Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

N. 4964/2022 Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κτλ

 


Τεύχος A’ 150/30.07.2022

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλο-

ντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την

ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προ-

στασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

 

Άρθρο 182

Παράταση προθεσμίας υποβολής των

δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων/

νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021 -

Τροποποίηση παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72

ν. 4172/2013

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

   Νόμος 1650 της 15/16.10.86. Για την

   προστασία του περιβάλλοντος.- (Α' 160).

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3889 (ΦΕΚ Α 182 14.10.2010)

 

 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών

Χαρτών και άλλες διατάξεις.

 

 

   Νόμος 998 της  28/29.12.1979 : Περί  προστασίας των

   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.

   (Α' 289).

 

 

 

   ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2971

   Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις      

  

  

 

 

                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

 

 

 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999.

   Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και

   άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194    (ΦΕΚ Α΄ 208/27.09.2013)

 

                        Κώδικας Δικηγόρων.

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ