Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Ν. 4955/2022 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 κτλ

Τεύχος A’ 139/14.07.2022

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δε-

κεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού κα-

θεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης

(αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής

αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τε-

λωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές

και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-

σες διατάξεις

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2960/2001

   Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

 

 

Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931. Περί Κώδικος των

νόμων περί τελών χαρτοσήμου

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ