Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Σύνθεση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου πάγου

 Αριθμ. απόφ. 7/2014

(2)
Επικύρωση της με αριθμό 31/2014 πράξης του Προέ−
δρου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία συ−
μπληρώνεται η σύνθεση του Β2 Πολιτικού Τμήματος
του Αρείου πάγου με τη συμμετοχή σ' αυτό τριών
(3) Αρεοπαγιτών.
 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφασίζει:
Την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 31/2014 Πράξης του
Προέδρου του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία
συμπληρώνεται η σύνθεση του Β2΄ Πολιτικού Τμήματος
του Αρείου Πάγου, με τη συμμετοχή σε αυτό των πα−
ρακάτω Αρεοπαγιτών:
1) Αθανασίου Καγκάνη, μέλους της σύνθεσης του Α1
Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαρ−
τίου 2014, 2) Μαρίας Χυτήρογλου, μέλους της σύνθεσης
του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνεδρίαση της
8ης Απριλίου 2014, και 3) Μιχαήλ Αυγουλέα, μέλους της
σύνθεσης του Β1 Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνεδρί−
αση της 13ης Μαΐου 2014.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα,
στις 10 Απριλίου 2014.
 Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"