Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΠΔ 72/2014: Κατανομή τριάντα πέντε (35) οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους.

ΦΕΚ A 116/2014

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72
Κατανομή τριάντα πέντε (35) οργανικών θέσεων
Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


Άρθρο 1
Οι τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις των Ειρηνο−
δικών που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 
του ν. 4229/2014 «Άδεια Εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄8) κατανέμονται στα Ειρηνοδικεία του 
Κράτους ως εξής:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Αθηνών: Πέντε (5) οργανικές θέσεις Ει−
ρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών 
σε εκατόν πενήντα πέντε (155).
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: Τρεις (3) οργανικές θέσεις 
Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών 
σε δέκα τρεις (13).
Ειρηνοδικείο Αχαρνών: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ει−
ρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών 
σε επτά (7).
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: Μία (1) οργανική θέση Ειρη−
νοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
τρεις (3).
Ειρηνοδικείο Ιλίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, 
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε πέντε (5).
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: Μία (1) οργανική θέση Ειρη−
νοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 
επτά (7).
Ειρηνοδικείο Κρωπίας: Δύο (2) οργανικές θέσεις Ει−
ρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών 
σε επτά (7).
Ειρηνοδικείο Λαυρίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρη−
νοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
τέσσερις (4).
Ειρηνοδικείο Μαραθώνος: Μία (1) οργανική θέση Ει−
ρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
τέσσερις (4).
Ειρηνοδικείο Μεγάρων: Μία (1) οργανική θέση Ειρη−
νοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
τρεις (3).
Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας: Δύο (2) οργανικές θέσεις 
Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών 
σε οκτώ (8).
Ειρηνοδικείο Περιστερίου: Μία (1) οργανική θέση Ει−
ρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
έξι (6).
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: Μία (1) οργανική θέση Ει−
ρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
εννέα (9).
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Χίου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, 
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τρεις (3).
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ειρηνοδικείο Φλώρινας: Μία (1) οργανική θέση Ειρη−
νοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
δύο (2).
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ειρηνοδικείο Πατρών: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνο−
δίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε δέκα 
πέντε (15).
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Νάουσας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδί−
κη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε δύο (2).
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: Δύο (2) οργανικές θέσεις 
Ειρηνοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών 
σε πενήντα έξι (56).
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ειρηνοδικείο Ξάνθης: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνο−
δίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε τέσ−
σερις (4).
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας: Μία (1) οργανική θέση Ει−
ρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
δύο (2).
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ειρηνοδικείο Βόλου: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, 
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε οκτώ (8).
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ειρηνοδικείο Ελασόνας: Μία (1) οργανική θέση Ειρη−
νοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε 
δύο (2).
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ειρηνοδικείο Νίκαιας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδί−
κη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε έξι (6).
Ειρηνοδικείο Πειραιά: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκη, 
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού σε είκοσι μία (21).
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Πταισματοδικείο Ηρακλείου: Μία (1) οργανική θέση 
Ειρηνοδίκη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτού 
σε τρεις (3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"