Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν- Εισ- Ειρην) Τεύχος Γ’ 1765/25.07.2022

  Τεύχος Γ’ 1765/25.07.2022

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Ιουλίου 2022, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα: Α) με τις διατάξεις:  


.........

Διαπιστώνεται η αποχώρηση από την από την υπηρε-
σία, από 1ης Ιουλίου 2022, των παρακάτω δικαστικών
λειτουργών:

Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου:
1) Μαρίας Νικολακέα του Παναγιώτη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7885181245/23.6.2022)
2) Κωστούλας Φλουρή - Χαλεβίδου του Δημητρίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5712589164/23.6.2022)
3) Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9278491105/1.7.2022)
4) Γρηγορίου Κουτσοκώστα του Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2356434856/23.6.2022)
και
5) Λουκά Μόρφη του Δημητρίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8662109318/23.6.2022).
Β. Των Αρεοπαγιτών:
1) Κωνσταντίνας Μαυρικοπούλου του Αθανασίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6010074452/23.6.2022)
2) Θεόδωρου Μαντούβαλου του Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9845811875/23.6.2022)
3) Πελαγίας Ακάσογλου του Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3640475411/23.6.2022)
4) Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου του Θεοδώρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1091741442/23.6.2022)
5) Αναστασίας Μουζάκη του Αναργύρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1311861231/23.6.2022)
6) Άννας Φωτοπούλου - Ιωάννου του Κυριάκου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1126818248/23.6.2022)
7) Παναγιώτη Αθανασόπουλου του Ευρυπίδη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2710910212/23.6.2022)
8) Μαρίας Ανδρικοπούλου του Ανδρέα,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1073388959/23.6.2022)
9) Ευστάθιου Νίκα του Αναστασίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7763967848/23.6.2022)
10) Σοφίας Πολύζου - Θεοχαρίδη του Χρήστου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7452878811/23.6.2022)
και
11) Άννας Αγγελάτου - Βασιλείου του Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5264127772/23.6.2022).
Γ. Των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου:
1) Ευάγγελου Ζαχαρή του Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7587921228/30.6.2022).
2) Αναστασίας Δημητριάδου του Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7889785111/30.6.2022)
3) Ζαχαρία Κοκκινάκη του Εμμανουήλ,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9078117761/30.6.2022)
4) Χαράλαμπου Μωυσίδη του Στυλιανού,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1218246176/30.6.2022)
και
5) Αθανασίου Παναγιώτη του Ιωάννη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7710541743/30.6.2022).
Δ. Των Προέδρων Εφετών:
1) Πειραιά, Σπυριδούλας Μακρή του Σπυρίδωνα,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2731221011/1.7.2022)
2) Αθηνών, Εριέττας Χαλεβίδου του Παναγιώτη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4942278969/6.7.2022)
3) Πειραιά, Ισιδώρας Πόγκα του Παναγιώτη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5144215312/1.7.2022)
4) Θεσσαλονίκης, Καλλιρρόης Χειμαριού του Ευτυχίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1179140344/30.6.2022)
5) Αθηνών, Φίλιππου Μανώλαρου του Αλέξανδρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8121231128/6.7.2022)
6) Αθηνών, Παρασκευής Ψυχογιού του Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6257857310/6.7.2022)
7) Αθηνών, Μαρίας Καραγιάννη του Ανδρέα,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5794174465/6.7.2022)
8) Θεσσαλονίκης, Νικολάου Παπαδόπουλου του Σταύ-
ρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9654890374/30.6.2022)
9) Θεσσαλονίκης, Παναγιώτας Παντελή του Ιωάννη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9351310811/30.6.2022)
10) Θεσσαλονίκης, Ανδρονίκης Τυραννίδου του Βα-
σιλείου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7424197565/30.6.2022)
11) Θεσσαλονίκης, Μαρίας Τσιλιγκαρίδου του Θεο-
δώρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1973211212/30.6.2022)
12) Αθηνών, Καλλιόπης Φαββατά του Βασιλείου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9916157521/6.7.2022)
13) Θεσσαλονίκης, Βασιλικής Πούρα του Φωτάκη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111281004/30.6.2022)

14) Πειραιά, Αγγελικής Κόφφα του Χρήστου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1286583719/1.7.2022)
15) Αθηνών, Ιωάννας Βρεττού του Παναγιώτη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7957144611/6.7.2022)
16) Ανατολικής Κρήτης, Χαρίδημου Πρατικάκη του
Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2463325666/6.7.2022)
17) Αθηνών, Βασιλείου Κωστόπουλου του Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3761105881/6.7.2022)
18) Αθηνών, Βασιλικής Χάσκαρη του Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4489101862/6.7.2022)
19) Θεσσαλονίκης, Καλλιόπης Κουτουράτσα του Στερ-
γίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3958312838/30.6.2022)
20) Αθηνών, Θωμά Παπαδόπουλου του Χρήστου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1287122114/6.7.2022)
21) Αθηνών, Γεωργίου Τσιάμπα του Ιωάννη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5369116161/6.7.2022)
22) Αθηνών, Αγγελικής Κουτσαντώνη του Βασιλείου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7043829871/6.7.2022)
23) Αθηνών, Σοφίας Μιχαλοπούλου του Παναγιώτη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2610735334/6.7.2022)
24) Θεσσαλονίκης, Παύλου Χριστιά του Δημητρίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7163111489/30.6.2022)
25) Αθηνών, Βασιλικής Κουτράκου του Θεοδώρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1610811982/6.7.2022)
26) Αθηνών, Παναγιώτας Λυμπεροπούλου του Διο-
μήδη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8785117109/6.7.2022)
27) Αθηνών, Ιωάννας Λάμπρου - Βελησάρη του Κων-
σταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4697942230/6.7.2022) και
28) Αθηνών, Νικολάου Σαλάτα του Χρήστου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4391947106/6.7.2022).
Ε. Των Εισαγγελέων Εφετών:
1) Πειραιά, Βασιλικής Τσιρώνη του Μιχαήλ,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1191277642/30.6.2022)
2) Θεσσαλονίκης, Βασιλείου Χανή του Ευάγγελου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2411028721/30.6.2022)
και
3) Ανατολικής Κρήτης Νικολάου Μαρκάκη του Μιχαήλ,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου : 7435125511/5.7.2022)
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας τους.
ΣΤ. Των Εφετών:
1) Αθηνών, Μαρίας Φιλακουρίδου του Θεοδώρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2335101441/6.7.2022) και
2) Θεσσαλονίκης, Ουρανίας Φωτοπούλου του Ευάγ-
γελου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2326661261/30.6.2022).
Ζ. Των Ειρηνοδικών Α΄ τάξης:
1) Ειρηνοδικείου Λάρισας, Ιωάννη Θεοδωράκη του
Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5911848511/5.7.2022)
2) Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, Νικόλαου Κανελ-
λόπουλου του Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1149955971/30.6.2022)
3) Ειρηνοδικείου Αθηνών, Χριστίνας Μπαστούνη του
Ηλία,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2101488181/1.7.2022)
4) Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, Δήμητρας Τερι-
ζάκη του Δημητρίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8528116465/30.6.2022)
5) Πταισματοδικείου Χανίων Νίκης Τωμαδάκη του
Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9064101112/4.7.2022)
6) Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, Μαρίας Βελέντζα
του Ιωάννη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1382715735/30.6.2022)
7) Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Ανδριανής Μπαϊρακτά-
ρη του Ανδρέα,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7449382512/6.7.2022)
8) Πταισματοδικείου Καβάλας, Ευαγγελίας Μπιζίκη του
Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4681196242/30.6.2022)
9) Πταισματοδικείου Βόλου, Δήμητρας Κουταντέλια
του Αποστόλου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5312159882/12.7.2022)
10) Ειρηνοδικείου Αθηνών, Αικατερίνης Ζοβάνου του
Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111356109/1.7.2022)
11) Ειρηνοδικείου Αθηνών, Μαρίας Σπινθάκη του Νι-
κολάου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4544126106/1.7.2022)
12) Πταισματοδικείου Ηρακλείου, Ευαγγελίας Κουρ-
μπέτη του Θεράποντα,

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7743731281/5.7.2022)
13) Ειρηνοδικείου Πατρών, Παρασκευής Αναστασο-
πούλου του Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1089460571/1.7.2022)
14) Πταισματοδικείου Βόλου, Στυλιανής Ραφτοπούλου
του Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4059229041/1.7.2022)
15) Πταισματοδικείου Αθηνών, Χρυσάνθης Θωμά του
Γεωργίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3641111091/1.7.2022)
16) Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, Μαρίας Κυρίζο-
γλου του Ελευθερίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7230603912/30.6.2022)
17) Ειρηνοδικείου Αθηνών, Άννας Ρήγα - Κορνιαχτού
του Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2384852311/1.7.2022)
18) Πταισματοδικείου Πατρών, Ευγενίας Κουδούνη του
Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2981731161/1.7.2022)
19) Πταισματοδικείου Ηρακλείου, Αικατερίνης Χατζη-
δάκη του Στυλιανού,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7722259505/5.7.2022)
20) Ειρηνοδικείου Άμφισσας, Ιωάννη Κουκούση του
Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1342581241/1.7.2022)
21) Πταισματοδικείου Βέροιας, Γεσθημανής Κουλλό-
γλου του Ανάργυρου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6584721512/28.6.2022)
22) Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, Γλυκερίας Λα-
γοπούλου του Αιμιλίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1564234369/30.6.2022)
23) Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίας Καρα-
γεώργου του Νικολάου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7311508511/30.6.2022)
24) Ειρηνοδικείου Επιδαύρου, Αικατερίνης Ατματζίδου
του Θεοδοσίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2528549710/1.7.2022)
25) Ειρηνοδικείου Αθηνών, Σοφίας Κωνσταντινίδου
του Δημητρίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4327692289/1.7.2022)
26) Πταισματοδικείου Χανίων, Ειρήνης Μαραγκάκη
του Νικολάου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6387202023/4.7.2022)
27) Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Χριστόδουλου
Βλάσση του Στεφάνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2980542388/30.6.2022)
28) Ειρηνοδικείου Σπετσών, Σοφίας Γιαννακάκη του
Ιωάννη,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4374613634/1.7.2022)
29) Ειρηνοδικείου Πειραιά, Νικολέττας Στεφανάτου
του Ευσταθίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5911818707/1.7.2022)
30) Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, Μαρίνας Βασιλειάδη-
Ζαφειροπούλου του Ιγνατίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1474562981/11.7.2022)
31) Ειρηνοδικείου Αθηνών, Χρήστου Δήμου του Κων-
σταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1191383104/1.7.2022)
32) Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, Ζωής Ζηρίλιου του
Αντωνίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7280656069/4.7.2022)
33) Πταισματοδικείου Αθηνών, Αγγελικής Λύκου του
Κωνσταντίνου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1059710879/1.7.2022) και
34) Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Ελένης Τομαρά του
Νικολάου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6049024301/30.6.2022).
Η. Των Ειρηνοδικών Β΄ τάξης:
1) Ειρηνοδικείου Γρεβενών, Τριαντάφυλλου Καραδή-
μου του Ευθυμίου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7578307548/30.6.2022)
και
2) Πταισματοδικείου Αθηνών, Μαρίας Κουλεντιανού
του Βασιλείου,
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1187356607/1.7.2022)
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65ου)
έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ