Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

ΔΕΕ (προδικ) Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις - αναγνώρισης ποινικής απόφασης άλλου κράτος μέλος

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 5ης Ιουλίου 2018 [αίτηση του Szombathelyi Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — στο πλαίσιο της δίκης κατά Dániel Bertold Lada
(Υπόθεση C-390/16) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις - Απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ - Συνεκτίμηση, επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας, πρότερης καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος - Ειδική διαδικασία αναγνώρισης καταδικαστικής ποινικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος - Νέα εξέταση και νομικός επαναχαρακτηρισμός της πρότερης απόφασης - Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης - Άρθρο 82, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ))
(2018/C 301/02)
Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική
Αιτούν δικαστήριο
Szombathelyi Törvényszék
Διάδικος στην υπόθεση της κύριας δίκης
Dániel Bertold Lada
Διατακτικό
Η απόφαση πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του άρθρου 82 ΣΛΕΕ, έχει την έννοια ότι αποκλείει να εξαρτάται από ειδική διαδικασία προηγούμενης αναγνώρισης από τα δικαστήρια κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η συνεκτίμηση στο εν λόγω κράτος μέλος, στο πλαίσιο νέας ποινικής διαδικασίας κατά ενός προσώπου, αμετάκλητης καταδικαστικής ποινικής απόφασης που έχει εκδοθεί στο παρελθόν από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους σε βάρος του ίδιου προσώπου για διαφορετικές πράξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"