Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΄΄ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ΄΄ ΤΗΣ ΕΔΕ, ( Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ κτλ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΄΄ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ΄΄ ΤΗΣ ΕΔΕ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΣ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ) ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Γρηγόρης Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
                                                                                    Αθήνα, 29-8-2018   


Για πολλοστή (και όχι για πρώτη) φορά στην πολύχρονη ιστορία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το Προεδρείο της ΕΔΕ αποφάσισε να εκδίδει ανακοινώσεις φέρουσες τον τίτλο ΄΄δελτία τύπου΄΄ ως δήθεν ανακοινώσεις της Ενώσεως, τη βούληση της οποίας εκφράζει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, με την καινοφανή και πρωτόγνωρη πρακτική της μη προηγούμενης ακρόασης και ενημέρωσης όλων των μελών του κατά παράβαση κάθε καταστατικής πρόβλεψης. Η πρακτική αυτή οδηγεί αβίαστα και στα ακόλουθα συμπεράσματα:
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι υποψήφιοι εκτίθενται σε εκλογή με χωριστά ψηφοδέλτια σε παρατάξεις (με την ευρεία και όχι κατ΄ ανάγκη με την πολιτικοποιμένη έννοια του όρου) η κάθε συνδικαλιστική ομάδα – παράταξη δρα αυτοτελώς (έκδοση χωριστών δελτίων προς τον τύπο από κάθε ομάδα, συναντήσεις με θεσμικούς φορείς προς έκθεση απόψεων κλπ.) τα αποτελέσματα, δε, των ενεργειών αυτών μπορεί να δημοσιοποιεί και να εισφέρει στο ΔΣ προς περαιτέρω τυχόν λήψη αποφάσεων από το συλλογικό όργανο. Σχετικά με τον τρόπο αυτό λειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου μπορεί να αναζητήσει κανείς πολλά παραδείγματα ανατρέχοντας στο διαδίκτυο, νομίζουμε είναι κάτι, που δεν αμφισβητείται.
Στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ισχύει σήμερα ένα μικτό θα λέγαμε σύστημα εκλογής. Ναι μεν το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, πλην, όμως, οι υποψήφιοι εκτίθενται σε εκλογή με δημιουργία ομάδων (παρατάξεων). Τούτο είναι εμφανές καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκάστοτε προεκλογικής περιόδου και επίσης δεν αμφισβητείται.
Το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε έκδοση διαφόρων ανακοινώσεων. Να σημειώσουμε εδώ ότι αποτελεί δικαίωμα της ομάδας του Προεδρείου να εκδίδει τις ανακοινώσεις, που θεωρεί ότι πρέπει να εκδοθούν και τούτο μάλιστα είναι και αναγκαίο διότι η ΕΔΕ οφείλει να τοποθετείται στα ζητήματα της Δικαιοσύνης. Το ζήτημα, όμως, δεν βρίσκεται εκεί: Οι ανακοινώσεις αυτές για να εκφράζουν τη βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και επομένως και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προϋποθέτουν απαραίτητα την προηγούμενη ακρόαση όλων των μελών του ΔΣ προς λήψη απόφασης και ειδικά όταν πρόκειται περί ιδιαιτέρως σοβαρών θεσμικών ζητημάτων, που απασχολούν την κοινή γνώμη και τη δημοσιότητα. Χωρίς αυτό να συνιστά αρνητικό στοιχείο στον τρόπο λειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να συμφωνούμε σε όλα τα θέματα (π.χ. θεσμούς εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών κ.α.). Σε ένα συλλογικό όργανο στη σύνθεση του οποίου μετέχουν Δικαστικοί Λειτουργοί η άποψη του καθενός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις απόψεις του καθενός από εμάς αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η απονομή της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί φαινόμενο στατικό αλλά φαινόμενο δυναμικό και βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης.
Το Γραφείο Τύπου της ΕΔΕ και αυτό ισχύει οπουδήποτε λειτουργεί γραφείο τύπου δεν μπορεί να εκφράζει τη βούληση του συλλογικού οργάνου προς τα έξω όταν δεν έχει προηγηθεί απόφαση του ΔΣ, αλλά μόνο τη βούληση του συντάξαντος το σχετικό δελτίο ή στην καλύτερη περίπτωση τη βούληση της συνδικαλιστικής του ομάδας. Πουθενά στο καταστατικό δεν υφίσταται τέτοια πρόβλεψη.
Οι συνάδελφοι, πράγματι, έδωσαν στην ομάδα μας τρεις (3) έδρες, αλλά τρεις (3) έδρες έδωσαν, μεταξύ άλλων και στην ομάδα του κ. Σεβαστίδη.
Πανηγυρική δικαίωση μας και περίτρανη απόδειξη σε όλα όσα εδώ και καιρό επισημαίνουμε ως προς το εν λόγω ζήτημα αποτελεί πλέον το κείμενο της σημερινής κλήσης του Προεδρείου για συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΔΕ στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, που λάβαμε σήμερα, στο πρώτο θέμα της οποίας αναφέρεται επί λέξει:
΄΄Χρησιμοποίηση του ψευδεπίγραφου τίτλου «Δελτίο Τύπου» σε ανακοινώσεις 3 μελών του ΔΣ (Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδη και Γ. Κομπολίτη). Σύσταση ειδικού εσωτερικού κανονισμού για τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού΄΄  
(βλέπετε, πλήρες κείμενο της ημερήσιας διάταξης ως προς το πρώτο θέμα στο τέλος της παρούσας δημοσίευσης μας).
Προκύπτει, επομένως, κατά ομολογία, ότι Κανονισμός αρμοδιοτήτων Γραφείου Τύπου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία Γραφείου Τύπου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Καταστατικού αυτής, ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει συσταθεί και τα μέλη του Προεδρείου, σε κατάσταση προφανούς σύγχυσης έσπευσαν μόλις σήμερα (29-8-2018) για πρώτη φορά, δια σχετικής κλήσεως, να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο για τις 6 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη σύσταση ειδικού Κανονισμού περί λειτουργίας του Γραφείου Τύπου της ΕΔΕ, θέτοντας οι ίδιοι με τον τρόπο αυτό υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα έκδοσης όλων των προηγούμενων ΄΄δελτίων τύπου΄΄ της Ενώσεως και δικαιώνοντας πανηγυρικά τις μέχρι σήμερα επί του θέματος τοποθετήσεις μας.
Αντιπαρερχόμενοι τις για πολλοστή φορά γραφικές, πλέον, ψευδείς παραστάσεις ενώπιον τρίτων περί ΄΄φιλικών ΄΄ ΜΜΕ, έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι γινόταν στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν και ποια ήταν η στάση μας και η στάση των υπολοίπων ομάδων της τότε μειοψηφίας και νυν πλειοψηφίας του ΔΣ ώστε να δούμε τελικά ποιο τρόπο λειτουργίας της ΕΔΕ υιοθετεί το νυν Προεδρείο:
Την περίοδο από τον Οκτώβριο του έτους 2015 μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2016 οπότε και Πρόεδρος της ΕΔΕ διετέλεσε η κ. Μαργαρίτα Στενιώτη και Γενικός Γραμματέας ο δεύτερος από εμάς (Κ. Βουλγαρίδης) όλες οι ανακοινώσεις, που εξέδωσε η ΕΔΕ στο διάστημα εκείνο (για το τότε ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατόπιν πρότασης της ομάδας – παράταξης Χρ. Σεβαστίδη, για το προσφυγικό – μεταναστευτικό κατόπιν πρότασης της ομάδας – παράταξης Μ. Στενιώτη, για το ζήτημα των μη νομίμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων επί κακουργηματικών πράξεων σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος, ελευθερίας έκφρασης δικαστικού λειτουργού κ.α.) εκδόθηκαν έπειτα από αντίστοιχες συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΔΕ και ενημέρωσης όλων των μελών αυτού άλλες ομόφωνα και άλλες κατά πλειοψηφία με καταγεγραμμένη την άποψη της μειοψηφίας, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις το κείμενο της ανακοινώσεως δόθηκε σε όλα τα μέλη του ΔΣ για να διατυπώσουν τις απόψεις τους και σε μία μόνο περίπτωση με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την έκδοση της ανακοινώσεως. Για το τελευταίο, μάλιστα, ζήτημα ομάδα της σημερινής πλειοψηφίας και τότε μειοψηφίας έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση ως ομάδα πριν ακόμη εκδοθεί η ανακοίνωση της Ενώσεως. Περαιτέρω, ομάδες της τότε μειοψηφίας και σημερινής πλειοψηφίας του ΔΣ είχαν ζητήσει να καταγράφονται οι απόψεις τους ως ομάδων στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενώσεως. Μάλιστα, είχαν διαμαρτυρηθεί τότε ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν ενημερωθεί ως μέλη του ΔΣ για την ανακοίνωση που είχαμε εκδώσει σχετικά με τις λεπτομέρειες των παιδικών κατασκηνώσεων καλοκαιριού 2016!  
Αξίζει, περαιτέρω, να σημειωθεί ότι, σημερινή ομάδα του Προεδρείου, κατά την τελευταία Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ (Δεκεμβρίου 2015) είχε προτείνει την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις αρχαιρεσίες της Ενώσεως ώστε να παύσει να ισχύει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι υποψήφιοι να κατέρχονται στις εκλογές με χωριστά ψηφοδέλτια, υιοθετώντας σαφώς την άποψη περί παραταξιακής (με την ευρεία του όρου έννοια) λειτουργίας του συλλογικού οργάνου την οποία έχουν καθιερώσει προ πολλού στην πράξη.
Από τα ανωτέρω, ενδεικτικώς αναφερόμενα, συνάγεται ότι στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει υιοθετηθεί από το Προεδρείο αυτής de facto, οριστικά και αμετάκλητα, πλέον, παραταξιακός τρόπος λειτουργίας της υπό την έννοια, που προαναφέρθηκε.
Αναφορικά με οικονομικής φύσεως διεκδικήσεις το παραπάνω ζήτημα ουδεμία σημασία έχει καθόσον οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω της Ενώσεως, είτε χωριστά από κάθε συνάδελφο, είτε ομαδοποιημένα κατόπιν πρωτοβουλίας συναδέλφων.
Όπως προαναφέραμε η απονομή της Δικαιοσύνης είναι φαινόμενο δυναμικό και όχι στατικό. Στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που αποτελεί συνταγματικό θεσμό, καλούμαστε να δώσουμε λύσεις και να εκφέρουμε τις απόψεις μας σε ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, σε κάποια από τα οποία υπάρχει αναμφισβήτητα κοινή ενιαία γραμμή, ενώ σε άλλα υφίστανται διαφοροποιήσεις, τις οποίες, ανεξαρτήτως αν συμφωνούν ή όχι, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, αν λάβει μάλιστα κανείς υπόψη του ότι και σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, κατά την άσκηση αυτού καθ΄ εαυτού του δικαιοδοτικού έργου, οι αποφάσεις εκδίδονται κατά πλειοψηφία και σε αρκετές περιπτώσεις με περισσότερες της μίας μειοψηφίες.
Προϋπόθεση, επομένως, μιας ενιαίας δράσης αποτελεί προεχόντως η τήρηση των σχετικών διαδικασιών και η καταγραφή της άποψης όλων.
Στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω η ομάδα μας θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη, θα εκφέρει τις απόψεις της για κάθε σοβαρό θεσμικό ζήτημα και θα δημοσιοποιεί και θα εισφέρει τα αποτελέσματα των όποιων ενεργειών της και τις προτάσεις της στο ΔΣ με σκοπό την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως. Παράλληλα η ομάδα μας θα αναλάβει δράσεις για τις οποίες θα ενημερώνει σύμφωνα με το καταστατικό το ΔΣ για την υλοποίηση του προγράμματος μας και κυρίως για την ανάκτηση του Συνταγματικού Μισθολογίου, για την αύξηση των οργανικών θέσεων και για την βελτίωση των όρων απονομής της Δικαιοσύνης.
Επαναλαμβάνουμε για άλλη μία φορά ότι Κανονισμός λειτουργίας Γραφείου Τύπου στην Ένωση ουδέποτε υπήρξε, συνίσταται το πρώτον στις 6 Σεπτεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης της 6 Σεπτεμβρίου 2018 τίθεται από εμάς παράλληλα αντίστοιχο ερώτημα για την έκδοση μέχρι σήμερα ανακοινώσεων από το Γραφείο Τύπου χωρίς την ύπαρξη σχετικού κανονισμού αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Καταστατικού της ΕΔΕ, που συνίσταται το πρώτον στις 6 Σεπτεμβρίου 2018. Σημειωτέον, ότι δεν είμαστε σε θέση να αναφερθούμε σε ονόματα, για το λόγο, ότι στις σχετικές ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου, στο τέλος αυτών υπάρχει κάθε φορά μόνο η φράση ΄΄από το Γραφείο Τύπου΄΄. Αντίθετα, όλες οι δικές μας δημοσιεύσεις φέρουν πάντοτε τα ονόματα μας.    
Τονίζουμε ότι δομικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας της Ένωσης  αποτελεί ο πλουραλισμός και η αποτύπωση της άποψης όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.   

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Γρηγόρης Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ


Παραθέτουμε την ημερήσια διάταξη του ΔΣ της 6 Σεπτεμβρίου 2018, που μας απεστάλη ως προς το πρώτο θέμα αυτής:
                 

ΕΝΩΣΗ                                             
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                        
      ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
      ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                Τ.Κ. 101. 71
     e- mail: ...........

                                                                                                      Αθήνα,  29-8-2018
                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:  451

                                                                                                        Προς τους κ.κ. Συμβούλους     


ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


Παρακαλείσθε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης, που θα γίνει την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα ...., στα γραφεία της Ένωσης με θέματα:
1)    Χρησιμοποίηση του ψευδεπίγραφου τίτλου «Δελτίο Τύπου» σε ανακοινώσεις 3 μελών του ΔΣ (Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδη και Γ. Κομπολίτη). Σύσταση ειδικού εσωτερικού κανονισμού για τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού 
2)    ....
3)    ...
4)    ...
5)    ...
6)    ...
7)    ...
8)    Λοιπά θέματα που θα θέσουν οι κ.κ. Σύμβουλοι.
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. καλούνται να παραστούν οι Πρόεδροι ή οι αναπληρωτές τους όλων των Εφετειακών Επιτροπών της Χώρας για να διατυπώσουν τις θέσεις τους.
(Ακολουθούν υπογραφές των κ.κ. Προέδρου και Γ.Γ. της ΕΔΕ).

================
βλ. και 

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ» ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"