Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1749/21.07.2022

 Τεύχος Γ’ 1749/21.07.2022

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Με π.δ. της 14ης Ιουλίου 2022, που εκδόθηκε στην
Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, των άρθρων
59, 63, 89 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’
109), της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 65/2022 απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δι-
καιοσύνης, προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό
του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι κάτωθι Εισαγγελείς Εφετών, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα ως εξής:

1. Αθηνών, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος του Σωτη-
ρίου.
2. Αθηνών, Ελένη Καρκαμπούνα του Λεωνίδα.
3. Αθηνών, Νίκη-Αναστασία Μουζάκη του Τρύφωνα.
4. Ευβοίας, Άννα Καλουτά του Νικολάου.
5. Αθηνών, Περικλής Δράκος του Φωτίου.
της προαγωγής των ανωτέρω λογιζομένης από
01.07.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23402/14.07.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ