Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (γ΄ 1364/2014)

ΦΕΚ Γ 1364/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 2ας Οκτωβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το όρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύει,
Α. Διορίζονται ανακριτές στα Δικαστήρια Πλημμελει−
οδικών ως κατωτέρω:
1. Θεσσαλονίκης, για μία τριετία, οι Πρωτοδίκες Κων−
σταντίνος Καλαϊτζίδης του Γεωργίου, στο 4ο τακτικό
ανακριτικό τμήμα, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Μαρίας Τομπάζη του Κωνσταντίνου, η οποία προήχθη
σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Χίου, Μαρία Τσομπίκου του
Σωτηρίου, στο 5ο τακτικό ανακριτικό τμήμα, σε αντικα−
τάσταση της Πρωτοδίκη Σοφίας−Αλεξάνδρας Ζήκου του
Νικολάου, η οποία προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών
Αθηνών και Μαρία Κορυφίδου του Ερμόφιλου, στο 3ο
ειδικό ανακριτικό τμήμα, σε αντικατάσταση της Πρωτο−
δίκη Ιωάννας Σερβέτα του Δημητρίου, η οποία προήχθη
σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
2. Τρικάλων, η Πρωτοδίκης Βασιλική Μυλωνά του Πα−
ναγιώτη, για μια διετία, σε αντικατάσταση της Πρω−
τοδίκη Θεοδώρας Τέτσιου του Κωνσταντίνου, η οποία
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
3. Πατρών, για μία διετία, οι Πρωτοδίκες Λουκάς Σελιά−
χας του 'Εμμανουήλ, στο Α΄ τακτικό ανακριτικό τμήμα,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αικατερίνης Ζαφει−
ροπούλου του Γεωργίου, η οποία απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά και Αθανάσιος Τζιούμης του Βασιλείου,
στο Β΄ τακτικό ανακριτικό τμήμα, σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Μιχαήλ Τσέφα του Ευσταθίου, ο οποίος
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά, για μια διετία.
Β. Ανανεώνεται η θητεία του Πρωτοδίκη Ευάγγελου
Κωστακιώτη του Ανδρέα, για μία ακόμη διετία, στο Γ΄
τακτικό ανακριτικό τμήμα, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Πατρών.
Με Προεδρικό διάταγμα της 2ας Οκτωβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα ορί−
ζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Φω−
τεινή Λιάρα του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Δήμητρας Ολυμπίου του Νικολάου, η οποία
προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"