Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (γ 1228/2014)

ΦΕΚ Γ 1228/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με το από 29.08.2014 Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθη−
κε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις: α) του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) του άρθρου

24 παρ. 3 περ. ε΄ του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄) «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα» και γ) των άρθρων 32Α και
32Β του Ν. 1756/1988 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄) «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»,
όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 112 παρ. 9 του
Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 49 παρ. 1, 51, 52, 72, 73 και 68 του Ν. 1756/1988
(Φ.Ε.Κ. 35 Α΄), όπως ισχύουν, και την 5/2014 απόφαση και
τα πρακτικά της 5ης /19 και 23−06−2014 Συνεδρίασης του
Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου, α) αποσπώνται στη Γενική Επιτροπεία
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι Πάρεδροι
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ειρήνη Κατσικέρη του Φωτίου
και Κωνσταντίνα Σταμούλη του Θεοδώρου και η Εισηγή−
τρια αυτού Παναγιώτα Τάγαρη του Ιωάννη για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών, δηλ. από 16.09.2014 έως 15.09.2016
και β) παρατείνεται η θητεία στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας των Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Αικατερίνης Μαρκοβίτη του Τρύφωνος, Κωνσταντίνου
Ροντογιάννη του Ευσταθίου και Ελευθερίας Πρασιανάκη
του Γεωργίου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, δηλ από
16.09.2014 έως 15.09.2016 και Αθανασίας Παπασταμάτη του
Δημητρίου και Νικολάου Σταματίου του Παναγιώτη για
ένα (1) έτος, δηλ. από 16.09.2014 έως 15.09.2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"