Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Διαγωνισμός ΕΣΔι 27η Σειρά

      27η ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 ............... 

 

31. 21-7-2022

 

Τεύχος B’ 3808/21.07.2022


Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./84/9963 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

αποφασίζουμε:
Την κατανομή εκατόν ενενήντα δύο (192) αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (27η εκπαι-
δευτική σειρά), ως εξής:
Α. Εξήντα έξι (66) απόφοιτων για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης,
Β. εκατόν ένα (101) αποφοίτων για την κατεύθυνση
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
Γ. είκοσι πέντε (25) αποφοίτων για την κατεύθυνση
των Εισαγγελέων, κατόπιν έκδοσης της υπό στοιχεία
32003οικ/21-07-2020 (Γ’ 1206) κοινής απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν
ενενήντα δύο (192) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ30. 21-1-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 3ο Στάδιο Κατάρτισης (Πρακτική Άσκηση)

 

 

29. 4-1-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΖ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην είσοδο του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και θα τους υποδεχθεί η Σύμβουλος Επικρατείας κ. Κωνσταντία Λαζαράκη, Επόπτρια. Επίσης παρακαλούνται να έχουν μαζί τους laptop.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30΄ π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα εκδηλώσεων (δεξιά όπως μπαίνουν στο προαύλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπου θα τους υποδεχθεί ο Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Επόπτης της πρακτικής τους άσκησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.μ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 414 του Αντεπιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κ. Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, Επόπτη και υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης, στον 4ο όροφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Δημήτριος Μπαρδούτσος» στο υπόγειο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα τους υποδεχθεί η Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. κ. Χριστίνα Μπέκου, Επόπτρια της πρακτικής τους άσκησης και η Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πρόεδρος Εφετών κ. Ειρήνη Τσαλατσάνη.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (4ος όροφος) του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου θα τους υποδεχθεί η Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. κ. Μάρθα Παυλίδου, Επόπτρια της πρακτικής τους άσκησης.

Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα 106 (Αμφιθέατρο) του κτηρίου 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα τους υποδεχθεί η Επόπτρια της Πρακτικής άσκησης Αρεοπαγίτης, Αγάπη Τζουλιαδάκη.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα 184 (Ακροατήριο ΜΟΔ 1ος όροφος) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπου θα τους υποδεχθεί η Επόπτρια της Πρακτικής άσκησης Αρεοπαγίτης, Αναστασία Παπαδοπούλου.

Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 216 (2ος όροφος) του κτηρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα τους υποδεχθεί η Επόπτρια της Πρακτικής άσκησης Εισαγγελέας Εφετών, Νίκη – Αναστασία Μουζάκη.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 119 (1ος όροφος) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου θα τους υποδεχθεί η Επόπτρια της Πρακτικής άσκησης Εισαγγελέας Εφετών, Μαρία Τιντικάκη.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.

 

 

28. 13-12-2021

 

 Συγκρότηση επιτροπών για τις εξετάσεις αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 27ης εκπαιδευτικής σειράς2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 63381
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 27ης εκπαιδευτι-
κής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 .....
 
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 27ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από
τους κατωτέρω:
1. Σπυρίδωνα Κουτσοχρήστο του Θωμά (ΑΔΤ
***), Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Κλε-
όβουλο - Δημήτριο Κοκκορό του Άγη (ΑΔΤ Ι 936288),
Αρεοπαγίτη.
2. Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου (ΑΔΤ
***), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα-
πληρώτριά του την Ευδοκία Πούλου του Λεωνίδα (ΑΔΤ
****), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Νικόλαος Καλλίδης του Σταύρου (ΑΔΤ ****),
Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά
του την Δέσποινα Σιδηροπούλου του Ιωάννη (ΑΔΤ
***), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Ορίζουμε την Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (ΑΔΤ
***), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτριά της την Ελευθερία Κυριακίδου του Λα-
ζάρου (ΑΔΤ ****), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 
 
Αριθμ. 65084
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις απο-
φοίτησης των εκπαιδευόμενων της 27ης εκπαι-
δευτικής σειράς για την κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 
 
....
 αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 27ης σει-
ράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη
από τους κατωτέρω:
1. Μιχαήλ Πικραμένο του Νικολάου (ΑΔΤ ****),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανα-
πληρώτριά του την Μαρίνα - Ελένη Κωνσταντινίδου του
Αντωνίου (ΑΔΤ ****), Αντιπρόεδρο του Συμβου-
λίου της Επικρατείας.
2. Κωνσταντίνο Κρέπη του Θεοδώρου (ΑΔΤ ****),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώ-
τριά του την Νεκταρία Δουλιανάκη του Νικολάου (ΑΔΤ
****), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Σαπφώ Στάθη του Σάββα, (ΑΔΤ ****), Πρόεδρο
Εφετών Δ.Δ, με αναπληρώτριά της την Μάρθα Παυλίδου
του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ****), Πρόεδρο Εφετών
Δ.Δ.
Ορίζουμε την Χριστίνα - Αλεξάνδρα Μιχέλη του Κυ-
ριάκου (ΑΔΤ ****) υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επι-
τροπής, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρίδη του
Ιωάννη (ΑΔΤ ****), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αριθμ. 63666
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 27ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:....
 
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 27ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Χρήστο Τζανερρίκο του Κοσμά (ΑΔΤ ****),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του
την Μαρία Βασδέκη του Ανδρέα (ΑΔΤ ****), Αντι-
πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Δημητρία Στρούζα - Ξένου ή Κοκολέτση του Διονυ-
σίου (ΑΔΤ ****), Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά
της την Αναστασία Παπαδοπούλου του Ιωάννη (ΑΔΤ
****), Αρεοπαγίτη.
3. Ζαχαρία Κοκκινάκη του Εμμανουήλ, (ΑΔΤ ****),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά
του την Αδαμαντία Οικονόμου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
****), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ορίζουμε την Βασιλική Σμοκοβίτη του Λυκούργου
(ΑΔΤ ΑΙ 157258), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής,
με αναπληρώτριά της την Ηλέκτρα - Ειρήνη Τικμόγλου
του Βασιλείου (ΑΔΤ ****), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
27. 12-6-2021

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Προς τους σπουδαστές

της 27ης εκπαιδευτικής σειράς

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων με φυσική παρουσία, στην ΕΣΔι, σας εύχομαι καλή αρχή με υγεία και δύναμη.

                                                                                       Ο Γενικός Διευθυντής

                                                                        της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

  

                                                                                    Δημήτριος Εμμανουηλίδης

                                                                                      Σύμβουλος Επικρατείας

 

 

 

26. 30-1-2021

 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Η ορκωμοσία των σπουδαστών όλων των κατευθύνσεων της 27ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο "Ευρυγένης" του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ποτυ βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Η τελετή ορκωμοσίας  των σπουδαστών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ώρα 09.00΄     Α΄ ΤΜΗΜΑ        ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ  ΚΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ώρα 10.00΄     Β'  ΤΜΗΜΑ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΕΩΣ ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΟΛΓΑ

Ώρα 11.00΄     Γ΄ ΤΜΗΜΑ         ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ώρα 12.00΄      Α΄ ΤΜΗΜΑ         ΓΚΙΟΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ  ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

'Ωρα 14.00΄   Α΄ ΤΜΗΜΑ          ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ώρα 15.00΄    Β΄ ΤΜΗΜΑ          ΘΩΔΑ ΙΩΑΝΝΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

Ώρα 16.00΄    Γ΄ ΤΜΗΜΑ           ΜΑΡΚΟ ΒΙΟΛΕΤΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ώρα 17.00΄    Δ΄ΤΜΗΜΑ           ΠΕΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΨΥXΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν 10΄ νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο της ορκωμοσίας τους.

 

 

 

25. 28-1-2021

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 3η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης)

3η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση εισαγγελέων)

 

 

24. 25-1-2021

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 2η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης)

2η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση εισαγγελέων)

 

 

 

23. 8-1-2021

ΦΕΚ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΖ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΙΦΕΚ Γ 8/2021 

 

 

23. 8-1-2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

Οι επιτυχόντες των κατευθύνσεων της πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.-Αίτηση (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης)

  -Αίτηση (κατεύθυνση εισαγγελέων)

2.Βιογραφικό σημείωμα

3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση:

-Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄αρθρο 8 ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά του αιτούντος

-Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄αρθρο 8 του ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως του αιτούντος ή οριστικής παύσεως της τυχόν εναντίον του ποινικής διώξεως

4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)

5.Έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Για τη μισθοδοσία απαιτείται: Λογαριασμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να ανοίξουν έναν αντίστοιχο σε ποιαδήποτε τράπεζα, αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους

Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 έως και την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 13.30΄

Για την έκδοση βεβαιώσεων μετακίνησης θα απευθύνεστε αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  grammateia@esdi.gr

Πληροφορίες: 2310.494100 - 105

 

 

22. 19-12-2020


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

 

21. 19-12-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

20. 16-12-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1ο Στάδιο Κατάρτισης

2ο Στάδιο Κατάρττισης

3ο Στάδιο Κατάρτισης - Πρακτική Άσκηση

Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1ο Στάδιο Κατάρτισης

2ο Στάδιο Κατάρτισης

3ο Στάδιο Κατάρτισης - Πρακτική Άσκηση

Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

1ο Στάδιο Κατάρτισης

2ο Στάδιο Κατάρτισης

3ο Στάδιο Κατάρτισης - Πρακτική Άσκηση

 

19. 16-12-2020

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

18. 16-12-2020

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι: 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΛΗ 2.ΤΣΑΓΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3.ΤΣΙΑΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4.ΤΣΙΜΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ και 5.ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

επιτυχόντες του προκριματικού σταδίου του ΚΖ΄εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης),  μετατίθεται η ημερομηνία προφορικής εξέτασής τους για την Πέμπτη 17.12.2020 και ώρα 10.00΄.

Εκ της εξεταστικής επιτροπής

 

 

17. 11-12-2020

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 Κατά την διενέργεια των προφορικών εξετάσεων των επιτυχόντων του προκριματικού σταδίου του ΚΖ’ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης) θα τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363/5.12.2020 (Β’ 5350).
Ενόψει αυτού στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομελείας του Δικαστηρίου, όπου θα διενεργούνται οι εξετάσεις, δεν

μπορούν να ευρίσκονται στο ακροατήριο περισσότερα από 15 άτομα. Για τον λόγο αυτό, πέραν των εξεταζομένων της συγκεκριμένης ημέρας, θα μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα, κατά προτεραιότητα, εφόσον το επιθυμούν, οι εξεταζόμενοι της επόμενης ημέρας.
Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπεται η παραμονή έξω από την αίθουσα, όπου θα διενεργούνται οι εξετάσεις.

 

 

16. 9-12-2020

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 Κατά την διενέργεια των προφορικών εξετάσεων των επιτυχόντων του προκριματικού σταδίου του ΚΖ’ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης) θα τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363/5.12.2020 (Β’ 5350).
Ενόψει αυτού στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομελείας του Δικαστηρίου, όπου θα διενεργούνται οι εξετάσεις, δεν μπορούν να ευρίσκονται στο ακροατήριο περισσότερα από 15 άτομα. Για τον λόγο αυτό, πέραν των εξεταζομένων της συγκεκριμένης ημέρας, θα μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα, κατά προτεραιότητα, εφόσον το επιθυμούν, οι

εξεταζόμενοι της επόμενης ημέρας.
Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπεται η παραμονή έξω από την αίθουσα, όπου θα διενεργούνται οι εξετάσεις.

 

 

 

15. 7-12-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 

 

14. 1-12-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΖ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)

 

  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   pdf κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  pdf κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ pdf κατεβάστε εδώ


 

14. 1-12-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Σημειώνεται ότι, όσοι υποψήφιοι μετακινηθούν στον Άρειο Πάγο για τις προφορικές εξετάσεις, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής για την έκδοση βεβαιώσεων κυκλοφορίας

Επικοινωνία: grammateia@esdi.gr

                     τηλ.2310.494100

 

13. 30-11-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΖ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ


 

12. 27-11-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

14  με 17 -12-2020 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΖ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

 

11. 26-11-2020


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΖ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ

 


10. 3-10-2020

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την ευκαιρία της έναρξης των γραπτών εξετάσεων του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εύχεται στους υποψηφίους όλων των κατευθύνσεων  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

9. 30-9-2020


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 794/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 46735
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44617/23.9.2020 προη-
γούμενης απόφασής μας σχετικά με τη Συγκρό-
τηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού
διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύ-
νης),
έτους 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ 787).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 11 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164)
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη υπ’ αρ. 32003/21.7.2020 κoινή απόφαση Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε
διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Γ΄ 1206).
4. Το υπ’ αρ. Γ 614/7.9.2020 έγγραφο της Προέδρου
τoυ Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Τo υπ’ αρ. 44278/3.9.2020 έγγραφο του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Το υπό στοιχεία ΓΠ 23454/8.9.2020 έγγραφο του
Προέδρου τoυ Τριμελούς Συμβoυλίoυ Διεύθυνσης τoυ
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
7. Το υπ’ αρ. 9834/10.9.2020 (σε ορθή επανάληψη) και
10951/28.9.2020 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέ-
δρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σύμφω-
να με οποίο, ως αναπληρωτής του Δικηγόρου Αθηνών
Μπρέγιαννου Σωτηρίου, ορίζεται ο Δικηγόρος Θεσσαλο-
νίκης Παπαζήσης Μάρκος του Αλεξίου, λόγω κωλύματος
του αρχικώς ορισθέντος αναπληρωματικού μέλους Δικη-
γόρου Θεσσαλονίκης Πιτσιώρα Ιωάννη του Δημητρίου.
8. Το υπ’ αρ. 1392/9.9.2020 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.
9. Το υπ’ αρ. 38720/11.9.2020 έγγραφο της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, τo υπ’ αρ. 341/17.9.2020 έγγραφo της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/460/45/15.9.2020
έγγραφο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.
10. Το από 21.9.2020 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους περίπου 18.640 ευρώ, η οποία έχει
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2020 της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 1437/16.9.2020 έγγραφο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), απoφασίζoυμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 44617/23.9.2020 προηγού-
μενη απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση εξεταστικής
επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης), έτους 2020 και ορίζουμε αναπληρωματικό
μέλος της εξεταστικής επιτροπής του ως άνω εισαγω-
γικού διαγωνισμού τον Μάρκο Παπαζήση του Αλεξίου
(ΑΔΤ ΑΕ 648029), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, σε αντικα-
τάσταση του Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, (ΑΔΤ ΑΖ
189608), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης επίσης (Υ.Ο.Δ.Δ. 787).
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 446179/23.9.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 787) προηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ8. 30-9-2020

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΖ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ

Β)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)

GRAND BALLROOM 1  ΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ -  ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30(ΠΡΩΙ)       16.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

GRAND BALLROOM 2   ΓΛΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ -  ΚΑΦΦΕ ΑΘΗΝΑ                                                ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30 (ΠΡΩΙ)       16.00(ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

GRAND BALLROOM 3   ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΜΑΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ                                          ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40(ΠΡΩΙ)         16.10(ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

EPHESUS                       ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40 (ΠΡΩΙ)      16.20 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

EPIDAURUS                   ΝΤΑΛΛΑ ΘΕΑΝΩ  -  ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ                        ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50 (ΠΡΩΙ)      16.10 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

REGENCY BALLROOM  ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ                                  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50 (ΠΡΩΙ)        16.10(ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHLOS (Τέρμα Ν.Κρήνης - Αθλητικό Κέντρο Μίκρας)

ΑΙΘΟΥΣΑ  Α                 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -  ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ             ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.30 (ΠΡΩΙ)       16.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Β                  ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ  -  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ                              ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.40 (ΠΡΩΙ)       16.10 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, επιτρέπεται να έχουν ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος σχετικού με την εξεταστέα ύλη.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται  η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κλπ) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Να φορούν μάσκες κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της εξέτασης.

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)

GRAND BALLROOM 1  ΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ                                                ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30

GRAND BALLROOM 2   ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  - ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30

GRAND BALLROOM 3   ΓΚΙΝΤΖΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  - ΖΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                     ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40

EPHESUS                       ΖΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ -  ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ                                                ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40

EPIDAURUS                   ΚΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -  ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ                                    ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50

REGENCY BALLROOM   ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ                         ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  NIKOPOLIS (Ασκληπιού 16-18 Πυλαία - Θεσσαλονίκη)

ATRIUM                            ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ                         ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.30

BALLROOM                      ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ  -  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ            ΩΡΑ   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.40

ΚΔΕΟΔ (ΔΊΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗς ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ                  ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -   ΠΑΥΛΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ          ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHLOS (Τέρμα Ν.Κρήνης - Αθλητικό Κέντρο Μίκρας)

ΑΙΘΟΥΣΑ  Α                  ΠΕΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΣΙΝΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.30

ΑΙΘΟΥΣΑ Β                   ΣΚΑΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ                                ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.40

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ                    ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                             ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου -ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου, χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται  η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κλπ) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της εξέτασης.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

 


ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)

GRAND BALLROOM 1  ΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑΛΙΚΗ                                          ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30

GRAND BALLROOM 2   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ     ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.30

GRAND BALLROOM 3   ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ                   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40

EPHESUS                       ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  -  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ                          ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.40

EPIDAURUS                    ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ   -  ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                             ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50

REGENCY BALLROOM   ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  -  ΚΑΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                         ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  NIKOPOLIS (Ασκληπιού 16-18 Πυλαία - Θεσσαλονίκη)

ATRIUM                            ΚΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.30

BALLROOM                      ΛΕΚΚΑΣ ΔΑΝΙΗΛ - ΜΙΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ               ΩΡΑ   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.40

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ                  ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                              ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.30

ΑΙΘΟΥΣΑ Α                       ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ      ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.40

ΑΙΘΟΥΣΑ Β                      ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.40

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ                      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ  -  ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.50

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ                 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ                                            ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.50

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHLOS (Τέρμα Ν.Κρήνης - Αθλητικό Κέντρο Μίκρας)

ΑΙΘΟΥΣΑ  Α                   ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΣΟΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                           ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.30

ΑΙΘΟΥΣΑ Β                    ΣΟΥΦΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΦΑΚΩΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ                                                ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  08.40

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ                    ΦΑΡΑΤΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 08.50

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου -ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου, χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται  η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κλπ) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.

Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.

Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της εξέτασης.

 

 

6. 25-9-2020

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 

5. 25-9-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΖ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ4. 25-9-2020


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 44617

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-

κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-

οσύνης), έτους 2020.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 11 του ν. 3689/2008 «Εθνι-

κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»

(Α’ 164), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 32003/21.7.2020 κoινή απόφαση του

Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονο-

μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προ-

κηρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Γ’ 1206).

4. Το υπό στοιχεία Γ 614/7.9.2020 έγγραφο της Προέ-

δρου τoυ Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Τo υπ’ αρ. 44278/3.9.2020 έγγραφο του Προέδρου

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Το υπό στοιχεία ΓΠ 23454/8.9.2020 έγγραφο του

Προέδρου τoυ Τριμελούς Συμβoυλίoυ Διεύθυνσης τoυ

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

7. Το υπ’ αρ. 9834/10.9.2020 έγγραφο της Ολομέλειας

των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

(σε ορθή επανάληψη).

8. Το υπ’ αρ. 1392/9.9.2020 έγγραφο της Εθνικής Σχο-

λής Δικαστικών Λειτουργών.

9. Το υπ’ αρ. 38720/11.9.2020 έγγραφο της Νομικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, τo υπ’ αρ. 341/17.9.2020 έγγραφo της Νομικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/460/45/15.9.2020

έγγραφο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης.

10. Το από 21.9.2020 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ-

καλείται δαπάνη ύψους περίπου 18.640 ευρώ, η οποία

έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολο-

γισμό του οικονομικού έτους 2020 της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών (αριθ. πρωτ. 1437/16.9.2020

έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών),

απoφασίζoυμε:

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-

γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λει-

τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-

τελούμενη από τους:

1) Ευαγγελία Νίκα του Νέστορα (ΑΔΤ ΑΖ 012591), Αντι-

πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο,

με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου

(ΑΔΤ ΑΜ 634358), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

2) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 522059),

Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρω-

τή της τον Δημήτριο Τσακανίκα του Γεωργίου (ΑΔT

ΑΙ 147508), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3) Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη του Λεωνίδα (ΑΔΤ

ΑΑ 082298), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Σοφία Καπριδάκη

του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 736205), Πρόεδρο Εφετών του

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

4) Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ 022385), Καθη-

γητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτριά του

την Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου (ΑΔΤ

ΑΖ 525631), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΜ 061032),

Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Πι-

τσιώρα του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 189608), Δικηγόρο Θεσ-

σαλονίκης, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής

ανατίθενται στους: α) Χριστίνα - Αλεξάνδρα Μιχέλη του

Κυριάκου (ΑΔΤ Χ 240477), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευ-

φημία Παπαδοπούλου του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ 862916),

υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσα-

λονίκη και β) Άννα Μαγειροπούλου του Νικολάου (ΑΔΤ

ΑΝ 069331), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του

Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της την Περ

υπάλληλο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, αποσπασμέ-

νη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύ-

νης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Αριθμ. 44618

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-

κών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-

νικής Δικαιοσύνης), έτους 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 11 του ν. 3689/2008 «Εθνι-

κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»

(Α’ 164), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 32003/21.7.2020 κoινή απόφαση του

Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονο-

μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προ-

κηρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Γ’ 1206).

4. Τα υπ’ αρ. 2159/8.9.2020 και 2242/16.9.2020 έγγρα-

φα της Προέδρου του Αρείου Πάγου.

5. Το υπ’ αρ. 6961/2.9.2020 έγγραφο του Εισαγγελέα

του Αρείου Πάγου.

6. Το υπ’ αρ. 9834/10.9.2020 έγγραφο της Ολομέλειας

των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

7. Το υπ’ αρ. 1392/9.9.2020 έγγραφο της Εθνικής Σχο-

λής Δικαστικών Λειτουργών.

8. Το υπ’ αρ. 38724/11.9.2020 έγγραφο της Νομικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, τo υπ’ αρ. 342/17.9.2020 έγγραφo της Νομικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/468/47/15.9.2020

έγγραφο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης.

9. Τo από 21.9.2020 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ-

καλείται δαπάνη ύψους περίπου 31.380 ευρώ, η οποία

έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολο-

γισμό του οικονομικού έτους 2020 της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών (αριθ. πρωτ. 1437/16.9.2020

έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών),

απoφασίζoυμε:

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγωγι-

κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-

τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-

νης), αποτελούμενη από τους:

1) Ασπασία Μαγιάκου του Λουκά (ΑΔΤ ΑΙ 504110), Αντι-

πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, με αναπλη-

ρώτριά της την Μαρία Νικολακέα του Παναγιώτη (ΑΔΤ

ΑΖ 621920) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Χρήστο Τζανερρίκο του Κοσμά (ΑΔΤ ΑΕ 060330),

Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Χριστο-

δούλου του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΝ 036023), Αρεοπαγίτη.

3) Ισίδωρο Ντογιάκο του Ευαγγέλου (ΑΔΤ Χ 006011),

Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά

του την Μαριάννα Ψαρουδάκη του Ευαγγέλου (ΑΔΤ

ΑΜ 046257), Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ

ΑΝ 560759), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νο-

μικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Τριανταφύλλου του

Στυλιανού (ΑΔΤ Χ 613951), Επίκουρο Καθηγητή του Τμή-

ματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης.

5) Χριστίνα Παναγουλέα του Δημητρίου (ΑΔΤ

AΗ 069454) Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτριά της την

Μαρία Μπάρλα του Βασιλείου (ΑΔΤ Χ 501134), Δικηγόρο

Αθηνών επίσης, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτρoπής

αvατίθενται στους: α) Γεωργία Κεφαλά του Ιωάννη (ΑΔΤ

ΑΕ 193363), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Φωτεινή Παπα-

βασιλείου του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΚ 913639), υπάλληλο

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για

τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β) Ελέ-

νη Τσιουρή του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΝ 117208), γραμματέα

του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη

Μπούκη του Ιωάννη (ΑΔΤ Π 311264), γραμματέα του

Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού

στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Αριθμ. 44419

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-

στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),

έτους 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 11 του ν. 3689/2008 «Εθνι-

κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»

(Α’ 164), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α’ 121).

 

3. Την υπ’ αρ. 32003/21.7.2020 κoινή απόφαση του

Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονο-

μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προ-

κηρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Γ’ 1206).

4. Το υπ’ αρ. 2158/8.9.2020 (σε ορθή επανάληψη) έγ-

γραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου.

5. Τα υπ’ αρ. 6962/2.9.2020 και 6962α/14.9.2020 έγ-

γραφα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

6. Το υπ’ αρ. 11406/4.9.2020 έγγραφο του Διευθύνο-

ντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

7. Το υπ’ αρ. 1039/11.9.2020 έγγραφο της Ολομέλειας

των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

8. Το υπ’ αρ. 1392/9.9.2020 έγγραφο της Εθνικής Σχο-

λής Δικαστικών Λειτουργών.

9. Το υπ’ αρ. 38727/11.9.2020 έγγραφο της Νομικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, τo υπ’ αρ. 343/17.9.2020 έγγραφo της Νομικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/461/46/15.9.2020

έγγραφο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης.

10. Τo από 21.9.2020 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-

λείται δαπάνη ύψους περίπου 27.372,50 ευρώ, η οποία

έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολο-

γισμό του οικονομικού έτους 2020 της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών (αριθ. πρωτ. 1437/16.9.2020

έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών),

απoφασίζoυμε:

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-

γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη

από τους:

1) Αβροκόμη Θούα του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ ΑΝ 585459),

Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή της τον

Γεώργιο Αποστολάκη του Στεφάνου (ΑΔΤ ΑΕ 320400),

Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Λάμπρο Σοφουλάκη του Λαζάρου (ΑΔΤ ΑΖ 220795),

Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά

του την Γεωργία Αδειλίνη του Ευθυμίου (ΑΔΤ ΑΙ 602522),

Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3) Αναστάσιο Σκάρα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Φ 260082),

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώρ-

γιο Οικονόμου του Χρήστου (ΑΔΤ Χ 827500), Εισαγγελέα

Εφετών Αθηνών.

4) Αναστάσιο Βαλτούδη του Τριαντάφυλλου (ΑΔΤ ΑΒ

701810), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, με αναπληρώτριά του την Δήμητρα Παπαδοπούλου

του Άγγελου (ΑΔΤ Ξ 163868), Καθηγήτρια της Νομικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών.

5) Αλέξανδρο Στρίμπερη του Ιωάννου (ΑΔΤ Χ 029642),

Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Χρήστο

Βρούστη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 596560), Δικηγόρο

Πειραιώς, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής

ανατίθενται στους: α) Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (ΑΔΤ

ΑΗ 503851), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Πολυξένη Κου-

κουτζέλη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 146130), υπάλληλο

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,

για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη,

β) Αιμίλιο Μαστρογιάννη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΗ

610679), γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,

με αναπληρώτριά του την Ελένη Φραγκίδου του Σωτη-

ρίου (ΑΔΤ ΑΒ 078324), γραμματέα της Εισαγγελίας του

Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού

στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Αριθμ. 44620

Oρισμός εξεταστών ξένων γλωσσών τoυ εισα-

γωγικoύ διαγωvισμoύ για τηv Εθvική Σχoλή Δι-

καστικώv Λειτουργών, έτoυς 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) τoυ άρθρου 11 του ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164),

όπως ισχύουν και

β) του άρθρου 140 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), όπως

ισχύουν.

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 32003/21.7.2020 κoινή απόφαση του

Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονο-

μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προ-

κηρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Γ’ 1206).

4. Tα υπ’ αρ. 38550/21.8.2020 έγγραφο προς τις Νομι-

κές Σχολές τις Χώρας.

5. Τα υπ’ αρ. 38714/11.9.2020 και 39305/18.9.2020 έγ-

γραφα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το υπ’ αρ. 344/ 17.9.2020

έγγραφο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το υπό στοιχεία ΔΠΘ/

ΝΟΜ/471/48/15.9.2020 έγγραφο της Νομικής Σχολής

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

6. Το από 21.9.2020 πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-

λείται δαπάνη η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί

από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (αριθ. πρωτ.

 

1437/16.9.2020 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών), απoφασίζoυμε:

Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσάρων

ξένων γλωσσών τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνι-

κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής:

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου του Δημητρίου (ΑΔΤ

Φ 327800), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος

Νομικής, της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης (Α’ τακτικό μέλος).

2. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Ιωάννη (ΑΔΤ

ΑΒ 456585), Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομι-

κής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-

μίου Θράκης (Β’ τακτικό μέλος).

3. Δημήτριο Χριστοδούλου του Φοίβου (ΑΔΤ ΑΒ 340101),

Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α’ αναπληρω-

ματικό μέλος).

4. Ευγενία Δακορώνια του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 031156),

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ αναπληρωματικό

μέλος).

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Γεώργιο Κυριακόπουλο του Δημητρίου (ΑΔΤ

ΑΜ 579336), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Α’ τακτικό μέλος).

2. Βασίλειο Κονδύλη του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΚ 240129),

Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ τακτικό

μέλος).

3. Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΝ 534612),

Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α’ ανα-

πληρωματικό μέλος).

4. Χρίστο Φίλιο του Παύλου (ΑΔΤ ΑΟ 126373), Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομι-

κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

(Β’ αναπληρωματικό μέλος).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Αικατερίνη Ηλιάδου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΚ 096328)

Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α’ τακτικό

μέλος).

2. Γεώργιο Λαδογιάννη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 512632)

Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ τακτικό μέλος).

3. Βασίλειο Βουτσάκη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ

ΑΚ 231080), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Α’ αναπληρωματικό μέλος).

4. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ 674620),

Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομι-

κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

(Β’ αναπληρωματικό μέλος).

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Στέφανο-Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου

(ΑΔΤ Κ 057785), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Α’ τακτικό μέλος).

2. Ευμορφία Τζίβα του Αναστασίου (ΑΔΤ Τ 828822),

Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχο-

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(Β’ τακτικό μέλος).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 


3. 3-8-2020


N. 4714/2020


ΦΕΚ A 148/2020 


Άρθρο 140
Εξέταση ιταλικής γλώσσας
στον εισαγωγικό διαγωνισμό
Εθνικής Σχολής Δικαστών έτους 2020Στο άρθρο 81 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103), προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση οι υποψήφιοι όλων των κατευθύν-
σεων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών του έτους 2020 για την ΚΖ΄
εκπαιδευτική σειρά μπορούν να επιλέξουν και να εξε-
ταστούν στην ιταλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 11 παρ. 7 και 12 παρ. 2 περ.
ε΄ του ν. 3689/2008 (Α΄ 164).».


2. 3-8-2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2020

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΖ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:

1.Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει.
Η αίτηση θα συμπληρωθεί αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 01.09.2020 Λήξη 15.09.2020 και ώρα 15.00΄)
https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi/
προκειμένου να καταχωρισθούν στο σύστημα της Σχολής τα στοιχεία του υποψηφίου. Ακολούθως ο υποψήφιος θα εκτυπώσει τη συμπληρωμένη αίτησή του και θα την καταθέσει αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας μαζί με τα συνοδεύοντα αυτή αναγκαία δικαιολογητικά.
Κατά τη φυσική υποβολή της αίτησης είτε στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου, θα συνυποβάλλεται και το συνοδευτικό έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την αιτών/αιτούσα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων.
2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.
-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως
-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
3.Aντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και ο αλλοδαπός τίτλος (σε  απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου
4.Aντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος  (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
5.Αντίγραφο µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν . Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου
6. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α.ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β.δεν του έχει επθιβληθεί πειθαρχική ποινή
7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
9.Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
11. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Προσκοµίζονται ή αποστέλλονται το βραδύτερο µέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 στη γραμματεία της Σχολής. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (αρθρο 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και  β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου (άρθρο 10 παρ.2 περ. β΄ του ν.3689/2008 (Α 164).
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α'74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση τον αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 01.09.2020 έως και τις 15.09.2020.
Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:30 π.µ. έως και 1:30 µ.µ.
Οι υποψήφιοι δηλώνουν μία  από τις τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική,γαλλική, γερμανική και κατ΄εξαίρεση μόνο για τον παρόντα διαγωνισμό στην ιταλική (άρθρο 140 του ν. 4714/2020 ΦΕΚ 148 Α ), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά. 
Πληροφορίες: 2310 494104 -105 -107.
1. 31-7-2020Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών

.....

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν ενενήντα
δύο (192) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατα-
νέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη εξήντα έξι (66) θέσεις, ως
εξής: έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων
εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων
Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εκατόν μία (101)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς είκοσι πέντε (25) θέσεις παρέδρων ει-
σαγγελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-
θεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Οκτωβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην
Αθήνα, κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους
και Ιανουάριο του 2021.

.......

717 σχόλια:

 1. Αφού ευχηθώ καλη επιτυχία σε όσες και όσους δώσουν φέτος - ανεξαρτήτως κατεύθυνσης- θα ήθελα να απευθυνθώ σε ήδη επιτυχοντα Πολιτικής Κατεύθυνσης που επιθυμεί να παραχωρήσει επ'αμοιβης εννοείται, φροντιστηριακο υλικό που διαθέτει. Ευχαριστω προκαταβολικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα συνάδελφοι, δεν ξέρω αν είναι χαζή η ερώτηση μου αλλά εχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με τον 27ο διαγωνισμό ενόψει του ότι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αφορούσε την περίοδο μέχρι το 2020?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα συνάδελφοι και καλή επιτυχία για φέτος σε όλους όσοι δώσουν εξετάσεις!!! Να ενημερώσω κι γω από εδώ, για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, ότι έχω σημειώσεις και πολύ πλούσιο υλικό (σε ηλεκτρονική μορφή) για τη διοικητική κατεύθυνση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ ενδιαφέρομαι παρακαλώ!!!!

   Διαγραφή
  2. πως θα επικοινωνησουμε δεν ξερω!!

   Διαγραφή
  3. Ενδιαφέρομαι και εγώ για το υλικό παρακαλώ! Υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσω μαζί σας;

   Διαγραφή
  4. Καλησπέρα!ενδιαφέρομαι και εγώ για το υλικό σας!

   Διαγραφή
  5. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή επιτυχία! Θα μπορούσατε να μου στείλετε ίσως τις σημειώσεις στην διεύθυνση barbara90s@hotmail.com ? Σας ευχαριστώ πολύ

   Διαγραφή
  6. Καλησπέρα σας!Ενδιαφέρομαι για το υλικό σας! Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο barbara90s@hotmail.com

   Διαγραφή
  7. Καλημερα και γω ενδιαφερομαι..το μαιλ μου ειναι tousidonidimitra@yahoo.gr

   Διαγραφή
  8. και γω ενδιαφερομαι για τις σημειωσεις διοικητικης κατευθυνσης..το μαιλ μου ειναι tousidonidimitra@yahoo.gr.Ευχαριστω!!!

   Διαγραφή
  9. Ενδιαφέρομαι κ εγώ για το υλικό διοικητικής κατεύθυνσης παρακαλώ geogkliaou@gmail.com

   Διαγραφή
 4. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ενδέχεται άραγε να πάρουν άτομα από τους πίνακες της 26ης σειράς? Γιατί το διάβασα ως αίτημα της Ένωσης δικαστών και εισαγγελέων προς τον Υπουργό δικαιοσύνης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. όχι. είναι αίτημα το οποίο επαναλαμβάνεται από τότε που θυμάμαι το διαγωνισμό αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω του νόμου, ο οποίος διαφέρει αρκετά από το διαγωνισμό των ειρηνοδικών.

   Διαγραφή
  2. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ διάβασα συνάδελφε το αίτημα της ΕΝΔΕ για αύξηση οργανικών θέσεων και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών από την τρέχουσα σειρά. Βέβαια αυτό είναι μόνο ένα αίτημα , τώρα οι προθέσεις του υπουργείου ποιες είναι θα δείξει. Αν καποιος συνάδελφος γνωρίζει ή έχει ακούσει κάτι παραπάνω ας μας πει.

   Διαγραφή
  3. Συγνώμη αλλά πώς θα πάρουν απ' τον πίνακα, αφού στην προκήρυξη που είναι ο νόμος του διαγωνισμού λέει ότι στη σχολή εγγράφονται μόνο οι οριζόμενοι και δε λέει ότι μπορεί να παραταθεί η ισχύς του πίνακα, όπως στους ειρηνοδίκες. Επίσης, στη διοικητική κατεύθυνση στον πίνακα απ τους 51 που πήγαν προφορικά απομένουν μόνο 8 άτομα. Δηλαδή θα πάρουν μόνο 8 άτομα? Αυτή η εκδοχή δεν ευσταθεί λογικά.

   Διαγραφή
  4. Πού το διαβάσατε αν επιτρέπετε, γιατί το μόνο που έχω διαβάσει εγώ είναι αίτημα της ένωσης εισαγγελέων για συμπληρωματική προκήρυξη για το διαγωνισμό που μας πέρασε λόγω αυξημένων αναγκών σε εισαγγελείς. Και πώς θα γίνει αυτό, αφού, σύμφωνα με την προκήρυξη, εγγράφονται μόνο οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό και η ισχύς του πίνακα δεν παρατείνεται, όπως ορίζεται ρητά στις προκηρύξεις του ΝΣΚ και των Ειρηνοδικών.

   Διαγραφή
  5. Νομίζω δύσκολα θα γίνει κάτι τέτοιο

   Διαγραφή
  6. Το γράφει και στο site της ΕνΔΕ αλλά και εδώ σαν ανακοίνωση. Μα εννοείται ότι συνοδεύτηκε και από αίτημα αλλαγής του νόμου. ΠΡΟΦΑΝΩΣ. Αν θέλει η κυβέρνηση θα το κάνει, το θέμα είναι αν το κάνει να πάρουν αρκετά άτομα και όχι πάλι λίγα. Δεν βλέπω όμως κάποια αλλαγή... Και μάλλον, δυστυχώς, δεν θα δούμε... Είχε πει όμως ότι θα γίνει αύξηση άμεσα, αλλά όταν λέμε εδώ άμεσα άσ' το...

   Διαγραφή
  7. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αύξηση των οργανικών θέσεων που ζητάει η ΕνΔΕ συνεπάγεται αυξημένη ετήσια ζήτηση και άμα γίνει αύξηση οργανικών θέσεων φέτος η ΕνΔΕ επιθυμεί για τις παραπάνω να εισαχθούν στη σχολή Δικαστών από τον πίνακα των επιτυχόντων και όχι να μη γίνει του χρόνου διαγωνισμός. Στη διοικητική κατεύθυνση, ως προείπα, αυτό είναι αδύνατον, μένουν μόνο 9 επιτυχόντες.

   Διαγραφή
  8. Το πρόβλημα κατά βάση είναι για τους εισαγγελείς, επομένως μπορούν -αν θέλουν- να αυξήσουν μόνο αυτούς έτσι και αλλιώς. Τώρα αν αυξήσουν και τους δικαστές, νομίζεις ότι οι 9 θα τους πείραζαν??

   Διαγραφή
  9. Άλλο λέω. Ότι στη διοικητική κατεύθυνση μένουν μόνο 9 από τον πίνακα επιτυχόντων. Δε μπορούν να βολευτούν μόνο με αυτούς ετησίως και να μην κάνουν διαγωνισμό. Εδώ μονίμως συζητάμε για τα προβλήματα επιτάχυνσης της διοικητικής δίκης. Με 9 άτομα πώς θα καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες. Εδώ ζητάνε αύξηση των θέσεων. Και θα δεχτούν μόνο 9 χωρίς διαγωνισμό μέχρι το 2021?

   Διαγραφή
  10. Αυτό που λέτε δεν μπορεί να συμβεί. Εκτός του νόμου που είναι δεσμευτικός και του γεγονότος ότι ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ θα ισχύει από το μέλλον, ακόμη και αν ήθελαν να το κάνουν δεν θα έπαιρναν ποτέ χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η σχολή και η επιμόρφωση αντλούν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για συγκεκριμένες θέσεις. Η ένωση πάντα κάνει τέτοια αιτήματα, πλην όμως ποτέ δεν υλοποιούνται.

   Διαγραφή
  11. Δεν το λέμε εμείς, οι ίδιοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς το ζήτησαν. Αν θέλει κυβέρνηση, ξαναλέω, όλα μπορούν να γίνουν.

   Διαγραφή
 5. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος έχοντα όμως διετή δικηγορική εμπειρία.. Μπορώ μα δώσω εξετάσεις; Και αν ναι, τα χρόνια που είμαι δημόσιος υπάλληλος παίζουν κάποιο ρόλο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τι ρολο να παιζουν τα 2 χρονια? στο μισθο σαν προϋπηρεσια? οχι γιατι ειμαστε ειδικο μισθολογιο

   Διαγραφή
  2. νομίζω αρκεί να ήσουν για 2 χρόνια εγγεγραμμενος σε καποιον δικηγορικο συλλογο, δεν παιζει ρολο δηλαδη η τρεχουσα ιδιοτητα σου, αρκει δηλαδη να προσκομισεις ως δικαιολογητικο το πιστοποιητικο που βεβαιωνει την διετη εγγραφη σου σε δικηγορικο συλλογο οπως αναφερεται σε καθε προκηρυξη που βγαινει, με επιφυλαξη παντα

   Διαγραφή
  3. αν εννοεις ομως να μετρανε τα χρονια σου ως δημοσιος υπαλληλος σαν πριμοδοτητηση ως εργασιακη εμπειρια, αυτο αποκλειεται

   Διαγραφή
  4. Επειδή διάβασα στον κανονισμό ότι για το χρονοεπίδομα μετράει η υπηρεσία στο δημόσιο και αναρωτιέμαι αν αξίζει να προσπαθήσω επειδή μετράω ήδη επτά χρόνια στο δημόσιο φέτος.

   Διαγραφή
  5. Αν έχεις απορίες γιατί δεν ρωτάς τη σχολή δικαστών??? Δεν είναι ΑΣΕΠ η ΕΣΔι.

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμε 22.03.2020 11:57 π.μ., από το περιεχόμενο της ερώτησής σου, διαβλέπω ότι πιο πολύ σε ενδιαφέρει η αύξηση του μισθού σου και τίποτε άλλο. Μη δόσεις εξετάσεις. Θα δυστυχήσεις. Ο δικαστής έχει τον πρώτο καιρό του διορισμού του μετάθεση στις εσχατιές της Ελλάδας, ΠΟΛΥ δουλειά, ΠΟΛΥ κλεισούρα στο σπίτι, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ωράριο (8ωρο/5νθήμερο) κτλ κτλ. Έχει καλές απολαβές, όμως τις πληρώνεις με κόπο και άγχος. ΔΕΝ μετανιώνω που έδωσα για το δικαστικό, αλλά ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΜΟΝΟΝ για το μισθό.

   Διαγραφή
  7. Επειδή γνωρίζω τις συνθήκες εργασίας, τον φόρτο τις μεταθέσεις κτλ,για αυτό ρωτάω εάν υπολογίζεται στο μισθό η προϋπηρεσία.. και δεν το λέω μόνο από άποψη οικονομικών απολαβών αλλά και επειδή σαν αντικείμενο προτιμώ σίγουρα το δικαστικό κλάδο. Αν όμως δεν υπολογίζονται τα χρόνια και πρέπει στην ουσία να αρχίζω από το μηδέν, δεδομένου ότι με τις μετακινήσεις κτλ μειώνεται κατά πολύ και ο μίσος για αυτό έχω αφρό το δίλημμα αν αξίζει ή όχι τελικά ο κόκα το διάβασμα τα χρήματα για τα φροντιστήρια

   Διαγραφή
  8. Επί της ουσίας, θα αρχίσεις από το μηδέν.

   Διαγραφή
  9. Από ερώτημα στη σχολή και στο υπουργείο επειδή με ενδιέφερε και εμένα το ζήτημα αυτό, μου απάντησαν ότι προβλέπεται ο διανηθεις χρόνος της προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό του χρονοεπιδόματος

   Διαγραφή
  10. Ανώνυμε 8 Απριλίου μόνο η προϋπηρεσία στο δημόσιο ή και ως δικηγόρος;

   Διαγραφή
  11. προς Ανώνυμος8 Απριλίου 2020 - 11:28 π.μ.
   προβλεπεται οντως και χρονοεπίδομα στις απολαβες των δικαστων με βαση τα χρονια, αλλά για τη θεμελιωση του μετραει ως διανυθεις χρονος προϋπηρεσιας καθε χρονος υπηρεσιας στο δημοσιο γενικα και αοριστα και απο οποιαδηποτε θεση, ή αποκλειστικα τα χρονια προϋπηρεσιας κάποιου ως δικαστικος λειτουργος? αυτο νομιζω ειναι το σημαντικοτερο που πρεπει να αποσαφηνιστει στον κυριο που εθιξε το θεμα και το οποιο ουτε εγω γνωριζω για να απαντησω, προϋπηρεσια δηλαδη γενικως στο δημοσιο η αποκλειστικα και μονο ως δικαστης μετραει στο προβλεφθεν χρονοεπιδομα?

   Διαγραφή
  12. 'ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ' 'ΠΟΛΛΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ' ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ και όχι 'ΠΟΛΥ'... ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ...ΑΓΧΟΣ ΣΟΥ!

   Διαγραφή
  13. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν κάποιος διοριστεί ειρηνοδικης η εισαγγελεας πρέπει υποχρεωτικά να κατοικεί στην περιφέρεια του δικαστηρίου όπου διορίστηκε βάσει του Κωδ Οργαν Δικαστικων? Φαντάζομαι ότι για εισαγγελέα είναι απαραίτητο λόγω και των υπηρεσιών.Ειχα ακούσει για ειρηνοδικη που διορίστηκε σε νησί και δε μετακινήθηκε από την κατοικία του αλλά πήγαινε αεροπορικως 2 φορές την εβδομαδα. Βέβαια δεν ξέρω αν συμφέρει και από άποψη οικονομική αυτο

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμε που είπες ότι έχεις υλικό για τη διοικητικη κατεύθυνση, εγώ ενδιαφέρομαι. Πώς γινεται να επικοινωνήσουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. καλησπέρα σε όλους. διατίθεται υλικό είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή για κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης για όποιον ενδιαφέρεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενδιαφέρομαι εγώ παρακαλώ! Πως θα επικοινωνήσουμε;

   Διαγραφή
  2. Κι εγω ενδιαφερομαι! Πως μπορουμε να επικοινωνησουμε;

   Διαγραφή
  3. καλησπέρα! και εγώ ενδιαφέρομαι! στείλε μου ένα μειλ στο justitia.gr@gmail.com να συνεννοηθούμε, ευχαριστώ!

   Διαγραφή
  4. Καλησπέρα σας! Ενδιαφέρομαι αν είναι ακόμα διαθέσιμες οι σημειώσεις! Αν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μου στο barbara90s@hotmail.com
   Eυχαριστώ!

   Διαγραφή
  5. Καλησπέρα με ενδιαφέρει και εμένα το υλικό!! Στείλε μου ένα μέιλ στο linavasi86@gmail.com, ευχαριστωωω!

   Διαγραφή
  6. Καλησπέρα σας!Ενδιαφέρομαι πολύ για το υλικό σας! Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο ciel90020@gmail.com Ευχαριστώ!

   Διαγραφή
  7. Σίγουρα θα ήταν χρήσιμες οι σημειώσεις σας. Βέβαια το υλικό δεν τελειώνει ποτέ.

   Διαγραφή
  8. Κι εγώ ενδιαφέρομαι για το υλικό διοικητικής κατεύθυνσης geogkliaou@gmail.com

   Διαγραφή
 8. Με λυπεί να συζητάμε για χρονοεπιδοματα και απολαβές. Δυστυχώς οι περισσότεροι σήμερα βλέπουν το δικαστικό σώμα ως επαγγελματική αποκατάσταση και μόνο . Ελπίζω, αν επιτύχουν, να αγαπήσουν τη δουλειά τους, γιατί οι δικαστές αυτής της νοοτροπίας κάνουν «μπαμ» από μακριά όταν ανέβουν στην έδρα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι και αλλιώς είναι μια επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι φυσικά και όσοι δίνουν τους αρέσει, δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά με το ζόρι είναι αδύνατον, αλλά νομίζεις θα πήγαινε κανείς αν δεν ήταν μόνιμη δουλειά Δημοσίου? Θα έμπαινε κανείς σε τόοοσο κόπο για να μπει σε ένα αβέβαιο επάγγελμα, όπως του δικηγόρου, από το οποίο π.χ. θα τον έδιωχναν? Δεν νομίζω. Για αυτό ας αφήσουμε το θέμα με τις απολαβές, γιατί αν δεν έπαιρνες επίσης ένα καλό μισθό, δεν θα πήγαινε κανείς. Ξέρεις, πρέπει και να ζήσεις κάπως.

   Διαγραφή
  2. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σίγουρα είναι ένα επάγγελμα. όμως είναι και πολλά παραπάνω. Είναι, με την ουσιαστική έννοια της λέξης, λειτούργημα. Και μπορεί σε κάποιον να ακούγεται αστείο, όμως τα χρήματα δεν αντισταθμίζουν την ενέργεια που δίνεις και τους κόπους σου. Φυσικά και δεν είναι λίγα, όμως εν τέλει, όταν μέσα σε όλα έχεις να συντηρήσεις όχι ένα αλλά δύο σπίτια (καθώς στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη θα μένεις για 5-6 χρόνια εκτός έδρας - ειδικά αν είσαι βορειοελλαδίτης), πραγματικά, δεν είναι τόσα ώστε να αξίζουν τον τόοοοοσο κόπο που λέει και ο ανώνυμος στις 24/03, 3.07. Όμως αυτό που αξίζει τον τόοοοοοσο κόπο (και ακόμη περισσότερο σε διαβεβαιώ) είναι το να σε γεμίζει αυτό που κάνεις, ακόμη και αν είναι το πιο απλό. Όσο για τη μονιμότητα... αυτή αντισταθμίζεται από τις συνθήκες (δες τα κτίρια ανά την Ελλάδα) και τον όγκο (δες αριθμούς χρεώσεων το έτος μετά τις αποχές - ίδιες θα είναι και του χρόνου, βάζω στοίχημα). Οπότε ναι, πρέπει να ζήσεις κάπως, αν όμως μόνο αυτό είναι το ζητούμενο του υποψηφίου, ας κάνει κάτι διαφορετικό, γιατί αν όχι στη Σχολή, στον πρώτο ή στο δεύτερο χρόνο θα καταλήξει να γκρινιάζει για τον όγκο των δικογράφων και να κάνει παρατηρήσεις στους δικηγόρους για το ότι ζητούν σύντομες δικασίμους (αληθινά παραδείγματα). Και το κακό δεν είναι, μόνο, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μπαμ, αλλά και ότι οι ίδιοι είναι δυστυχισμένοι και ότι χαρακτηρίζουν και τους υπόλοιπους.

   Διαγραφή
  3. Συμφωνώ απολύτως με τον ανώνυμο 24 Μαρτίου 3:07. Είναι πολύ ωραία να αναφέρονται όλοι στην αγάπη που πρέπει να έχει κανείς για το δικαστικό αλλά άλλο να μιλάς εκ του ασφαλούς. ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ πολύ πιο ωραία ειναι αντικειμενικά αλλά τι να το κάνεις έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Πρέπει να κάνουμε απόσβεση κάποια στιγμή επιτέλους... και δεν αναφέρομαι μόνο στην οικονομική αλλά σε όλα τα έτη που διαβάζαμε και στην αγπαή μας γενικά για τα νομικά. Προφανώς παίζει ρόλο και ο μισθός αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης του κάθε επαγγέλματος. Δε νομίζω ότι αρέσει σε κανένα δικηγόρο που έχει σπουδάσει να δέχεται σε όλη του τη ζωή διαταγές από αλλους και μάλιστα για 3 και 60! Όσο για τον φόρτο εργασίας, όλα τα επαγγέλματα έχουν και μάλιστα τα άλλα (πλην δικαστών) χωρίς ΚΙΝΗΤΡΟ πια.

   Διαγραφή
  4. Επίσης, εκτός από τους δικαστές που μπήκαν για το μισθό όπως λέτε ..... κάνουν ΜΠΑΜ και αυτοί που δεν έχουν ασκήσει μάχιμη δικηγόρία ούτε 1 μήνα ....ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

   Διαγραφή
  5. Συνάδελφε θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Συμπλήρωσες επιτυχώς το σχόλιο που είχα κάνει για τους δικαστές που κάνουν «μπαμ»!! Ουσα μάχιμη δικηγόρος 10 χρόνια τώρα ομολογώ ότι αυτό που όλοι οι δικηγόροι σχολιάζουμε σε έναν δικαστή είναι συνήθως το «αυτός δεν έχει ασκήσει δικηγορία». Ο καθένας κάνει την επιλογή αυτή συνειδητά για τους δικους του λόγους, όμως, θεωρώ ότι ο ιδανικός συνδοιασμος είναι και η αγάπη για το λειτούργημα και η εμπειρία της μάχιμης δικηγορίας. Τολμώ να πω ότι δυστυχώς σήμερα, ακριβώς λόγω της έλλειψης εμπειρίας μάχιμης δικηγορίας πολλών δικαστών, έχει αλλάξει και η στάση των δικηγόρων απέναντι τους.

   Διαγραφή
  6. Υπό ποια έννοια κάνουν μπαμ αληθεια; Από θέμα κατάρτισης ή συμπεριφοράς; Γιατί οι περισσότεροι δεν νομίζω να έχουν παρασταθεί σε δίκες.

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμε 19.4 10:01, κάνουν "μπαμ" όχι από θέμα κατάρτισης ή συμπεριφοράς, προφανώς, αλλά από θέμα γενικής αντιμετώπισης των υποθέσεων και κατανόησης της συμπεριφοράς των δικηγόρων και φυσικά εν τέλει και έκδοσης αποφάσεων. Οι έμπειροι δικαστές που έχουν ασκήσει δικηγορία έχουν μια γενικότερη αντίληψη των πραγμάτων και φυσικά καλύτερη κρίση γιατί πολλές υποθέσεις τις έχουν αντιμετωπίσει και από την πλευρά των διαδίκων (ως δικηγόροι). Δεν μένουν πάντα στο ακριβές γράμμα του νόμου. Δεν αντιμετωπίζουν όλες τις υποθέσεις με copy...Και βέβαια η άνεση που έχουν πάνω στην έδρα φαίνεται. Είναι περισσότερο εύστοχοι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το άρθρο του Χρήστου Κλειώση περί "κοινωνικής παιδείας δικαστών", εν προκειμένω, με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Διαβάζεις αποφάσεις σήμερα που πραγματικά ειναι εκτός πραγματικότητας....

   Διαγραφή
  8. Από θέμα συμπεριφοράς θα έλεγα!

   Διαγραφή
  9. Κάνουν 'μπαμ' από χιλιόμετρα με την συμπεριφορά τους προς τους διαδίκους, προς τους δικηγόρους, στην ευελιξία, στην επαφή με την πραγματικότητα, στην αντίληψη της ουσίας της υπόθεσης και στην ποιότητα εν τέλει των αποφάσεων από τις οποίες επιπλέον συνάγεται εάν είναι όντως καταρτισμένοι τελικά ή όχι, όχι θεωρητικά σε ασκήσεις υποθετικές αλλά στην ζώσα πρακτική .

   Διαγραφή
  10. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια σας. Δυστυχώς όμως δεν απευθύνεται σε έμπειρους δικηγόρους ο διαγωνισμός. Όσο για τη συμπεριφορά αυτό είναι θέμα παιδείας και δεν θα άλλαζε απαραιτήτως με την άσκηση της δικηγορίας.

   Διαγραφή
  11. Συνάδελφε,
   επειδή διακρίνω ήδη μια 'προκατάληψη' με την δικηγορία που δεν ασκείς, απόκτησε εμπειρία και στην δικηγορία και να είσαι σίγουρος δεν θα σου κάνει κακό, αλλά μόνο καλό.

   Διαγραφή
  12. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση περί συμπεριφοράς και πραγματικότητας. Είναι ζήτημα ανθρώπου και όχι άσκησης μάχιμης δικηγορίας. Στη Γαλλία για να εισέλθεις στη σχολή δικαστών απαιτείται να είσαι το πολύ 31 ετών και να έχεις πτυχίο τετραετούς φοίτησης ή να είσαι το πολύ 48 και να έχεις τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στο δημόσιο ή να είσαι 40 ετών και να έχεις εννέα χρόνια δικηγορία.
   Πράγματι υπάρχουν ανεπαρκείς δικαστές, που καθυστερούν, που έχουν απρεπή και υπεροπτική συμπεριφορά. Πολλές φορές έχουν ασκήσει για χρόνια μάχιμη δικηγορία. Από την άλλη υπάρχουν δικαστές εξαιρετικοί, που δεν έχουν κάνει ούτε άσκηση ως δικηγόροι.
   Στην αντίπερα όχθη, υπάρχουν δικηγόροι προσεκτικοί, με μεράκι, αξιοπρεπείς, που διαβάζεις δικόγραφά τους ή τους ακούς στο ακροατήριο και πραγματικά τους θαυμάζεις, πέραν του ότι βοηθούν το δικαστή με τις γνώσεις τους. Υπάρχουν όμως και οι δικηγόροι που είναι αδιάβαστοι, εριστικοί, αναφοράκιδες.
   Ή μήπως υπάρχει η εντύπωση ότι οι δικαστές προέρχονται από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και στερούνται κοινωνικής εμπειρίας; Η πλειονότητα των δικαστών, αν όχι όλοι, προέρχονται από μικροαστικές οικογένειες που ζουν και μοχθούν όπως όλος ο κόσμος.
   Τώρα, για την πραγματικότητα που κάποιοι μιλάνε, είναι αλήθεια ότι πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ της πραγματικότητας, της πραγματικότητας που ζει ο δικαστής, της πραγματικότητας του δικηγόρου και της πραγματικότητας του διαδίκου. Πολλές φορές οι ανωτέρω πραγματικότητες επικαλύπτονται. Άλλες φορές η μία αποτελεί το αρνητικό της άλλης.

   Διαγραφή
  13. Αγαπητέ η συνάδελφε του σχολίου 13.05, 09:43 σας συγχαίρω για το πιο εύστοχο σχόλιο για το τι είναι ή δεν είναι οι δικαστές

   Διαγραφή
 9. Άραγε με όλη αυτή την κατάσταση, θα γίνουν οι εξετάσεις στην ώρα τους ; Είναι νωρις για τέτοιες σκέψεις , αλλά δεν μπορεί να μην περάσει από το μυαλό μας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κ εγώ το ίδιο σκέφτομαι!
   Κ ως προς το οικονομικό κομμάτι, αν θα υπάρχουν πόροι να διατεθούν για να γίνουν οι εξετάσεις.Κ αν θα μπορούμε να μαζευτούμε 150+ άτομα, σε 1 αίθουσα (σύνολο 3 αίθουσες) για να δώσουμε εξετάσεις, με ασφάλεια..
   Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να περιμένουμε κ να διαβάζουμε.

   Διαγραφή
  2. Κ γω το σκέφτομαι αυτό συνάδελφε...Λογικά θα γίνουν αν σκεφτείς ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται αρχές Νοεμβρη...θα πρέπει να δούμε όμως μέχρι τότε...γι αυτό που είμαι σίγουρη όμως είναι ότι αν δεν επανέλθουμε εντελώς στην κανονικότητα εως τοτε οι εξετάσεις θα αναβληθούν για αργότερα...

   Διαγραφή
  3. Δεν το κόβω... Επειδή όμως έχει ανάγκες τεράστιες η δικαιοσύνη, και μετά από όλα αυτά θα έχει ακόμα περισσότερες, το καλύτερο θα ήταν να πάρουν από τον τελευταίο πίνακα αρκετά άτομα. Μακάρι να το έκαναν. Δεν θα αντέξει τα (επιπλέον) έξοδα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων το κράτος. Αρκετά έχει ήδη και θα δημιουργηθούν και άλλα πολλά. Εδώ αποφασίζουν άλλα και άλλα από αυτά που βλέπουμε, αυτό θα τους πείραζε.

   Διαγραφή
  4. Δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση και για διάβασμα με όλα αυτά !

   Διαγραφή
  5. απάντηση στον ανώνυμο από 27-03. όπως έχει ειπωθεί πιο πάνω στα σχόλια επισημαίνω ότι αυτό (δηλαδή η άντληση δικαστών από τον πίνακα) δεν πρόκειται να γίνει για πολλούς λόγους με πρώτους δύο το ότι αυτό δεν προβλέπεται νομοθετικά (δείτε τους νόμους για την ΕΣΔι εν συγκρίσει με των Ειρηνοδικών) και ότι δεν θα δινόταν χρηματοδότηση για την εκπαίδευσή τους. Η χρηματοδότηση για τις εξετάσεις δε δίνεται από το κράτος, αλλά από το ΕΣΠΑ, για αυτό και είχε κολλήσει το 2015. Ναι, αυτό θα τους πείραζε, λοιπόν, γιατί δεν βρίσκει κανένα έρεισμα πουθενά στο νόμο, ή στη λογική.

   Διαγραφή
  6. Είπαμε. Δεν ξέρω τί θα αποφασίσει η κυβέρνηση (έχει αλλάξει πολλές γνώμες και μόνο για την τωρινή κατάσταση), το θέμα είναι ότι η ΕνΔΕ το πρότεινε για τον ΤΡΕΧΟΝΤΑ πίνακα και όχι για τον επόμενο, και επίσης κάτι τέτοιο συζητιέται να γίνει με νομοσχέδιο τώρα αν διαβάσατε. Τώρα βέβαια εν τέλει αν δεν γίνει οκ, έτσι γίνεται πάντα. Αλλά αν αποφασίσουν αν το κάνουν, θα το κάνουν, και δεν θα μας ρωτήσουν κιόλας. Και προς θεού, τα άτομα που έδωσαν πέρυσι θαρρείτε πως διάβασαν λιγότερο από αυτά που διαβάζουν φέτος? Δεν ξόδεψαν τα ίδια χρήματα και τον ίδιο χρόνο? Βεβαίως και θα χαρούν και θα είναι μια δικαίωση για αυτούς, στενάχωρο μεν για αυτούς φέτος αλλά έτσι είναι. Δικαστές και εισαγγελείς με το ίδιο επίπεδο θα βγουν, αν είναι δυνατόν πια.

   Διαγραφή
  7. η τελευταια ανακοινωση της ενδε για τις οργανικες θεσεις μιλαει παλι για καλυψη θεσεων και απο τον τελευταιο πινακα

   Διαγραφή
 10. Το πρόβλημα δεν είναι τα έξοδα των εξετάσεων αλλά τα έξοδα εκπαίδευσης και μισθοδοσίας. Άλλωστε, αυτό με τον πίνακα είναι άδικο για όσους περιμένουν να δώσουν εξετάσεις. Οι δε επιτυχόντες που δυστυχωσ έμειναν εκτός των θέσεων, γνώριζαν κατα τη συμμετοχή τους οτι οι θέσεις ήταν συγκεκριμένες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Το πολύ πολύ να γίνουν διπλές εξετάσεις το 2021, όπως έγινε το 2016 .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλά τώρα δε μπορούμε να μιλάμε από το Μάρτιο έως το Νοέμβριο. Επίσης ο νόμος του διαγωνισμού δε μπορεί ν αλλάξει κατς τις προτιμήσεις και όπως μας βολεύει αλλά με το τι ορίζει η προκήρυξη, η οποία είναι ξεκάθαρη ότι εγγράφονται στη σχολή μόνο όσοι συμπληρώνουν τις θέσεις, το οποίο ισχύει πολλά χρόνια. Ας μην εκφράζουμε απόψεις που και νόμιμες δεν είναι και θα ανατρέψουν την προσπάθεια πολλών συναδέλφων που αυτή τη στιγμή επενδύουν χρήμα,χρόνο και ίσως θα γίνουν δικαστές περνώντας μέσα στις πρώτες θέσεις, που σημαίνει κατάρτιση, μελέτη και αγάπη για το οικείο αντικείμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτο που λες οντως δεν πρεπει να εχει ξαναγινει, αλλα διαβασε την τελευταια ανακοινωση της ΕΝΔΕ για οργανικες θεσεις και χρονοεπιδοματα. Μιλαει και για καλυψη θεσεων απο την τρεχουσα σειρα, αρα θα παρουν ατομα και απο τους πινακες του τελευταιου διαγωνισμου. Νεος διαγωνισμος παντως θα γινει σιγουρα, απλα αν παρουνε κι αλλα ατομα απο τους τελευταιους πινακες αυτο θα εχει ως αποτελεσμα να ειναι λιγοτερες οι θεσεις που θα προκηρυχθουν στον επομενο διαγωνισμο.

   Διαγραφή
 13. Αν διαβασει παντως καποιος τις τελευταιες ανακοινωσεις της Ενωσης δικαστων και εισαγγελων και των μελων του δ.σ. αυτης για οργανικες θεσεις και χρονοεπιδοματα, που εχουν αναρτηθει και στην παρουσα σελιδα και αναφερονται στο υπο καταθεση νομοσχεδιο του Υπουργειου Δικαιοσυνης, γινεται παλι ρητη αναφορα και για καλυψη θεσεων απο την τρεχουσα σειρα, αρα απο οσους ειναι στους πινακες του τελευταιου διαγωνισμου. Αυτο λογικα σημαινει οτι θα υπαρξει νομοθετικη παρεμβαση για να επεκταθει ο πινακας αυτη την φορα χωρις να αποκλειεται βεβαια και η προκηρυξη νεου διαγωνισμου φετος αφου θα υπαρχουν και αλλα οργανικα κενα φανταζομαι. Νομιζω παντως οτι πρωτη φορα συμβαινει να επεκτεινεται ο πινακας επιτυχοντων στον συγκεκριμενο διαγωνισμο μετα την ληξη του. Θυμαμαι παλιοτερα που αυξανονταν απλα καποιες θεσεις για επιτυχοντες κυριως στους εισαγγελεις (που παντα ειναι λιγοτερες) στο μεσοδιαστημα μεταξυ γραπτων εξετασεων και προφορικων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Συνάδελφε , το σχόλιο σου στις 7/4 11:38 μμ ειναι πολύ εύστοχο! Περιγράφεις την κατάσταση ως έχει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δεν ξέρω αν μπορεί να συναχθεί με βεβαιότητα το συμπέρασμα από τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις της ΕνΔΕ ότι σχεδιάζεται ή θα θεσμοθετηθεί η κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων από τους μη επιτυχόντες του διαγωνισμού της 26ης σειράς. Αν, πάντως, υφίσταται κάποια τέτοια σκέψη δεν θα είναι φυσικά παράνομη μια τέτοια μεθόδευση εφόσον νομοθετηθεί, θα είναι όμως άδικη για όσους προετοιμάζονται για τον επερχόμενο διαγωνισμό, σίγουρα δε ανήθικη. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ακόμα κι όσοι δεν κατόρθωσαν να περάσουν από την 27η σειρά, σίγουρα θα κατέβαλαν σημαντικό κόπο και προσπάθεια, όμως τι ακριβώς θα εξυπηρετήσει μία τέτοια μεθόδευση; Σε λιγότερο από 6 μήνες περίπου, αισίως, θα λάβει χώρα ο νέος διαγωνισμός. Με την ίδια λογική ας πάρουν τους επιλαχόντες από την 24η ή την 25η σειρά..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το τί θα συμβεί, το μέλλον θα το δείξει. Ως προς το σχόλιο 25/4/20 10:16 μ.μ. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι βρίσκονται στον τελικό πίνακα κατάταξης. Το άδικο το βλέπει διαφορετικά ο καθένας. Προφανώς και το ηθικό και νόμιμο και σωστό θα ήταν από τον πρόσφατο πίνακα κατάταξης και όχι από τους παλιότερους, δεδομένου ότι αυτή τη χρονιά προέκυψε αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε πλέον σε μια πολύ αβέβαιη κατάσταση και σημασία έχει να εκδικάζονται όσο γίνεται γρηγορότερα οι υποθέσεις, ειδικά τώρα πια που θα γεμίσουν τα πινάκια, και όχι το τι μας αρέσει και τι όχι. Ήδη το κράτος δεν αντέχει οικονομικά, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό.

   Διαγραφή
 16. Παρακαλώ θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει για τις μεταθέσεις ειρηνοδικών;;; Εάν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα όπως στους Πρωτοδίκες και εάν ισχύουν τα ίδια κωλύματα εντοπιότητας;;; Ρωτώ γιατί παρατηρώ ότι γνωστοί μου ειρηνοδίκες είναι πολλά έτη στον ίδιο τόπο, ορισμένοι εξ αυτών δεν εχουν μετατεθεί ούτε μία φορά, και μάλιστα υπηρετούν κοντά στα σπίτια τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. έχει ακούσει κάποιος για τον αριθμό θέσεων φέτος για τη πολιτική και διοικητική κατεύθυνση;ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοιες πληροφορίες... από σεπτέμβρη - όταν και θα έχουν ανακύψει τα κενά και θα έχει γίνει το ερώτημα για τα κενά. .

   Διαγραφή
 19. Καλησπέρα σε όλους και καλή επιτυχία σε όσους πρόκειται να δώσουν φέτος! Προσφάτως πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ. Μήπως υπάρχει κάποια περαιτέρω πληροφόρηση ως προς αυτό το θέμα??
  Ευχαριστώ πολύ όποιον μπει στον κόπο να απαντήσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Από όσο γνωρίζω, καθώς τυχαίνει να είμαι και στον τελευταίο πίνακα επιτυχόντων του 2016 και αναμένω διορισμό, θα δημιουργηθεί κατεύθυνση ειρηνοδικών. Βέβαια πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό ακούγεται ήδη από το 2018 και ως σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Επιπλέον, με την τροπή που έχουν πάρει τα γεγονότα ενόψει και του κορονοιου δε ξερω και αν θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό στο άμεσο διάστημα. Γνωρίζω μόνο ότι υπάρχει στο πρόγραμμα.

   Διαγραφή
  2. Και συνεχίζω, μετά το απο 11.5.2020 σχόλιό μου...κατατέθηκε σχέδιο νόμου για ίδρυση κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ.

   Διαγραφή
  3. Καλησπέρα! Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας! Το είδα το σχέδιο νόμου... Είδα επίσης ότι παρατείνεται ο πίνακας των επιτυχόντων του 2016 έως και το τέλος του 2021, οπότε μακάρι να διοριστείτε σύντομα! Ελπίζω παρόλα αυτά να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί σύντομα ο νέος νόμος, ώστε να πάρουμε σειρά και οι υπόλοιποι...

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ πολύ! Από ό,τι φαίνεται θα είμαι από τους τυχερούς που θα προλάβουν να διοριστούν. Όσον αφορά τώρα την κατεύθυνση ειρηνοδικών και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν θα έχει και ιδιαίτερο λόγο να αποτελεί ξεχωριστή κατεύθυνση. Όπως κατά την προσωπική μου άποψη δεν υπάρχει λόγος να διαλέγεις κατεύθυνση πρωτοδίκη ή εισαγγελέα, όσον αφορά πάντα την εισαγωγή. Γιατί σίγουρα η φοίτηση θα διαφέρει σε κάποιο βαθμό. Και αυτό διότι κανένας εκ των υποψηφίων δεν ενδιαφερεται, επί της ουσίας, ας μου επιτραπεί, να μπει σε μία απο τις 2 κατευθύνσεις. Του αρκεί να μπει σε "όποια". Ε τώρα θα προστεθεί και αυτη των ειρηνοδικών και θα δίνουν ολοι για ολα. Ας γίνονται μια φορά εξετάσεις επομένως να τελειώνει η υπόθεση. Ειναι κοροιδία, πραγματικά.....Όσο για την σύντομη εφαρμογή του νόμου,επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας, αν και σας εύχομαι τα καλυτερα προσωπικά, διότι ειναι κριμα άτομα του παροντα πίνακα να μείνουν αδιόριστα με βαθμούς και προσοντα πολύ περισσότερα από τους ηδη υπηρετούντες ειρηνοδίκες.

   Διαγραφή
  5. Ναι ειναι πολυ κριμα που δεν θα εξαντληθει ενας πινακας εννιακοσιων και βαλε ατομων. Το καθεστως που μεχρι τωρα ισχυε υποβαθμιζε τον κλαδο των ειρηνοδικων και αφηνε σκιες για το κατα ποσο ειναι ισοτιμοι με τους υπολοιπους δικαστες. Η τακτικη της εξαντλησης του πινακα δεν ισχυει ουτε καν στους στρατιωτικους δικαστες. Επισης καποιος που εχει περασει εννιακοσιοστος, συγνωμη κιολας, αλλα κατα τεκμηριο δεν εχει τα ιδια προσοντα με καποιον που ηταν στους αρχικα διοριστεους. Επιτελους ολα αυτα θα λαβουν τελος αφου και για τους ειρηνοδικες θα ισχυει οτι και για τους υπολοιπους δικαστες χωρις παρεκκλισεις που αφηνουν το περιθωριο σε καποιος να θεωρουν τους ειρηνιδικες δικαστες τεταρτης κατηγοριας. Πρεπει να εισαγονται παντα οι καλυτεροι.   Διαγραφή
  6. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ως προς το κομμάτι της ισότητας των δικαστών και του ενιαίου τρόπου εισαγωγής τους στο εξής. Θεωρώ όμως ότι σωστό είναι να εξαντληθεί πρώτα ο παρόν πίνακας διότι κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού το 2014 έτσι είχαν τα πράγματα και ο παρόν νόμος για την κατεύθυνση ειρηνοδικών δεν υπήρχε. Πρέπει λοιπόν για λόγους ισότητας και αξιοκρατίας να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες του πίνακα όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Όσον αφορά το σχόλιό σας για αυτόν που έχει περάσει εννιακοσιοστός στον πίνακα, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω διότι μπορεί μεν να μην έχει τα ίδια προσόντα με τον πρώτο στη σειρά του πίνακα, έχει όμως τα ίδια με τον τελευταίο εκ των διορισθέντων των προηγούμενων διαγωνισμών, αφού διορισθέντες με τους τότε διαγωνισμούς είχαν βαθμό 8 όπως ακριβώς και ο εννιακοσιοστός στον παρόντα πίνακα.

   Διαγραφή
  7. Στην Ελλάδα ισχύει το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Επειδή τόσα χρόνια γινόταν κάτι λάθος δεν σημαίνει ότι αυτό το λάθος πρέπει να διαιωνίζεται. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιούνταν και για τους επιτυχόντες των προηγούμενων διαγωνισμών και έτσι η κατεύθυνση δεν ιδρυόταν ποτέ. Αν εξαντλούνταν ο παρών πίνακας θα φτάναμε στο 2026 τουλάχιστον. Δηλαδή πότε έπρεπε να ξεκινήσει η εισαγωγή μέσω της ΕΣΔΙ? Το 2030? Η κατάσταση είχε φτάσει στο μη περαιτέρω. Ευτυχώς η Πολιτεία έστω και πολύ αργά έδειξε μία στοιχειώδη σοβαρότητα και έβαλε τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που δεν ισχύει ούτε για τους στρατιωτικούς δικαστές. Ας αναλογιστεί κανείς τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει μελλοντικά ειδικά για τους ειρηνοδίκες η φημολογία των τελευταίων ημερών για άρση της ισοβιότητας των δικαστών. Από τη στιγμή που μέχρι τώρα οι ειρηνοδίκες δεν εισάγονταν μέσω της ΕΣΔΙ, ποιος θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα εφαρμοζόταν καταρχήν στους ειρηνοδίκες με το επιχείρημα ότι αφού δεν εισάγονται στην σχολή δεν είναι ισότιμοι με τους υπόλοιπους και άρα δεν είναι καν δικαστές? Δεν θα ήταν οι ειρηνοδίκες οι πιο ευάλωτοι σε κάτι τέτοιο ή όχι? Και ας μην σπεύσει κάποιος να πει ότι αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και η κατάργηση των δικαστικών διακοπών για κάποιους μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητη, ήδη όμως είναι μία πραγματικότητα.

   Διαγραφή
 20. Έχει ακουστεί κάποια φήμη για το τι θα γίνει με τις εξετάσεις; Αν θα δώσουμε φέτος και πότε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Καλημέρα σε όλους ! Αλήθεια πιστεύετε ότι θα διεξαχθεί φέτος ο διαγωνισμος? Για μενα είναι αμφίβολο τουλάχιστον έτσι οπως διεξαγόταν μέχρι περσι σε ένα χώρο που δεν υπήρχε σωστός εξαερισμός. Δηλαδη θα μας θερμομετρουν κι αν εχουμε 36 και 8 θα μας διώχνουν. Οσο δεν βρίσκεται φάρμακο η εμβόλιο είναι πολυ δύσκολο να διεξαχθούν λόγω συνοστισμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περιττό να πω πόσο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ θα ήταν κάτι τέτοιο που αναφέρετε αγαπητέ σχολιαστή. Η θερμοκρασία του σώματος δεν υποδεικνύει πάντα αρρώστια, πόσο μάλλον ότι έχεις μόνο αυτόν τον, τέλος πάντων, ιό καθώς χίλιοι δυο ιοί κυκλοφορούν, για να μην αναφέρω τον συχνότερο ιό της γρίπης ή ίωσης. Θα αποκλείουμε τους ανθρώπους από κέντρα, μόνο και μόνο από μια τέτοια θερμομέτρηση? Δεν ξέρω κιόλας τί συμβαίνει και στα δικαστήρια, καθώς έχει ακουστεί κάτι για θερμομέτρηση αλλά δεν γνωρίζω ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής. Πραγματικά εκλιπαρώ, ειδικά εμάς τους νομικούς που γνωρίζουμε τους νόμους και δίνουν -όσοι δίνουν- για το δικαστικό, να μην κλείνουμε τα μάτια μας σε όλα αυτά... Να συνέλθουμε επιτέλους, γιατί αν πάμε έτσι πολλά ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ πράγματα θα ακολουθήσουν.. Ελπίζω να δημοσιευθεί το σχόλιό μου, γιατί γενικά σε άλλα site βέβαια, έχω παρατηρήσει τρομερή λογοκρισία και πραγματικά λυπάμαι για αυτή την κατάντια.

   Διαγραφή
 22. Εγώ νομίζω ότι όλα γίνονται με προγραμματισμό. Το Κράτος και η λειτουργία του δε σταματούν, εκτός πια και αν έρθει νέο κύμα πιο επιθετικό. Εδώ θα γίνουν οι πανελλήνιες και οι εξεταστικές στα πανεπιστήμια. Ας μην αποπροσανατολιζόμαστε από το διάβασμά μας. Θα πρέπει να καλυφθούν κάποιες θέσεις. Και να καθυστερήσει λίγο, θα γίνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Μήπως ξέρει κανείς αν θα γίνει φέτος ο διαγωνισμός?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολο να διεξαχθούν εξετάσεις με τον τρόπο που διεξάγονται τοσα χρόνια . Πέρυσι στις εξετάσεις των διοικητικών οι αιθουσες ασφυκτιούσαν από κόσμο και λόγω της υψηλής θερνοκρασιας του χώρου η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Σε έπιανε δυσφορία απο τα πρώτα πέντε λέπτα . Μόνο μια αίθουσα από τις τεσσερις ήταν αρκετά μεγαλη και αερριζοταν καλά. Ίσως θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να γίνουν οι εξετάσεις σε περισσότερα ξενοδοχεία. Αρκεί να μη μας πουν τίποτα για διεξαγωγή εξετάσεων σε σχολικές αίθουσες που ναι μεν είναι μια λύση αλλά θα ταλαιπωρηθούν οι υποψήφιοι τόσες ώρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Στο σχέδιο νόμου που δημιουργεί κατεύθυνση Ειρηνοδικών, αναφέρει και ημερομηνία διεξαγωγής τον Μάιο και προφορικά τον Σεπτέμβριο ή Νοέμβριο. Καταλαμβάνει και μας αυτό? Ξέρει κανείς από πληροφορίες από την ίδια τη Σχολή ή από αλλού έγκυρα αν ισχύσει και για μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ο αρχικός νόμος για τη σχολή δικαστών το ίδιο λέει, γραπτός διαγωνισμός τον Μάιο και προφορικά τον Σεπτέμβριο. Αυρο όμως στην πράξη ίσως να συνέβη 1-2 φορές μόνο. Η μέχρι τώρα πρακτική είναι Σεπτέμβριο οι γραπτές εξετάσεις περί τα Χριστούγεννα βγαίνουν τα αποτελέσματα και ακολουθούν μετά τα προφορικά. Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην πρακτική αυτή και για τους ειρηνοδίκες

   Διαγραφή
 26. Το ίδιο προβλέπει ο νόμος και τώρα ως προς τους μήνες διεξαγωγής των εξετάσεων με μικρές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, οι εξετάσεις πάντα γίνονται αργότερα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Το ίδιο προβλέπει ο νόμος και τώρα ως προς τους μήνες διεξαγωγής των εξετάσεων με μικρές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, οι εξετάσεις πάντα γίνονται αργότερα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Εχω μια απορια. Αν γνωριζει καποιος ας μου απαντησει παρακαλω. Οταν λεει το σχεδιο νομου για αυξηση των οργανικων θεσεων κστα 65, σημαινει οτι οι θεσεις για πολιτικη και διοικητικη κατευθυνση θα ειναι 65 για καθεμία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αύξηση των οργανικών θέσεων κατα 65 αφορά μόνον τους πολιτικούς όχι τους διοικητικούς δικαστές.

   Διαγραφή
  2. Άκουσα, ότι αυτό θα ισχύσει για τη μεθεπόμενη σειρά και ότι η φετινή προκήρυξη θα έχει μειωμένες θέσεις. Δεν ξέρω αν ερμηνεύτηκαν σωστά οι διατάξεις, ή αν πρόκειται για έγκυρη πληροφορία (ελπίζω όχι). Επίσης, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κανονικά με τα τωρινά δεδομένα βέβαια, δεν πρόκειται να καθυστερήσει.

   Διαγραφή
  3. Το νομοσχέδιο λέει ότι οι οργανικές αυτές θέσεις θα πληρωθούν από 1.7.2022, τούτεστιν από τους σπουδαστές που θα αποφοιτήσουν το 2022 και οι οποίοι θα είναι Οι επιτυχόντες του φετινού διαγωνισμού.

   Διαγραφή
 29. Καλησπέρα συνάδελφοι! Εν όψει των τελευταίων νομοθετικών εξελίξεων για την αύξηση οργανικών θέσεων δικαστών, έχει κανείς υπ'όψιν πως αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τον αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχθούν φέτος? Ή αφορά την επόμενη σειρά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο σχετικα δημοσιευματα προκυπτει ότι ότι θα καλυφθούν από τον επικειμενο διαγωνισμό.

   Διαγραφή
 30. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Καλησπέρα σας! Εάν κάποιος επιθυμεί, θα ήθελα κάποιες συμβουλές για την οργάνωση της μελέτης (διοικητική κατεύθυνση), για τους υποψηφίους που δεν έχουν την πολυτέλεια ούτε να διακόψουν την εργασία τους ούτε να παρακολουθήσουν φροντιστήριο. Θα ήταν χρήσιμες κάποιες απλές βασικές κατευθύνσεις για ουσιαστικότερο κι αποτελεσματικότερο διάβασμα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εγώ διαβάζω χωρίς φροντιστήριο και ενδιαφέρομαι μόνο για Εισαγγελέας. Καταρχάς, ζητήστε από τη σχολή να σας στείλει τα θέματα των προηγούμενων ετών.Τα από στέλνουν με courier εντός λίγων ημερών με αντίτιμο 10€. Θα σας βοηθήσει να έχετε μια πρώτη αντίληψη των απαιτήσεων του διαγωνισμού. Όσο αφορά στα συγγράμματα. Προσωπικά επέλεξα : Ποινικό Μαργαρίτη και Φράγκο. Ποινική Δικονομία Παπαδαμάκη και Φράγκο. Αστικό Τριάντο. Πολιτική Δικονομία Απαλαγάκη. Είναι όλα κατ' άρθρον ερμηνείες με παραπομπές σε νομολογία. Οι ερωτήσεις των θεμάτων των προηγούμενων ετών καλύπτονται όλες από τα παραπάνω συγγράμματα κατόπιν διασταύρωσης που έκανα. Εμπορικό δεν ζητάνε ιδιαίτερα δύσκολα οπότε προτίμησα μια σύντομη επιτομή του εμπορικού, του Πολυχρονόπουλου. Για αγγλική νομική ορολογία του Σταμέλου που είναι ειδικά για τις εξετάσεις της Εσδι. Καλή σας επιτυχία!

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για τις χρήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο ενδιαφέρομαι για τη διοικητική κατεύθυνση, οπότε σε αυτό το αντικείμενο ήθελα σχετική βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάντως για την απάντησή σας. Καλή επιτυχία!!!!!

   Διαγραφή
 32. Το άρθρο 62 παρ.3 του νέου νομοσχεδίου λέει ότι οι νέες οργανικές θέσεις θα καλυφθούν μετά την αποφοίτηση της 27ης σειράς, δηλαδή από αυτήν. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Πότε λέτε να βγει προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Καλησπέρα. Ο νόμος είδα ότι τις νέες οργανικές θέσεις τις προβλέπει όλες για τους πολιτικούς δικαστές. Για διοικητική κατεύθυνση καμία. Ενόψει του νέου νόμου φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει διαγωνισμός το χειμώνα αλλά το Μάιο του 2021. Γνωρίζει κανείς κάτι επ αυτού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Καλησπέρα. Από τον είδα όλες οι νέες οργανικές είναι για τους πολιτικούς δικαστές. Επίσης ενόψει του νέου νόμου φαντάζομαι διαγωνισμός δεν θα δίνει το φθινόπωρο του 2020 παρά μόνο το Μάιο του 2021. Γνωρίζει κανείς κάτι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Καλησπέρα παιδιά! Έχουμε κανένα νεότερο με τις ημερομηνίες των εξετάσεων? Ισχύει ότι φέτος θα γίνουν νωρίτερα λόγω κοροναιου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγνώμη το νωρίτερα από πού προκύπτει? Έχετε κάποια πληροφόρηση και το λέτε?Ας μη διαδίδουμε πληροφορίες, αν δεν είμαστε πληροφορημένοι από έγκυρες πηγές, εκτός και αν είστε όντως. Και πόσο νωρίτερα? Εδώ τα φροντιστήρια προγραμματίζουν επαναληπτικά μαθήματα Σεπτέμβριο μέχρι αρχές Οκτωβρίου και οι προηγούμενοι σπουδαστές σίγουρα θα αποφοιτήσουν λίγο αργότερα.

   Διαγραφή
  2. Μου το ειπε παιδι που περασε στον προηγούμενο διαγωνισμο. Δεν ξερω κατα ποσο εχει βαση και γι αυτο ρωταω και εσας μηπως εχετε καποια αντίστοιχη ενημέρωση.

   Διαγραφή
  3. Παιδιά η φετινή σειρά λογικά θα τελειώσουμε κανονικά όπως κάθε χρόνο γιατί το πρόγραμμα δεν πήγε πίσω καθώς κάναμε ηλεκτρονικά μαθήματα σχεδόν άμεσα με το που άρχισε η αναστολή μαθημάτων στη σχολή. Ως προς τον επόμενο διαγωνισμό είναι αρκετά νωρίς για να υπάρχει επίσημη ενημέρωση, όμως η λογική λέει ότι για το 2020 θα γίνει κανονικά τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο για να εισαχθεί η 27η σειρά στις αρχές του 2021 και απλώς ο επόμενος του 2021 θα πάει τον Μάϊο για αυτούς που θα εισαχθούν το 2022 (28η σειρά).

   Διαγραφή
  4. Προφανώς κανείς από εμάς δεν είναι μέσα στο υπουργείο για να ξέρει με βεβαιότητα. Θεωρώ οτι οι περισσότεροι έχουμε πληροφορίες από φροντιστήρια. Τώρα αν ένα φροντιστήριο έχει ενημέρωση για Σεπτέμβριο και άλλο για Οκτώβριο αυτό είναι άλλο θέμα . Πάντως στη Θεσσαλονίκη κάνουν λόγο για Σεπτέμβρη !

   Διαγραφή
  5. Πολύ σωστά συνάδελφε (σχόλιο 12.06, 2:22)
   Καλο είναι οταν θέλουμε να μοιραστούμε μια πληροφορία να αναφέρουμε και τη πηγή.
   Δε θέλω να μπω στη σκέψη ότι διαδίδονται φημες με απροσδιοριστο ατομικό κίνητρο.
   Ναι, είμαστε πρακτικά σε ανταγωνισμό, αλλά ας κρατήσουμε τα προσχήματα εστω

   Διαγραφή
  6. Υπερβαλλετε με την τοποθέτηση σας για « απροσδιόριστο ατομικό κίνητρο», οπως επισης και για τα περί ανταγωνισμού ! Μοιραζόμαστε όλοι την ίδια αγωνία σε μια δύσκολη συγκυρία και πιστεύω ότι ο καθενας μας έχει απλως πρόθεση να ενημερώσει και όχι να παραπλανήσει με τις πληροφοριες του . Επίσης, ενώ όλοι γράφουμε ανώνυμα έχετε την απαίτηση να βγει κάποιος και να πει μου το είπε ο τάδε ! Ποσά φροντιστήρια υπάρχουν άλλωστε και ιδίως στη Θεσσαλονίκη !

   Διαγραφή
  7. Δεν θέλω να θίξω κανέναν αγαπητέ
   Αν έχω κάποια ενημέρωση συγκεκριμένη και διαδταυρωμενη θα τη δώσω με το ονοματεπώνυμο μου και την πηγή της πληροφορίας αυτής. Να είστε σίγουρος

   Διαγραφή
 37. Έχει ακούσει κάποιος κάτι για τις εξετάσεις και την προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Τα φροντιστήρια έχουν ενημέρωση ότι θα γίνουν εξετάσεις Σεπτέμβριο !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Στα φροντιστήρια ακούγεται για εξετασεις Σέπτεμβριο και μετα με το νέο σύστημα από Μάιο! Γι αυτό και θα ξεκινήσουν νωρίτερα μαθήματα για τον διαγωνισμό του 2021 !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Συγνώμη και γω από φροντιστήριο είμαι που προγραμματίζει επαναληπτικά μαθήματα Σεπτέμβριο. Εμείς πάντως έχουμε ενημέρωση ότι θα γίνει κανονικά μετά από ερώτηση στη σχολή. Άλλα λέει ο ένας άλλα ο άλλος? Τα άλλα απ' το δικό μου που λένε Σεπτέμβριο ποιος τους το χει πει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Θα μπορούσε κάποιος ήδη σπουδαστής της ΕΣΔΙ να ρωτήσει κάποιον καθηγητή αν έχει κάποια ενημέρωση? Δεν πηγαίνουμε όλοι φροντιστήριο και δεν το κρίνω θεμιτό να γνωρίζουν αυτοί πρώτοι τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Και ένας ακόμη μήνας διαβάσματος για κάποιον που προσπαθεί μόνος του μπορεί να αποβεί καταλυτικός. Εγώ για παράδειγμα που δουλεύω ταυτόχρονα αν ξέρω ότι θα γίνει Σεπτέμβρη δεν πρόκειται να δώσω καθώς οριακά βγάζω την ύλη. Υπάρχει παιδιά κάποιος τρόπος να έχουμε μια πιο αξιόπιστη ενημέρωση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε νομίζω ότι γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα . Επειδή βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση με εσάς , θα σας παροτρεινα να δώσετε εξετάσεις ανεξαρτήτως του αν έχετε βγάλει την υλη! Είναι σημαντική εμπειρία η συμμετοχή και ποτέ δεν ξέρετε ...

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε καταρχάς σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ για την παρότρυνση, σας τιμά!!! Εφόσον γίνει διαγωνισμός Μάιο θα επιλέξω να δώσω τότε εξετάσεις. Το να δω χαμηλούς βαθμούς, εάν δώσω φέτος, θα με απογοητεύσει πολύ και θα με αποκαρδιώσει για την επόμενη φορά , είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Ήδη απορρίπτω υποθέσεις λόγω διαβάσματος κι εξ αυτού έχω δυσκολευτεί πολύ οικονομικά,ειδικά με το lock down. Ενοχλήθηκα απλά για μια στιγμή με το γεγονός ότι τα φροντιστήρια γνωρίζουν μη επισήμως ανακοινωθείσες ακόμη προθέσεις ή αποφάσεις. Δεν θα επεκταθώ γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ. Και πάλι καλή σας επιτυχία!!

   Διαγραφή
 42. Σεπτέμβριο με τη λογική ότι Οκτώβρη - Νοέμβριο θα έχουμε ίσως αύξηση των κρουσμάτων? Όσο για τα φροντιστήρια θα συμφωνήσω με το σχόλιο πιο πάνω. Αυτή η διάρρευση στους ιδιοκτήτες φροντιστηριών δεν είναι θεμιτή. Οπότε πρέπει να περιμένουμε αν θα βγει η προκήρυξη τον Αύγουστο. Πάντως απορώ υπό αυτές τις ρευστές συνθήκες πώς η κυβέρνηση κόπτεται για τους διαγωνισμούς και μάλιστα κατά προτεραιότητα. Όσοι ασκούν μάχιμη δικηγορία θα κατανοήσουν γιατί το λέω αυτό. Είναι απαράδεκτο να μην έχουν λάβει στήριξη οι δικηγόροι που συνεισφέρουν τόσα στο δημόσιο ταμείο και δεν εργάζονται ή εργάζονται ελάχιστα εδώ και 3 μήνες, όμως τα κονδύλια για τον διαγωνισμό μπορούν να τα εξασφαλίσουν. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Πάντως και γω από φροντιστήριο είμαι και ενημέρωση για Σεπτέμβρη δεν έχω. Μάλιστα μου είπαν ότι ρώτησαν δικαστικό στη Θεσσαλονίκη.Επίσης όταν κάποιος λέει σίγουρα ότι ακούγεται Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη,ας κάνει και τον κόπο να μας πει από ποιον. Τέτοιες φήμες αγχώνουν και σπέρνουν πανικό και αν δεν έχουν πηγή, μόνο ως καλοπροαίρετες μπορεί να ληφθούν. Αν υπάρχει κάποιος σπουδαστής που μπορεί να μας διαφωτίσει, τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και σεις μεταφέρετε όμως ενημερώση από χ φροντιστήριο και χ δικαστικό και δεν κάνετε τον κόπο να μας πείτε από ποιον!

   Διαγραφή
  2. Πρώτον αυτό που λέω εγώ συμβαδίζει με τα μέχρι τώρα και ούτε πανικό σπέρνει, ούτε είναι ικανό να δημιουργήσει χαλάρωση ή απογοήτευση προς παραμερισμό πιθανών υποψηφίων. Επίσης, δε το λέω με βεβαιότητα του στυλ ότι το λέει σπουδαστής ή κάποιο από τα μέλη της σχολής δικαστών ή η Γραμματεία αλλά λέω ότι μου το πε εκπρόσωπος ιδιωτικού φορέα που μου είπε ότι ρώτησε τον Χ δικαστικό.Τέλος, το λέω για να τονίσω ότι αν κάποιος δε βγει επίσημα να πει πότε, υπάρχουν μόνιμα αντικρουόμενες πληροφορίες και παραφιλολογία. Μορφωμένοι άνθρωποι είμαστε, διεκδικούντες μια υπεύθυνη θέση. Δεν είναι δυνατόν να στηριζόμαστε στο κάποιος, κάπου, κάποτε. Ούτε καν εμείς ως άμεσοι αποδέκτες των μηνυμάτων από διάφορα φροντιστήρια. Γι αυτό καλό είναι μέχρι να πει κάποιος το έμαθα από τη Γραμματεία της σχολής ή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι τότε περίπου θα προκηρυχθεί, να μη λέγεται τίποτα. Εξάλλου μόνο τότε μπορεί να το διασταυρώσει κανείς.

   Διαγραφή
  3. Κι επειδή αυτό που λέτε συμβαδίζει με τα μέχρι τώρα , μόνο εσείς μπορείτε να μοιράζεστε τις ανώνυμες πληροφορίες σας και οι υπόλοιποι που ακούσαμε κάτι διαφορετικό όχι ;;!! Αν δεν θέλετε να μη λεγεται τίποτα , μη λέτε και τίποτα ! Δεν είναι υποχρεωτικό να γράφετε εδώ .
   Και μια συμβουλή , μη βλέπετε παντού κακοπροαίρετους και ανταγωνιστές ! Συνάδελφοι, δικηγόροι είμαστε , εκτός αν δεν ασκείτε δικηγόρια και δεν μας βλέπετε ως συναδέλφους.

   Διαγραφή
 44. https://diavgeia.gov.gr/doc/639%CE%9D46%CE%A8%CE%A70%CE%91-%CE%A91%CE%9D?inline=true Παιδιά δείτε λίγο αυτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά αυτό μας λέει ότι ο επόμενος διαγωνισμός θα γίνει Μάιο?Ε αυτό είναι δεδομένο, αν λέει αυτό. Ο παρών μας νοιάζει. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, εφόσον ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε λέει ότι αυτή η σειρά θα αποφοιτήσει ιούλιο, άρα θα εισαχθεί Φεβρουάριο κανονικά.

   Διαγραφή
  2. Να ρωτήσω τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτό συνάδελφε; Δεν καταλαβαίνω νομίζω

   Διαγραφή
  3. λέει για τον ΚΗ διαγωνισμό...άρα τον μεθεπόμενο και όχι τον επικείμενο...επίσης οι σπουδαστές αναφέρει ότι λαμβάνουν 1420 ευρώ το μήνα...

   Διαγραφή
  4. Αυτό αφορά την μεθεπόμενη προκήρυξη, σωστά; Δεν κατάλαβα και πολλά για να είμαι ειλικρινής

   Διαγραφή
  5. Το είδα! Αλλά να σας πω την αλήθεια δεν κατάλαβα ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι μπορεί να σημαίνει....

   Διαγραφή
  6. Αυτό αφορά τη χρηματοδότηση της σειράς κη , ο επικείμενος διαγωνισμός αφορά τη σειρά κζ!

   Διαγραφή
 45. Στη διαύγεια λέει για την χρηματοδότηση του ΚΗ διαγωνισμού, 124 σπουδαστές του ΧΡΟΝΟΥ. Τα νεύρα μου έσπασαν ειλικρινά παιδιά. Θα πάρω τηλ στη σχολή και αν μου πούνε κάτι θα το γράψω εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. 192 θα πάρουν φέτος. Δείτε στο διαύγεια παιδιά. Άρα τρέχουν οι διαδικασίες κανονικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Μπορεί να έχουν πρόθεση να γίνει ο διαγωνισμός Σεπτέμβρη, ωστόσο, δεν πιστεύω ότι ακόμη και οι αρμόδιοι θα έλεγαν κάτι με σιγουριά όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την πανδημία. Παιδιά μην αγχώνεστε, δεν έχει νόημα, η ηρεμία είναι το παν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Παιδιά είδατε στη διαύγεια? 192 υποψήφιους αφορά η χρηματοδότηση!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Εδώ άρχισε πάλι να φημολογείται το ενδεχόμενο εκλογών τον Σεπτέμβρη πάντως οπότε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Πού φαίνεται στο διαύγεια?Μας βάζετε το λινκ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Στη διαύγεια είναι αναρτημένες οι χρηματοδοτήσεις και για τον ΚΖ και για τον ΚΗ διαγωνισμό. Για τον επόμενο όντως οι υποψήφιοι είναι 192. Επίσης για τον επικείμενο αναφέρει : "έναρξη υποέργου 1-9-2020. Δεν νομίζω όμως αυτό να σημαίνει κάτι για την προκήρυξη.. Στη γραμματεία της σχολής αξίζει λέτε ένα τηλέφωνο ή αποκλείεται να γνωρίζουν κάτι παραπάνω από τα φροντιστήρια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Πάντως στο διαύγεια λέει έναρξη φοίτησης στο στάδιο κατάρτισης η 1.2.2021.Άρα αυτό δείχνει ότι τα πράγματα θα πάνε κανονικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Καθίστε και διαβάστε και αφήστε το κουβεντολόι. Πέρασα με την πρώτη επειδή ήμουν προσηλωμένος στο στόχο μου και όχι επειδή καθόμουν και μέτραγα τις μαργαρίτες με το πόσους θα πάρουν και δε θα πάρουν. Η ύλη είναι μεγάλη και θέλει καθημερινή ενασχόληση. Αφοσιωθείτε και όλα καλά θα πάνε είτε πάρουν 10, είτε 50, είτε 190.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σαφώς και παίζει ρόλο το πόσα άτομα θα πάρουν. Ας είμαστε ρεαλιστές και λογικοί.

   Διαγραφή
 54. Το έγγραφο στη διαύγεια αφορά τον διαγωνισμο του χρονου, που δεν θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ και αναφέρει 124 σπουδαστές συνολικά ! Επίσης το κοστος μισθοδοσίας που αναγράφει είναι μικτό , δηλ περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές και φόρο! Επιπλέον, η προκήρυξη του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση του φετινού διαγωνισμού αναφέρει 98 άτομα συνολικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 192 όχι 98 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
   ΠΡΑΞΗ «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2020-2023» κωδ. ΟΠΣ 5063575 1
   Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2020
   Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά Αρ. Πρωτ. 941
   Ταχ. Κώδικας: 551 02
   Πληροφορίες: Ά. Ατσέρπη
   Τηλέφωνο: 2310 494112-118
   Fax: 2310 494 127
   E-mail: atserpi@esdi.gr
   Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) με τίτλο
   «Προεισαγωγική Εκπαίδευση ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς: Εισαγωγικός
   Διαγωνισμός, Α΄, Β΄, Γ΄ στάδιο κατάρτισης» της Πράξης
   «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2020-2023», με κωδικό ΟΠΣ
   5063525
   ΑΠΟΦΑΣΗ
   Η Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών
   Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
   Έχοντας υπόψη:
   1. το ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
   Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
   2. το ν. 4314/2014 (Α 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
   αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 κ.λπ.»,
   3. το ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
   (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
   διατάξεις»,
   4. το ν. 4074/2012 (A 88) «Κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των
   ανθρώπων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα
   δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες»,
   5. το ν. 3689/2008 (A΄ 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
   διατάξεις»,
   6. το ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
   Δικαίου»,

   Διαγραφή
  2. Για φέτος είναι αυτή https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F%CE%93%CE%A146%CE%A8%CE%A70%CE%91-%CE%A1%CE%99%CE%9B

   Διαγραφή
 55. Αν και θελουμε όλοι να γίνουν οι εξετάσεις , έχει σκεφτει κανείς το ενδεχόμενο να οριστούν ημερομηνίες του διαγωνισμού και κάποιος λόγω τοπικού lock down να μη μπορεί να συμμετάσχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Αν μιλήσει κάποιος με την σχολή ας μπει στον κόπο να μας γράψει τι του είπαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Καλησπέρα σε όλους, μπορεί κάποιος να μου προτείνει κάποιο βιβλίο κατ’ άρθρο ερμηνεία στο Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία? Απέχω καιρό απο τον χώρο και έχω χαθεί λίγο ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιχάλης Μαργαρίτης, βγήκε πρόσφατα και για τα δύο και διαβάζατε εύκολα.

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα! Μαργαρίτη και για τα 2.Τα έχω τα συγγράμματα και σας το λέω με μια Α σιγουριά :) Σε συνδυασμό με τη νομολογία που παραπέμπουν.

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση.

   Διαγραφή
 58. Προς ήδη επιτυχόντες (κατεύθυνση Πολιτική-Ποινική): ποιο φροντιστήριο ή ποιους καθηγητές προτείνετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Δικαστής ή Εισαγγελέας? Θετικά και αρνητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ .
  ΡΩΤΗΣΕ ΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2020 ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Παιδιά έχουμε κάποιο νέο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Καλησπέρα. Έχει ακούσει κάποιος από εσάς για το ενδεχόμενο να μην γίνει διαγωνισμός εντός του 20 και να πάρουν άτομα από τους πίνακες επιτυχόντων του ΚΣΤ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Καλησπέρα!!θα ήθελα να απευθυνθώ σε ήδη επιτυχοντα Πολιτικής Κατεύθυνσης καθώς και Ειρηνοδίκη που επιθυμεί να παραχωρήσει επ'αμοιβης εννοείται, φροντιστηριακο υλικό που διαθέτει. Οποιαδήποτε επίσης βοήθεια με σημειώσεις είναι καλοδεχούμενη, λόγω μη ικανότητας διακοπής εργασίας και την μη ένταξη σε φροντιστήριο. Ευχαριστω προκαταβολικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακολουθώ..
   Εννοώ πως αν υπάρχει κάποιος να παραχωρήσει επ αμοιβής εννοείται τέτοιο υλικό, ενδιαφέρομαι.

   Διαγραφή
 64. https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%93%CE%A146%CE%A8%CE%A70%CE%91-%CE%A1%CE%99%CE%9B?inline=true

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Καλησπέρα παιδια.Υπαρχει κατι νεότερο σχετικά με τις ημερομηνίες των εξετάσεων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου, με την επιφύλαξη των εξελίξεων λόγω covid-19

   Διαγραφή
 66. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΠΡΑΞΗ «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2020-2023» κωδ. ΟΠΣ 5063575 1
  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2020
  Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά Αρ. Πρωτ. 941
  Ταχ. Κώδικας: 551 02
  Πληροφορίες: Ά. Ατσέρπη
  Τηλέφωνο: 2310 494112-118
  Fax: 2310 494 127
  E-mail: atserpi@esdi.gr
  Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) με τίτλο
  «Προεισαγωγική Εκπαίδευση ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς: Εισαγωγικός
  Διαγωνισμός, Α΄, Β΄, Γ΄ στάδιο κατάρτισης» της Πράξης
  «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2020-2023», με κωδικό ΟΠΣ
  5063525
  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Η Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών
  Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
  Έχοντας υπόψη:
  1. το ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
  Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
  2. το ν. 4314/2014 (Α 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 κ.λπ.»,
  3. το ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
  (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
  διατάξεις»,
  4. το ν. 4074/2012 (A 88) «Κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των
  ανθρώπων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα
  δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες»,
  5. το ν. 3689/2008 (A΄ 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
  διατάξεις»,
  6. το ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
  Δικαίου»,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Για την αναρτηση στην Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F%CE%93%CE%A146%CE%A8%CE%A70%CE%91-%CE%A1%CE%99%CE%9B

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Καλησπέρα σε όλους!Έχω μια πληροφορία από τον καθηγητή που μου κάνει γενική παιδεία ότι η προκήρυξη μάλλον θα βγει προς το τέλος του παρόντος μηνός, μάλλον για πρώτη ή δεύτερη βδομάδα Οκτωβρίου. Μήπως μπορεί να πάρει κάποιος υπουργείο ή με κάποιο τρόπο να το διασταυρώσει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Πήρα τηλέφωνο σήμερα στη σχολή, την περιμένουν από μέρα σε μέρα. Ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι άγνωστος, θα δούμε λέει την προκύρηξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Γνωριζει καποιος στο ακυρωτικο περυσι το θεμα ποιο αντικειμενο αφορουσε; σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου ΥΕ λόγω πλαστού πτυχίου. Ήταν ένα ωραίο θέμα που τα ειχε όλα μέχρι και προσωρινή δικαστική προστασία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΗΡΑ ΤΗΛ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 101 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 25 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ...ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 5 Οκτωβρίου τα γραπτά;

   Διαγραφή
  2. Αν αληθεύει αυτό, γιατί οι θέσεις των εισαγγελέων είναι ΠΑΝΤΑ ΤΟΣΟ ΛΙΓΕΣ ενώ έχουν τόσες ανάγκες και το έχουν πει επανειλημμένα οι εισαγγελείς?? Με ποιο κριτήριο, αλήθεια το έχω απορία, δεν βάζουν πολλές θέσεις σε εισαγγελείς και πνίγονται έτσι όλοι στη δουλειά, αφού τα ίδια λεφτά παίρνουν νομίζω όλοι....

   Διαγραφή
  3. Για Διοικητική Δικαιοσύνη ξέρει κανείς πόσες θέσεις;'Η θα προκηρυχθούν μόνο για τον επόμενο διαγωνισμό ΚΗ του Μαίου 2021;

   Διαγραφή
  4. Για διοικητική νομίζω 60.

   Διαγραφή
 73. Μόνο 25 Εισαγγελείς? 😢

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Για τους διοικητικούς ξέρουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Παιδιά αν γίνουν οι εξετάσεις Οκτώβρη γιατί να βγει τόσο νωρίς η προκήρυξη? Πέρυσι 1 Οκτωβρίου βγήκε και οι εξετάσεις ήταν τέλη Οκτώβρη Ουσιαστικά η ανησυχία είναι να μη γίνουν νωρίτερα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. 25 Εισαγγελείς??? Είχε γίνει θέμα η αύξηση των οργανικών θέσεων, πέρυσι πήρανε 17, για 8 άτομα παραπάνω όλο κι όλο έγινε τόση φασαρία? Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Λέτε 101 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και 25 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Για Διοικητική Δικαιοσύνη πόσες θέσεις προβλέπονται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Σας είπαν πότε θα βγει; Λογικά έως την Παρασκευή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Αφού ευχηθώ καλη επιτυχία σε όσες και όσους δώσουν φέτος - ανεξαρτήτως κατεύθυνσης- θα ήθελα να απευθυνθώ σε ήδη επιτυχοντα Πολιτικής Κατεύθυνσης που επιθυμεί να παραχωρήσει επ'αμοιβης εννοείται, φροντιστηριακο υλικό που διαθέτει. Ευχαριστω προκαταβολικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Πού είναι η προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Βγήκε η προκήρυξη!
  http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ8fP1Rf9veiteJInJ48_97uMz9TggzOs5WCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZKGlh_WsrpiuPaMdettog-67pITn8WgEvEhvmiOxvdL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας εκδίδεται "από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου"... Μάλιστα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Γιατί δεν τη βγάζουν την προκήρυξη μια μέρα πριν τις εξετάσεις λέω εγώ...ότι να ναι σε αυτή τη χώρα..άντε να προετοιμαστείς τώρα για τον Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη.. ειλικρινά δε ξέρω πια αν αξίζει όλο αυτό..μας κοροϊδεύουν! 25 εισαγγελείς..πάλι καλά που δεν είναι 5...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Επ' αφορμής της προκήρυξης γνωρίζει καποιος τι εννοεί οταν ανάφερει οτι το πιστοποιητικό ψυχ. υγείας χορηγείται από δ/ντη ψυχιατρικής κλινικής? Επισης οι αιτήσεις δεν θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Προκήρυξη και δικαιολογητικά γιατί δεν εμφανίζονται στη σελίδα της σχολής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ