Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ


του
Μιχάλη Πικραμένου

Συμβούλου του ΣτΕ

Στη μελέτη “Χωροταξική οργάνωση και διαχείριση χρόνου των δικών στα διοικητικά δικαστήρια” επιχειρείται η διατύπωση πρότασης αναδιοργάνωσης της διοικητικής δικαιοσύνης, αλλά και του δικαστικού συστήματος ευρύτερα, με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επίλυσης των διαφορών που να διασφαλίζει την ουσιαστική απόλαυση του ατομικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας και να επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους. Πυλώνες της νέας οργάνωσης της διοικητικής δικαιοσύνης είναι αφενός η αναδιάταξη της δικαστικής χωροταξίας και αφετέρου η εισαγωγή νέων μεθόδων διαχείρισης της δικαστικής ύλης, τόσο από τις διοικήσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων όσο και από τους διοικητικούς δικαστές σε ατομικό επίπεδο.

 http://www.nb.org/greek/xwrotaksiki-organwsi-kai-diaxeirisi-xronou-dikwn-sta-dioikitika-dikastiria.html#product_tabs_attribute_nb_product_tabs_content_1
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑΣελ. V
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XΙX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Όψεις της οργάνωσης των Διοικητικών Δικαστηρίων και του καθεστώτος των δικαστικών λειτουργών στο Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία
Ι. Κριτική θεώρηση του συνταγματικού πλαισίου για το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σκέψεις για την αναθεώρησή τουΣελ. 1
ΙΙ. Βασικές επιλογές του κοινού νομοθέτη στο πεδίο των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δικαστηρίων και της κατάστασης των δικαστικών λειτουργών
Α. Επισκόπηση των αρμοδιοτήτων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας
α) Μεταφορά των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα Πολιτικά και τα Ειδικά Διοικητικά Δικαστήρια στα Τακτικά Διοικητικά ΔικαστήριαΣελ. 18
β) Μετατροπή ακυρωτικών διαφορών σε ουσίας και υπαγωγή τους στα Τακτικά Διοικητικά ΔικαστήριαΣελ. 21
γ) Μεταφορά διαφορών, ακυρωτικών και ουσίας, από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά ΔικαστήριαΣελ. 23
δ) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την ενεργοποίηση του νομοθέτη για την κατανομή των διοικητικών διαφορώνΣελ. 25
ε) Το δικονομικό πλαίσιο των διοικητικών διαφορώνΣελ. 28
Β. Η αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών ως συνιστώσα της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης
α) Στοιχεία του υπηρεσιακού καθεστώτος των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά το Σύνταγμα και τον Κώδικα Δικαστικών ΛειτουργώνΣελ. 30
β) Συστήματα αξιολόγησης των δικαστικών λειτουργών - Η ευρωπαϊκή προσέγγιση και εμπειρίαΣελ. 32
γ) Η αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μέσω του θεσμού της επιθεώρησηςΣελ. 39
δ) Κριτικές σκέψεις για τον θεσμό της τακτικής επιθεώρησης των δικαστών των Tακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΣελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Χωροταξία των δικαστηρίων και δικαστικό management: Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος
Ι. Αρχή της αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνηΣελ. 53
ΙΙ. Χωροταξία των δικαστηρίων
Α. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της CEPEJ για τη δικαστική χωροταξία, με σκοπό την πρόσβαση σε ένα ποιοτικό δικαστικό σύστημα
α) Δικαστική χωροταξία: επιλογή του νομοθέτη με μείζονα σημασία για το δικαστικό σύστημαΣελ. 70
β) Οι κατευθυντήριες αρχές της CEPEJ για τη δικαστική χωροταξίαΣελ. 72
i) Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασηςΣελ. 72
ii) Η θέση των στόχων και των κριτηρίωνΣελ. 73
iii) Δημιουργία και μέτρηση δεικτώνΣελ. 74
iv) Το μέγεθος των δικαστηρίωνΣελ. 75
v) Ροή δικών και φόρτου εργασίαςΣελ. 77
vi) Γεωγραφική θέση, διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και υποδομέςΣελ. 78
vii) ΜηχανοργάνωσηΣελ. 80
viii) Τεχνολογικές υποδομές δικαστηρίωνΣελ. 80
ix) Επίπεδο επιχειρηματικότηταςΣελ. 81
x) Η εξασφάλιση διαρκούς παρουσίας των δικαστών στο δικαστήριο, η κατάρτιση των υπαλλήλων και η προσφορά δικηγορικών υπηρεσιώνΣελ. 81
xi) Μετάβαση στη νέα χωροταξίαΣελ. 82
xii) Εκτίμηση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισηςΣελ. 84
Β. Η μεταρρύθμιση της δικαστικής χωροταξίας σε κράτη της Ευρώπης
α) ΙταλίαΣελ. 85
β) ΓαλλίαΣελ. 90
γ) ΔανίαΣελ. 96
δ) ΟλλανδίαΣελ. 100
ε) ΚροατίαΣελ. 104
ΙΙΙ. Αρχές και μεθοδολογία της CEPEJ και ευρωπαϊκών κρατών για τη διασφάλιση της ποιότητας της δικαστικής εργασίας (quality management) και διαχείρισης του δικαστικού χρόνου (judicial time management)
Α. Η δικαιοσύνη ως δημόσια υπηρεσία και η εισαγωγή του management στην οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού συστήματοςΣελ. 107
α) Συστήματα οργάνωσης διοίκησης της δικαιοσύνης στην ΕυρώπηΣελ. 113
β) Η ποιότητα της δικαστικής εργασίας: τεχνικές, δείκτες και κριτήριαΣελ. 117
i) Οι συμφωνίες για την επίτευξη στόχων ανά δικαστήριο και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ανά υπόθεσηΣελ. 117
ii) Η αξιολόγηση του δικαστικού συστήματος με δείκτες και κριτήρια από τη νομολογία του ΕΔΑΔΣελ. 120
iii) Μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών δικαστικών υπηρεσιών από το βαθμό ανταπόκρισης του συστήματοςΣελ. 121
iv) Μηχανισμοί εξέτασης αιτιάσεων κατά του δικαστικού συστήματοςΣελ. 124
Β. Το Κέντρο SATURN (Study and Analysis of judicial Time Use Research Network) και το εγχειρίδιο για τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου
α) Ίδρυση και αποστολή του Κέντρου SATURNΣελ. 127
β) Γενικές αρχές του εγχειριδίουΣελ. 129
γ) Αρχές με αποδέκτες το νομοθετικό σώμα και τους διαμορφωτές πολιτικήςΣελ. 132
δ) Αρχές που απευθύνονται στους χρήστες των δικαστικών υπηρεσιώνΣελ. 135
ε) Αρχές που διέπουν τη δράση της διοίκησης των δικαστηρίωνΣελ. 137
στ) Αρχές που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους των δικαστώνΣελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η σύσταση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στην επικράτεια, οι Κανονισμοί λειτουργίας και η διοίκησή τους
Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο σύστασης και κατάργησης δικαστηρίων και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
Α. Η ιστορική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου για τα διοικητικά δικαστήρια
α) Το ν.δ. 3845/1958 και η σύσταση των Φορολογικών Δικαστηρίων κατά την περίοδο 1961-1963Σελ. 143
β) Η μετονομασία των Φορολογικών Δικαστηρίων σε Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και η σύσταση Tακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά την περίοδο 1975-1988Σελ. 147
Β. Ο Οργανισμός των Δικαστηρίων (ν. 1756/1988) και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
α) Οι ρυθμίσεις του Οργανισμού των Δικαστηρίων για τη σύσταση και κατάργηση δικαστηρίων όλων των δικαιοδοτικών κλάδωνΣελ. 149
β) Η νομολογία του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 151
i) Ίδρυση δικαστηρίωνΣελ. 151
ii) Κατάργηση και συγχώνευση δικαστηρίωνΣελ. 157
iii) Ορισμός μεταβατικής έδραςΣελ. 160
γ) Κριτική προσέγγιση των επιλογών του νομοθέτη και της νομολογίας του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 162
II. Το νομοθετικό πλαίσιο των κανονισμών λειτουργίας και του ορισμού διοίκησης των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Α. Οι κανονισμοί λειτουργίας και η νομολογία του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 164
Β. Η διοίκηση των Τακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΣελ. 169
ΙΙΙ. Η υφιστάμενη χωροταξική διάρθρωση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και οι Κανονισμοί λειτουργίας τους
Α. Η διαίρεση της επικράτειας σε εννέα Εφετειακές Περιφέρειες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστών των Τακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΣελ. 174
α) Η Εφετειακή Περιφέρεια Αθηνών - Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 175
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Οργάνωση-λειτουργίες-υποδομέςΣελ. 176
ii) Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Οργάνωση-λειτουργίες-υποδομέςΣελ. 177
β) Η Εφετειακή Περιφέρεια Πειραιά - Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 180
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Οργάνωση-λειτουργίες-υποδομέςΣελ. 181
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας:Σελ. 183
iii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργίες- υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 185
iv) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργίες-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 187
v) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργίες- υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 189
vi) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργίες- υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 191
vii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργίες-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 194
viii) Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά: Οργάνωση-λειτουργίες-υποδομέςΣελ. 196
γ) Η Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης-Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 198
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Οργάνωση-λειτουργίες-υποδομέςΣελ. 199
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 201
iii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 203
iv) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 205
v) Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης: Οργάνωση-λειτουργίες-υποδομέςΣελ. 207
δ) Η Εφετειακή Περιφέρεια Λάρισας-Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 209
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας: Οργάνωση-λειτουργίες-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 211
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 211
iii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων: Φυσιογνωμία της πόλης- έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 213
iv) Το Διοικητικό Εφετείο ΛάρισαςΣελ. 215
ε) Η Εφετειακή Περιφέρεια Κομοτηνής-Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 216
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής: Οργάνωση-λειτουργία-υποδομέςΣελ. 217
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 218
iii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 221
iv) Το Διοικητικό Εφετείο ΚομοτηνήςΣελ. 223
στ) Η Εφετειακή Περιφέρεια Πατρών-Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 223
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών: Οργάνωση-λειτουργία-υποδομέςΣελ. 225
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 226
iii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία- υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 228
iv) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Aγρινίου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 230
v) Το Διοικητικό Εφετείο ΠατρώνΣελ. 232
ζ) Η Εφετειακή Περιφέρεια Ιωαννίνων-Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 233
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων: Οργάνωση-λειτουργία-υποδομέςΣελ. 234
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 235
iii) Το Διοικητικό Εφετείο ΙωαννίνωνΣελ. 237
η) Η Εφετειακή Περιφέρεια Τρίπολης-Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 238
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης: Οργάνωση-λειτουργία-υποδομέςΣελ. 239
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 240
iii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 242
iv) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 244
v) Το Διοικητικό Εφετείο ΤρίποληςΣελ. 246
θ) Η Εφετειακή Περιφέρεια Χανίων-Φυσιογνωμία της πόλης-έδραςΣελ. 247
i) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων: Οργάνωση-λειτουργία-υποδομέςΣελ. 248
ii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Φυσιογνωμία της πόλης-έδρας και οργάνωση-λειτουργία-υποδομές του δικαστηρίουΣελ. 250
iii) Το Διοικητικό Εφετείο ΧανίωνΣελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
H μεταρρύθμιση του κράτους και του δικαστικού συστήματος στην εποχή της κρίσης: Το μακρύ ταξίδι της ημέρας μέσα στη νύχταΣελ. 255
Ι. Για μια νέα χωροταξία των Τακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΣελ. 259
A. Η παθολογία της υφιστάμενης κατάστασηςΣελ. 260
Β. Τα εμπόδια για ένα νέο σχεδιασμό και η πρόταση Γεραρή για την μεταβολή του χάρτηΣελ. 267
Γ. Η ανοιχτή διακυβέρνηση στη δικαιοσύνη (cyberjustice) και ο σχεδιασμός της νέας χωροταξίαςΣελ. 274
α) Η ανοιχτή διακυβέρνηση στη δικαιοσύνη: Προσανατολισμοί, ευκαιρίες και κίνδυνοιΣελ. 274
β) Ο σχεδιασμός της νέας χωροταξίας: τα βήματα μιας σύγχρονης πολιτικής για ουσιαστική μεταρρύθμιση της διοικητικής δικαιοσύνηςΣελ. 282
ΙΙ. Προσανατολισμοί για ένα σύγχρονο, ανοιχτό και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημαΣελ. 297
Α. Η οικονομική αυτοτέλεια της δικαιοσύνηςΣελ. 298
Β. Μεταρρυθμιστικές πολιτικές και το μοντέλο του σύγχρονου δικαστή: Οι δύο πόλοι για τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματοςΣελ. 300
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική ΒιβλιογραφίαΣελ. 309
Αλλοδαπές ΠηγέςΣελ. 321
Αλλοδαπή ΒιβλιογραφίαΣελ. 325


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 329


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣελ. 331
Πίνακας 1: Προσωπικό και υποθέσεις Διοικητικών Πρωτοδικείων (2014-2015)
Πίνακας 2: Προσωπικό και υποθέσεις Διοικητικών Εφετείων (2014-2015)
Πίνακας 3: Κίνηση υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια 1.1. έως 15.9.2016


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΣελ. 339
Χάρτης 1: Τα υφιστάμενα Διοικητικά Εφετεία και οι Εφετειακές Περιφέρειες
Χάρτης 2: Τα υφιστάμενα Διοικητικά Πρωτοδικεία
Χάρτης 3: Πρόταση για νέα διάρθρωση των Διοικητικών Εφετείων και των Εφετειακών Περιφερειών
Χάρτης 4: Πρόταση για νέα διάρθρωση των Διοικητικών Πρωτοδικείων
Χάρτης 5: Η υφιστάμενη διάρθρωση των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων
Χάρτης 6: Η υφιστάμενη διάρθρωση των Εισαγγελιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ