Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 1677/13.07.2022

 Τεύχος Γ’ 1677/13.07.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 29.06.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, β) του άρθρου 49, της παρ. 1 του άρθρου 54
και της παρ. 2 του άρθρου 71 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α’ 35), γ) της παρ. 4 του άρθρου 129 του
ν. 4938/2022 (Α’ 109), δ) του άρθρου 13 του ν. 4820/2021
«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες
ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ε) της παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»


(Α’ 137) και 2) την υπ’ αρ. 3/2022 απόφαση και τα πρα-
κτικά της 3ης/15.04.2022 Συνεδρίασης του Εννεαμελούς
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, προάγεται, κατ’ εκλογή, σε Πάρεδρο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, η Εισηγήτρια αυτού Βασιλική Δαγαλάκη
του Δημητρίου, από 28.05.2022, για την πλήρωση μίας
(1) κενής θέσεως Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επειδή διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή
της τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 39525/
07.07.2022).


Με το από 04.07.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, β) του άρθρου 49, της παρ. 1 του άρθρου 54
και της παρ. 2 του άρθρου 71 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α’ 35), γ) της παρ. 4 του άρθρου 129 του
ν. 4938/2022 (Α’ 109), δ) του άρθρου 13 του ν. 4820/2021
«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλ-
λες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ε) της παρ. 3 του άρθρου 24
του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 137) και 2) την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση και τα πρακτι-
κά της 2ης/15.04.2022 Συνεδρίασης του Ενδεκαμελούς
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, σε Σύμβουλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Πάρεδρος αυτού Ευαγγε-
λία Πασπάτη του Νικολάου, από 28 Μαρτίου 2022, για
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσεως Συμβούλου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτει όλα τα απαιτούμενα
για την προαγωγή της τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 39524/
07.07.2022).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ