Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 571/2017 )

ΦΕΚ Γ 571/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουνίου 2017, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’35), όπως αυτά ισχύουν,
και τη με αριθμό 45/02.05.2017 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης, μετατίθενται, με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνο-
δίκες ως εξής:
Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών οι Ειρηνοδίκες: 1) Α’ τάξης
Βόλου, Κωνσταντίνος Στυλιανάκης του Εμμανουήλ, 2)
Β’ τάξης Μαραθώνος, Σταυρούλα Παρασκευοπούλου
του Χρήστου, 3) Γ΄ τάξης Ιλίου, Άλκηστη Φίλιου του Αλε-
ξάνδρου, 4) Γ’ τάξης Νέας Ιωνίας, Παναγιώτα Μπέλλου
του Νικολάου, 5) Γ΄ τάξης Κορίνθου, Σοφία Μανίκα του
Γεωργίου και 6) Γ΄ τάξης Αχαρνών, Αρετή Δευτεραίου
του Νικολάου.
Στο Πταισματοδικείο Αθηνών οι Ειρηνοδίκες Α’ τάξης:
1) Αθηνών, Παναγιώτα Μοιραλιώτη του Αλεξίου, 2) Αθη-
νών, Ερμιόνη Πριμικύρη του Λεωνίδα και 3) Αμαρουσίου,
Αγγελική Λύκου του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης οι δόκιμοι Ειρη-
νοδίκες Δ’ τάξης Χίου: 1) Ευστρατία Παπαεμμανουήλ του
Σωκράτη και 2) Ευστράτιος Θάνογλου του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Λασιθίου, Άννα Κοκότη του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου ο δόκιμος Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Γαστούνης, Βασίλειος Τσινταβής του Ευθυμίου.
Στο Ειρηνοδικείο Άρτας η Ειρηνοδίκης Α’ τάξης Ιωαν-
νίνων, Αικατερίνη Βαγγέλη-Αραμπατζή του Λαζάρου.
Στο Ειρηνοδικείο Αταλάντης η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Άνδρου, Δήμητρα Παπάζογλου του Μαρίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Πύργου, Αλεξάνδρα Βουκελάτου-Δελήγιαννη του
Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης
Σερρών, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου του Ελευθερίου.
Στο Ειρηνοδικείο Βόλου: 1) η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης
Αλμυρού, Καλή Καραμπίνη του Ιωάννη, 2) η δόκιμη Ει-
ρηνοδίκης Δ’ τάξης Πατρών, Αλεξάνδρα Κατσούλα του
Γεωργίου και 3) ο δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Θηβών,
Δημήτριος Καζαντζής του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Γαστούνης η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Καλύμνου, Βασιλική Λιοσάτου του Σπυρίδωνος.
Στο Ειρηνοδικείο Δύμης η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης
Καλλονής, Μαρία Ευαγγελοδήμου του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας η Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Αθη-
νών, Χρηστίνα Σεραπτσή του Αντωνίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Λήμνου, Ελένη Κριπούρη του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου οι Ειρηνοδίκες Καστελλίου
Πεδιάδος: 1) Γ΄ τάξης, Αλεξάνδρα Σιδηροπούλου του
Ιωάννη και 2) Δ’ τάξης, Σοφία-Μαρία Μάμου του Εμμα-
νουήλ και 3) η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Καστελλίου
Πεδιάδος, Μαρίνα Τσαγκαράκη του Κωνσταντίνου.
Στο Πταισματοδικείο Ηρακλείου η Ειρηνοδίκης Α’ τά-
ξης Ηρακλείου, Αικατερίνη Χατζηδάκη του Στυλιανού.
Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης οι Ειρηνοδίκες: 1) Α’ τά-
ξης Βασιλικών, Ελένη Τομαρά του Νικολάου, 2) Β’ τάξης
Ξάνθης, Ελλάδα Κατσίκα του Κωνσταντίνου, 3) Β’ τά-
ξης Λαγκαδά, Ελένη Μπίθα του Παναγιώτη, 4) Γ΄ τάξης
Βόλου, Ειρήνη-Μαρία Καλύβα του Ιωάννη, 5) Γ΄ τάξης
Πολυκάστρου, Κωνσταντίνος Γαλίδης του Αστερίου και
6) Γ΄ τάξης Σερρών, Ευανθία Χατζηχαρίση του Χαρισίου.
Στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης οι Ειρηνοδίκες
Α’ τάξης: 1) Θεσσαλονίκης, Δέσποινα Τόλιου του Πανα-
γιώτη και 2) Έδεσσας, Γεωργία Μάντζου του Αναστασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Θηβών οι δόκιμες Ειρηνοδίκες Δ’ τά-
ξης: 1) Αργοστολίου, Ευγενία Ζήμου του Ιωάννη και
2) Αταλάντης, Ζαχαρούλα Ζαφείρα του Νικολάου.
Στο Ειρηνοδικείο Ιλίου η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Κορίν-
θου, Ελευθερία Μπουτοπούλου του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 1) ο Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης
Βόλου, Θεόδωρος Μυστρίδης του Βασιλείου και 2) η δό-
κιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Κέρκυρας, Ειρήνη Βάνα του
Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
Δ’ τάξης: 1) Κέρκυρας, Κυριακή Τριανταφυλλίδη του Βα-
σιλείου και 2) Ρόδου, Μαρία Σκανδάλη του Ανέστη.
Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας ο δόκιμος Ειρηνοδίκης
Δ’ άξης Κορίνθου, Ηλίας Ζορμπάς του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος η δόκιμη Ει-
ρηνοδίκης Δ’ τάξης Λασιθίου, Σοφία Μπαριτάκη του
Εμμανουήλ.
Στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Ορεστιάδας, Ελένη Τσιούρδα του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
Δ’ τάξης: 1) Τρίπολης, Διαμάντω Μουρούτσου του Γεωρ-
γίου, 2) Καλαμάτας, Μαρία Στάμου του Ευθυμίου, 3) Σα-
μαίων, Λευκοθέα Καμπάνταη του Δημητρίου-Γεωργίου,
4) Ρόδου, Ελένη Παπαγεωργίου του Ιωάννη, 5) Κύμης,
Ευαγγελία Δημητρίου του Γεωργίου και 6) Κω, Μαριάννα
Κόλλια του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας ο δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Καλαμάτας, Ζαχαρίας Παλιούρας του Αποστόλου.
Στο Ειρηνοδικείο Κύμης η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης
Σικυώνος, Μαρία Ρούκαλη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Λαγκαδά η Ειρηνοδίκης Α’ τάξης Θεσ-
σαλονίκης, Ευαγγελία Κατσακιώρη του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Λαμίας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Τήνου, Ελένη Φοίφα του Επαμεινώνδα.
Στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνος οι δόκιμες Ειρηνοδί-
κες Δ’ τάξης: 1) Ξυλοκάστρου, Μαρία-Αμαλία Νταή του
Δημητρίου, 2) Μυρτουντίων, Χαρίκλεια Κουτσούκη του
Χρήστου και 3) Θάσου, Γεωργία Τζίρα του Παύλου.
Στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Πλωμαρίου, Κωνσταντίνα Γιώγου του Νικολάου.
Στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
Δ’ τάξης: 1) Ολυμπίων, Γεωργία Κατσαμπέκη του Κωνστα-
ντίνου και 2) Χαλκίδας, Ελένη Νταλαμανή του Νικολάου.
Στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Κορίνθου, Ηλιάνα Καρανίκα του Νικολάου.
Στο Ειρηνοδικείο Ξάνθης η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Ορεστιάδας, Αικατερίνη Καζόλη του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Πατρών: 1) η Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης
Μάσσητος, Αθανασία Καρατζά του Αναστασίου, 2) ο δό-
κιμος Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Δύμης, Λεωνίδας Κωνσταντι-
νόπουλος του Σπυρίδωνος και 3) η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Νάξου, Κυριακή Καραδήμου του Ελευθερίου.
Στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς οι Ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης:
1) Νέας Ιωνίας, Δέσποινα Καραγιάννη του Παναγιώτη
και 2) Κρωπίας, Ζαμπία Ιατράκη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Οηβών, Ιωάννα Κατσιμίχα του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου η Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης
Φλώρινας, Αναστασία Λεβεντάκου του Αθανασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου η Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης
Χανίων, Ευαγγελία Τσαρουχίδου του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Ροδολίβους: 1) ο Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Πολυγύρου, Βασίλειος Καραούλης του Γεωργίου και
2) η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Μυτιλήνης, Παναγιώτα
Κρομμύδα του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου οι δόκιμες Ειρηνοδίκες Δ’ τά-
ξης: 1) Κω, Καλλιόπη Κοκκίνου του Ταξιάρχη και 2) Καρ-
πάθου, Αικατερίνα Μιχαηλίδη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Χαλκίδας, Χρυσούλα Κούτσικου του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Σερρών οι Ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης Ρο-
δολίβους: 1) Ολυμπία Λιακοπούλου του Δημητρίου και
2) Νικολέτα Σαράφη του Βασιλείου.
Στο Πταισματοδικείο Σπάρτης η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης
Κορίνθου, Βασιλική Κακώνη του Αθανασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Τήνου ο δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ’ τά-
ξης Ξυλοκάστρου, Ευάγγελος Μανιάτης του Αναστασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Φλώρινας ο δόκιμος Ειρηνοδίκης
Δ’ τάξης Ρόδου, Παναγιώτης Σίσκος του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου οι Ειρηνοδίκες Γ΄ τά-
ξης Μαραθώνος: 1) Μαρία Κοκκίνου του Μιχαήλ και
2) Ευανθία Μπενάκη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
Δ’ τάξης Ζακύνθου: 1) Μαρία Χαλκιαδάκη του Ιωάννη
και 2) Άννα Τουρνά του Δημητρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ