Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ιουνιος - Ιούλιος 2022 )

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης. κατά τη συνεδρίαση της

14ης Ιουνίου 2022, αποφάσισε τα εξής:

Α. Τοποθετείται η Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Αννα-Μαρία Βενετιάδου που προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων στη συνεδρίαση του ΑΔΣΔΔ της

15ης Απριλίου, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Β. Προάγονται οι Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Εφετών

Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

1. Βασίλειος Καφτεράνης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

2. Χριστίνα Ιωσηφίδου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.

3. Αναστασία Λιακίδου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

4. Θεοδοσία Κυζίλου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

5. Κωνσταντίνα Σούρμπη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

6. Φωτεινή Παλαιολόγου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.

7. Χαρίκλεια Κέκη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

8. Ελένη Τσαγκαροπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

9. Αικατερίνη Σταυρίδου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

10. Δήμητρα Κοσκερίδου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

11. Αθανάσιος Ασημακόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

12. Παρασκευή Ψωμά στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

Γ. Μετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων:

1. Δημήτριος Καραουλάνης από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο

Πειραιώς.

2. Ασπασία Καλαφάτη από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

3. Μαρία Αραζιώτη από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

4. Ιωάννα Λαμπίρη από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

5. Αντωνία Κυπαρίσση από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

6. Μαρία Συμεωνίδου από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

7. Σοφιανός Μπέλλος από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

8. Αλεξάνδρα Ρώμα από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

9. Αργυρώ Φλεριανού από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

10. Ευγενία Παπαδοπούλου από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

11. Ιωάννα Καρακίτσιου από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

12. Μαρία Καρανικόλα από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης.

13. Άννα Κοντού από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

14. Ευανθία Πανάγου από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

15. Θεόδωρος Τσαλής από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

16. Μαρία Καραφίδου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.

Δ. Προάγονται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Εφέτη

Διοικητικών Δικαστηρίων:

1. Βασιλική Βλάχου

2. Δημητρούλα Ραπτοπούλου

3. Νικόλαος Χολέβας

4. Χρήστος Μπουρναβέας

5. Στυλιανός Μέκρας

6. Ανδρέας Θεοδωρίδης

7. Ευαγγελία Αγγελή

8. Ευανθία Κουλουρίδου

9. Βασιλική Κουρή

10. Γεωργία Μπαλαφούτη

11. Καλλιόπη Γιαννούκου

12. Δημήτριος Κραμποβίτης

13. Πηνελόπη Φλώρου

14. Παναγιώτα Μπακαράκου

15. Διομήδης Νικολετοπουλος

16. Σοφία Πελεκούδα

17. Νικούλα Μαρούλη

18. Μαρία Φράγκου

19. Όλγα Μπαϊζάνη

20. Παναγιώτης Βαζινιάρης

 

Κρίθηκε συνε΄φες  με το αντικείμενο της εργασίας της το περιεχόμενο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Βασιλικής Πάντου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΠΗΓΗ https://geedd.blogspot.com/

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΙΚΑΣΤ11ΡΙΩΝ

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τ ο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητική Δικαιοσύνη κατά τη συνεδρίαση της 30ης  Ιούνιου 2022  αποφάσισε τα εξής

Α. Τοποθετούνται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων που προήχθησαν στο

βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων στη συνεδρίαση του ΑΔΣΛΛ της 15ης Απριλίου

2022, ως εξής:

1. Παναγιώτης Μάντζαρης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

2. Αλεξία Γοναλάκη στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

3. Φωτεινή Μπάτζιου στο Διοικητικό Εφβτείο Λάρισας.

 

Β. Τοποθετούνται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων που προήχθησαν στο

βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων στη συνεδρίαση του ΑΔΣΛΑ της 14ης Ιουνίου

2022, ως εξής:

1. Βασιλική Βλάχου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

2. Δημητρούλα Ραπτοπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

3. Νικόλαος Χολέβας στο Διοικητικό Εφετείο I Ιατρών.

4. Χρήστος Μπουρναβέας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

5. Στυλιανός Μέκρας στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

6. Ανδρέας Θεοδωρίδης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

7. Ευαγγελία Αγγελή στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

8. Ευανθία Κουλουρίδου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

9. Βασιλίκή Κουρή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

10. Γεωργία Μπαλαφούτη στο Διοικητικό Εφετείο  Πειραιώς.

11. Καλλιόπη Γιαννούκου οτο Διοικητικό Εφετείο  Πειραιώς.

12. Δημήτριος Κραμποβίτης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

13. Πηνελόπη Φλώρου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

14. Παναγιώτα Μπακαράκου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

15. Διομήδης Νικολετόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.

16. Σοφία Πελεκούδα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

17. Νικούλα Μαρούλη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

18. Μαρία Φράγκου στο  Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.

19. Όλγα Μπαϊζάνη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

20. Παναγιώτης Βαζιντάρης στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.

Μετατίθενται η Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Αικατερίνη Σεραφείμη από το Διοικητικό

Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και η Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατ’ αποδοχή των περί αμοιβαίας μετάθεσης αιτήσεών τους.

  ΠΗΓΗ https://geedd.blogspot.com/

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                    Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 5ης  Ιουλίου 2022, αποφάσισε τα εξής:

Α.  Μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων:

1.  Θάλεια Τούλια από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.

2.  Ευτυχία Γαβριηλίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

3.  Ευαγγελία Καλογιάννη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.

4.  Γεράσιμος Κοκκίνης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

5.  Μαρία-Σοφία Ασκερίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

6.  Χρυσή Βλαστού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.

 

Β. Τοποθετούνται οι Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων που προήχθησαν  στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στη συνεδρίαση του ΑΔΣΔΔ της 19ης Απριλίου 2022, ως εξής:

 1. Ευγενία Κριατσιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 2. Σοφία Σαββοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 3. Βασιλική Βακούλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 4. Νικόλαος Σεκλός στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 5. Αικατερίνη Κωνστάντιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου.

 

Γ. Προάγονται οι Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

 1. Σταυρούλα Καλφούντζου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας.
 2. Ελένη Λούκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 3. Σοφία Παπαδήμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
 4. Κωνσταντίνα Τσογλή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 5. Αθηνά Βρακατσέλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 6. Ηράκλεια Καλογιάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης.
 7. Ελένη Βασιλοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 8. Αικατερίνη-Στυλιανή Ζακυνθινού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
 9. Φαίδρα Ντήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 10. Βασιλική Αγγελοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών.
 11. Μαργαρίτα Παπά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 12. Σύρμω Βουγιουκλή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.
 13. Γεώργιος Μπακρισιώρης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής.
 14. Δέσποινα Κοσμίδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
 15. Ναταλία Ταμιωλάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
 16. Θεόδωρος Κώνστας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
 17. Μαρικαίτη-Ειρήνη Δρούζα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 18. Χαρούλα Πόνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας

 

Δ.  Μετατίθενται οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων:

 1. Παναγιώτα Δουβή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 2. Ευγενία Μαρκοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
 3. Χρήστος Γοργίλης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
 4. Ελένη Θεοφανίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
 5. Άγγελος Σκουρλής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 6. Βασιλική Στάϊκου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 7. Γεώργιος Κατσένης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 8. Σπυρίδων Κατσίμπρας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων.
 9. Κατερίνα Τσιμινάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 10. Παρασκευή Πιτσόκου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 11. Ελένη Παπαγιάννη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 12. Πανωραία Γρηγορίου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 13. Ευγενία Σκυλοδήμου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
 14. Παναγιώτα Τζουβέκα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
 15. Αικατερίνη Κονίδη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 16. Μαρία-Ειρήνη Μπιτσάνη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.
 17. Ευγενία Πασαγγέλη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 18. Μιχαήλ Δέτσης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 19. Μαρία Καραλιόλιου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 20. Αικατερίνη-Μαρία Πεχλιβάνου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 
 21. Αναστασία Παναγιωτοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.
 22. Γεώργιος Μπαρμπαγάλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 23. Άννα Αρναούτη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 24. Στέφανος Κοκτσίδης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου.
 25. Αχιλλέας Μάμαλης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 26. Αικατερίνη Χατζίκου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
 27. Αικατερίνη Νάσιου του Ιωάννη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.  
 28. Νικόλαος Οικονομίδης του Θεολ. από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 29. Αναστασία Κουτουλίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
 30. Γεώργιος Μουκαζής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 31. Ιωάννης Γιαννάκης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.

 

Ε. Διορίζονται (Προάγονται) οι Πάρεδροι Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:

25η σειρά     

 1. Χρυσούλα Πεχλιβάνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας.

26η σειρά 

 1. Άννα Κελεσίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
 2. Μαρία-Ζωή Βαρελοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 3. Μαρία  Χατζησαββίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας.
 4. Χρυσούλα Γαβριηλίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 5. Ευγενία Γρινιεζάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 6. Χρήστος Σαρόγλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
 7. Δημήτριος-Φαίδων Γαβριηλίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
 8. Ελένη Μπουδουρίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
 9. Μαριέτα Τσέφου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 10. Ηλέκτρα Σακαγιάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 11. Ελπίδα Θεοδουλίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 12. Γεωργία Ρουσούδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
 13. Ζαχαρούλα Κακούτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
 14. Λάζαρος-Μάριος Αικατερίνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
 15. Βασιλική Χρυσοστόμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 16. Γεωργία Θεοδωράκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
 17. Φωτεινή Καλογεροπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 18. Άγγελος Πλακόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 19. Δήμητρα Τσάρτα-Κουτσουμάρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 20. Αναστασία Μπεκιάρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
 21. Αντωνία Δαγγίλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 22. Αχιλλεύς Αλεξόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
 23. Κωνσταντίνα Τσική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
 24. Όλγα Πιπέρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
 25. Καλλιόπη Μαχαίρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
 26. Αγγελική Κουτρίκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.
 27. Ελπίδα Σιβένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
 28. Ιωάννης Γκλαβάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας.

 

ΣΤ. Τοποθετούνται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (27η σειρά) σε θέσεις Παρέδρων Διοικητικών Δικαστηρίων:

 1. Αριάδνη Σκιαδά στο Διοικητικό στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 2. Μαρία-Ρόζα Οικονομίδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 3. Θεόδωρος Χατζησαββίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 4. Χρήστος Παπακωνσταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 5. Αικατερίνα Καλαϊτζάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 6. Χριστίνα Γιασίν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 7. Ερατώ Ρεσσοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 8. Σταυρούλα Μπισχινιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 9. Παναγιώτης Πανουσάκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 10. Στέφανος Κρεμέτης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 11. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 12. Χρυσούλα Λαμπράκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 13. Ελένη Ιερέως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 14. Παρασκευή-Ελευθερία Ζαραβούτση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 15. Βενετία Γκάτση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 16. Ευανθία Τσουκνίδα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 17. Γεράσιμος-Στέφανος Σταθάτος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 18. Στεργία Παπαχριστοδούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 19. Ευτυχία Τσιόϊκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 20. Αθανασία Κοσμίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 21. Γεωργία Κιουλτζή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 22. Ναταλία Πανταζοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 23. Ειρήνη Τσουκαλά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 24. Ιωάννης Πλατής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 25. Σοφία Καραμάνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 
 26. Νικόλαος Κοπελιάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 27. Στυλιανή Παγωμένου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 28. Ειρήνη Φιλιππίδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 29. Άννα-Ιωάννα Γεωργοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 30. Μαρία-Αναστασία Τσάγγα  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 31. Όλγα Πλαστήρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 32. Βασιλική Ντινόκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 33. Χαρίκλεια Ευθυμίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 34. Ευσταθία Σουφλέρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 35. Παναγιώτα Τσιάμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 36. Μαρία Μερίκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 37. Κορίνα Μπατζικώστα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 38. Αγγελική Σαρρή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
 39. Αναστάσιος Μαυρίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 40. Αναστασία Τσινασλανίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 41. Ελένη Γλερίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 42. Ευαγγελία Κοφτερίδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 43. Λουκάς Σωτηρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 44. Χριστίνα-Μαρία Σουρλατζή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 45. Αναστασία Καραγιάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 46. Αντωνία Νικολετάτου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 47. Έλλη Τριανταφύλλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 48. Μαρία Μπαλτά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 49. Μαρία-Ειρήνη Νίκολη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 50. Σταματία Γιαννεσκή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

   ΠΗΓΗ https://geedd.blogspot.com/ και https://www.ddikastes.gr/node/9489

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ