα Λακουμέντα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       12.  Αρτεμησία Δαρατσιανού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       13.  Κυριακή Καϊσίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       14.  Ελένη Παπαδάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       15.  Αλεξία Οικονομοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       16.  Βασιλική Παπαλαΐου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       17.  Άννα Κοντού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
      Η. Προάγονται οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Ανάργυρος Μάρκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          2.  Στυλιανή Κανίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          3.  Τριαντάφυλλος Καπελάρης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          4.  Αναστασία Τζόλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          5.  Λαμπρινή Φακίτσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας
          6.  Βασιλική-Άλκηστις Καλλίτση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης
          7.  Θεοδώρα Γκούφα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας
          8.  Μαρία Τζεβαϊρίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης
          9.  Σαπφώ Σιώρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       10.  Άννα Μυρίλλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       11.  Αικατερίνη Τσαφούλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
       12.  Έλλη-Γλυκερία Καλλιντέρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
       13.  Στυλιανή Μάλλιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
       14.  Όλγα Πατένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
       15.  Αικατερίνη-Ελένη Βάντση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων
       16.  Κωνσταντίνος Ζουρνατζής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
       17.  Χρυσή Μουλλάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
       18.  Κυπριανή Νικολοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
       19.  Νικόλαος Κωτάκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
       20.  Αναστασία-Μαρία Πρωτογήρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
       21.  Ασημίνα Μιχαλούτσου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
       22.  Γεώργιος-Διονύσιος Τσαπράζης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
       23.  Ιωάννα Θεοδωροπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
     Θ. Μετατίθεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Αναστασία Διδή λόγω συνυπηρέτησης με τον σύζυγό της Ιωάννη-Δημήτριο Βάντση Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
     Ι.  Μετατίθεται η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Βαλεντίνη Σόμπολου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου και η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Δέσποινα Μαυρομουστάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατ’ αποδοχή των περί αμοιβαίας μετάθεσης, αιτήσεών τους
  ΙΑ.  Διορίζονται οι είκοσι ένας (21) απόφοιτοι της 22ης σειράς του Τμήματος Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, σε θέσεις Παρέδρων Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Γεωργία Πατσαρίκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          2.  Αικατερίνη Νάσιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          3.  Παναγιώτα Φλώρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          4.  Ανατολή Κωνσταντινίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          5.  Γεωργία Ταράτσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          6.  Παύλος Ανθυμίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          7.  Χριστίνα Παπαγιώτα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          8.  Δήμητρα Ντισλίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          9.  Αρχοντία Βρέττα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       10.  Χιόνα Μυλωνά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       11.  Χρήστος Μακρής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       12.  Στέφανος Κοκτσίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       13.  Αχιλλέας Μάμαλης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       14.  Αικατερίνη Πολυχρονάκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       15.  Νικόλαος Γκότσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       16.  Νεκτάριος Πίττας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       17.  Νικόλαος Νάσσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       18.  Γεώργιος Αριστόβουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       19.  Βασίλειος Σιαδήμας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       20.  Αγγελική Παυλοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       21.  Σοφία Παππά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ