Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

ΕΕΕ: Σχέδια για Εισφορά Αλληλεγγύης

  


Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος παρέχει προς υποβοήθηση στα μέλη της τα κάτωθι σχέδια που αφορούν τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε κατά το έτος 2021 κι ενόψει της επικείμενης λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως αναπροσδιορίστηκε με την υπ’ αριθμόν Α1083/23-6-2022 Y.A. (ΦΕΚ 3272/τευχ.Β΄/24-6-2022): α) δήλωση με επιφύλαξη κατ’ άρθρ. 20 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), η οποία πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια για τον κάθε ελεγχόμενο Δ.Ο.Υ. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης (ΑΔΑΕ A.1034/09-03-2022, ΦΕΚ 1098/τευχ. Β΄/11-3-2022), στην οποία πρέπει να έχει επιλεγεί το εικονίδιο περί επιφύλαξης που υπάρχει στο τέλος και β) ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013), που κατατίθεται προς την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διά του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και στρέφεται κατά της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε., που θα συνταχθεί για το έτος 2021. Αφού συμπληρωθούν τα παραπάνω σχέδια από τους ενδιαφερομένους με τις αναγκαίες πληροφορίες, κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός των προθεσμιών που αναλυτικά παρατίθενται και στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 39/23-3-2022 ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέως Ελλάδος, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

    Αναφορικά με την ενδικοφανή προσφυγή επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή: α) τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του και β) ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο CD, USB κλπ), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου: i) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή, ii) έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται, iii) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου (επισυνάπτεται στο παρόν). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο να συνυποβάλλεται η έκθεση ελέγχου και η προσβαλλόμενη πράξη, τις οποίες υποχρεούται να αποστείλει η αρμόδια φορολογική αρχή.

    Όσον αφορά την τυχόν άσκηση προσφυγών ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για τη διεκδίκηση της ως άνω εισφοράς αλληλεγγύης, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσβλέπει στην επίλυση του ζητήματος εξωδικαστικά είτε μέσω αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης είτε μέσω νομοθετικής παρέμβασης. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας σε εξωδικαστικό επίπεδο, θα ακολουθήσει εγκαίρως νεότερη ανακοίνωσή μας με συνημμένο υπόδειγμα προσφυγής και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες – δικαιολογητικά για τη νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκησή της.

(υπεύθυνοι  επικοινωνίας – πληροφοριών εκ μέρους της ΕΕΕ :

  1. Θεολόγος Δελλήβεης – Δομένικος (Μέλος ΕΕΕ)
  2. Άγγελος Σπύρου (γραμματέας ΕΕΕ) email:eisag@otenet.gr)

 
 
ΠΗΓΗ ΕΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ