Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕισΑΠ - ΠρΣτΕ) Τεύχος Γ’ 1600/04.07.2022

 Τεύχος Γ’ 1600/04.07.2022

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουλίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 5
του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3 του
άρθρου 59 και των παρ. 10 και 12 του άρθρου 89


του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» και την
17/4.7.2022 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου επιλέγεται
για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του Εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος του Ευαγγέλου, ο οποί-
ος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να προαχθεί στη
θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23394/
4.7.2022).
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουλίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 5 του άρ-
θρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3 του άρθρου 59
και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 79 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (ν. 4938/2022, Α’ 109) και την υπ’ αρ. 16/2022 Πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου επιλέγεται για την πλήρωση
της κενωθείσας θέσης του Προέδρου του Συμβουλίου
της Επικρατείας, η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, Ευαγγελία Νίκα του Νέστορα, η οποία έχει
όλα τα νόμιμα προσόντα, για να προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης, 23393/
4-7-2022) .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ