Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Αντικατάσταση τακτικών μελών του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου

ΦΕΚ B 2927/2014 

Αντικατάσταση τακτικών μελών του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ήτοι μέχρι τις 31−12−2015
Ορίζουμε τους Αρεοπαγίτες: α) Μαρία Βασιλάκη του
Νικολάου, ως πρώτο τακτικό μέλος της εκ των Αρεο−
παγιτών συνθέσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστη−
ρίου, για το χρονικό διάστημα έως τις 31−12−2015, σε
αντικατάσταση του Παναγιώτη Ρουμπή του Νικολάου
ο οποίος είχε κληρωθεί πρώτο τακτικό μέλος του Ανω−
τάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2014−2015 και
ο οποίος με προεδρικό διάταγμα της 12ης Αυγούστου
2014 (Α΄ 1095) προήχθη στο βαθμό του Αντιπροέδρου
του Αρείου Πάγου καβ) Ιωάννη Γιαννακόπουλο του Στεφάνου ως τέταρτο
τακτικό μέλος της εκ των Αρεοπαγιτών συνθέσεως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για το χρονικό διάστημα
έως τις 31−12−2015 σε αντικατάσταση του Δημητρίου
Μουστάκα του Ιωάννη, Αρεοπαγίτη ο οποίος είχε κλη−
ρωθεί τέταρτο τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για τη διετία 2014−2015 και ο οποίος απο−
χώρησε από την υπηρεσία στις 30 Ιουνίου 2014, λόγω
ορίου ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"