Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Ορισμός Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 470/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)

Αριθμ. 64187
Ορισμός Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄
164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3910/
2011 (Α΄ 11).
2. Τη με αριθμό 9/2014 απόφαση του Ανωτάτου Δικα−
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.
3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Ορίζουμε τον Ηλία Κοντοζαμάνη του Θωμά, Πρόεδρο
Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με
ΑΔΤ Σ 321392, ως Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφω−
σης για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για μια μόνο
θητεία τριών ετών, με μερική απασχόληση, όχι πάντως
μικρότερη των δύο ημερών κάθε εβδομάδα και μειωμένη
άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"