Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ APOSTILLE: Κύρωση Σύμβασης υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων.

Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Ιουνίου 2014 τέθηκε σε εφαρμογή ως προς τη χώρα μας η υπ’ αριθμ. 17 Διεθνής Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης (ICCS/CIEC) «που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα», η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 (βλ. και την ιστοσελίδα της ICCS/CIEC: http://www.ciec1.org) και κυρώθηκε με το ν. 4231/2014 (αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών).
 
Με την εν λόγω Σύμβαση καταργήθηκε η υποχρέωση επικύρωσης ή ισοδύναμης διατύπωσης (όπως επίθεσης επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης 1961 (apostille)) επί «1. των πράξεων και των εγγράφων που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, με την ικανότητα ή την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων, την ιθαγένεια, την κατοικία ή την διαμονή τους, όποια και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται, 2. Οποιεσδήποτε  άλλες πράξεις ή  έγγραφα, όταν παρουσιάζονται ενόψει της τέλεσης του γάμου ή της σύνταξης μιας ληξιαρχικής πράξης (βλ. άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης) (βλ. και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:  http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/Apostille), που εκδίδονται από τις Αρχές ενός Κράτους-Μέλους και χρησιμοποιούνται σε ένα άλλο Κράτος-Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης, που έχει κυρώσει την εν λόγω Σύμβαση (βλ. πληροφορίες για τα Κράτη-Μέλη που την έχουν κυρώσει στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ICCS/CIEC: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Αυστρία).

Κατόπιν των ανωτέρω, το περιεχόμενο της ανωτέρω Σύμβασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκδίκαση υποθέσεων από τα Δικαστήρια και την έκδοση πιστοποιητικών από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων και των λοιπών Υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης ως προς την αποδοχή και χρήση τέτοιων πιστοποιητικών προερχομένων από άλλα Κράτη-Μέλη, που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση.


========
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"