Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Ν. 4474/2017 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.


Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/ 2000

Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013


Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων


6. Η παρ. 5 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρί-
ου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομε-
ρούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης
ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον
υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο
περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Φ.Α.Π., κατά
περίπτωση, για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.».


Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια ν. 2961/2001


Τροποποίηση Ν. 4172/2013  Φορολογία εισοδήματοςΤροποποίηση  Ν. 2971/2001   Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις      Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ