Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

31. 24-2-2016

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Ανακοίνωση για την τοποθέτηση των νέων Ειρηνοδικών
        Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση των νέων
δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν οι αιτήσεις τοποθέτησης με τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων, όπως στο υπόδειγμα αίτησης, οι δε επιλογές, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15), να αφορούν συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία-Πταισματοδικεία και όχι πρωτοδικειακές περιφέρειες.30. 10-2-2016

 

 

ΦΕΚ Γ 81/2016 

 

Πίνακας επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την πρό−
σληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης

 

 

29. 27-1-2016


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ' ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 104572/24-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟ ΒΑΘΜΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ΤΑΞΕΩΣ
Αρχείο: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πίνακας Επιτυχόντων 27-1-16.pdf172.64 KB28. 22-1-2016
Ανακοίνωση για την κλήρωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Ειρηνοδικών που ισοψήφησαν.


Αποτελέσματα διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας 


Αποτελέσματα διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως κατά αλφαβητική σειρά


27. 29-12-2015

 

 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Οι προφορικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 8 Ιανουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιανουαρίου 2016. Ώρα έναρξης 15.30΄
Αρχείο: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11.pdf63.63 KB

 

 

 

 

26. 9-12-2015

α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10
Αρχείο: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10.doc55.5 KB

  

25. 2-12-2015


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30΄

24. 25-11-2015

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 15.30΄
Αρχείο: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8.pdf53.75 KB

  

 

 

 


24.19-11-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η.     Α)   ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
                            ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 15.30.
                            Β)   ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 09.30 π.μ. 


                      
Αρχείο: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7.pdf31.83 KB

23.11-11-2015

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αρχείο: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6.pdf32.7 KB


 

22.5-11-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5

21.31-10-2015

 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 770/2015   


 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 13701/
25−2−2015 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών ορ−
γανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως»

 

 

ορίζουμε:
Ως αναπληρωτές της Προέδρου της εξεταστικής
επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, Βασι−
λικής Θάνου − Χριστοφίλου του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ.:
ΑΚ 082129, Προέδρου του Αρείου Πάγου, τους: Ιωάννη
Γιαννακόπουλο του Στεφάνου με Α.Δ.Τ.: Π 073262 και
Ασπασία Καρέλλου του Στεφάνου με Α.Δ.Τ.: Θ 936268,
αμφοτέρους Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, σε
αντικατάσταση του Νικολάου Λεοντή του Αριστείδη,
Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με αριθμούς 13701/25−2−2015,
36131/7−5−2015, 57385/31−8−2015 και 74683/9−10−2015 απο−
φάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

20. 31-10-2015

 

 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 30-10-2015 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 30-10-2015 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αρχείο: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-10-2015.pdf35.71 KB

 

 

19. 29-10-2015

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4
Αρχείο: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4.pdf

18. 21-10-2015

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3
Αρχείο: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
ANAKOINΩΣΗ Νο 3.pdf

 

 

17.13-10-2015

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 19-10-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 22-10-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ 22-10-2015
Αρχείο: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2.doc47.5 KB

 

 

16.6-10-2015

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων για την εβδομάδα από τις 12 έως και 16 Οκτωβρίου 2015, τόπος διεξαγωγής αίθουσα Ολομελείας αριθ.412Α , 1ος όροφος του Αρείου Πάγου (Λεωφ.Αλεξάνδρας 121).


 

  http://eisap.gr/?q=node/1113

 

 

 

 

15. 5-10-2015Αποτελεσματα διαγωνισμού ειρηνοδίκων 

14. 30-9-2015


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας του διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειρηνοδικών θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου την 5η Οκτωβρίου 2015 και ημέρα Δευτέρα, μετά την 15.00.


http://www.eisap.gr/?q=node/1109

13. 24-9-2015


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ

Πρακτικό Νο 11

Στην Αθήνα, σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13.00 μ., στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121) και στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής στον 3ο όροφο, συνήλθε, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ/τος της 9ης Νοεμβρίου 1948 «περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού Εμμίσθων Παρέδρων», η προβλεπομένη από το άρθρο 77 Α του Ν. 1756/88 όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν.1968/1991 Εξεταστική Επιτροπή των υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως του διαγωνισμού της 19ης Μαρτίου 2015, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ΄ αριθ. 104572/24-12-14  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ.104586/31-12-14  απόφαση του ιδίου Υπουργού και όπως η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 13701/25-2-2015 (ΦΕΚ 100/2015 Τεύχος ΥΟΔΔ) και τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με τις υπ΄αριθμ. 36131/7-5-2015 (ΦΕΚ 332/2015 Τεύχος ΥΟΔΔ) και 57385/31-8-2015 (ΦΕΚ 622/2015 Τεύχος ΥΟΔΔ),  αποτελούμενη από τους: α)  Νικόλαο Λεοντή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο, και τα μέλη β) Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου γ) Γεώργιο Σακκά, Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή αυτού τον Βασίλειο Πέππα, Αρεοπαγίτη, δ) Ηλία Σουφλερό, Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου, και ε) Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, και γραμματέα την Χρυσάνθη Σημαντήρα, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Η Επιτροπή μετά την ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
1) Μετά το πέρας των εκλογών της 20/9/2015 και την παράδοση όλων των γραπτών από τους διορθωτές θα λάβει χώρα η αποσφράγιση αυτών από τα μέλη της Επιτροπής και η καταχώριση της βαθμολογίας, επικουρούμενα από τη Γραμματέα ή υπαλλήλους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Με το πέρας των καταχωρήσεων εκάστης ημέρας θα εξάγεται αντίγραφο από τα μέλη της Επιτροπής και τη Γραμματέα.
2) Η προφορική δοκιμασία θα ξεκινήσει μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας των γραπτών, κατόπιν νεώτερης ανακοίνωσης της Επιτροπής η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
3) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα ενημερωθούν σχετικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, θα δύνανται κατά τη διάρκεια της προφορικής δοκιμασίας να φέρουν ασχολίαστους κώδικες, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν εφ΄όσον κατά την κρίση της Επιτροπής θα θεωρηθεί απαραίτητο.

Η Εξεταστική Επιτροπή
                                                                                
1) Νικόλαος Λεοντής                           
2) Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης                 
3) Γεώργιος Σακκάς
4) Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
5) Ηλίας Σουφλερός 


Το αναπληρωματικό Μέλος
Βασίλειος Πέππας


Η Γραμματέας

       Χρυσάνθη Σημαντήρα
Κ.Β./
 

 http://www.eisap.gr/?q=node/1105

 

 

12. 10-6-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

1) Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων θα γίνει ενιαία για όλα τα μαθήματα, όταν τελειώσει η διόρθωση όλων των γραπτών.
2) Οι προφορικές εξετάσεις θα αρχίσουν το φθινόπωρο κατά το νέο δικαστικό έτος

http://www.eisap.gr/?q=node/1094


11. 14-5-2015
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 332/2015 

Αριθμ. 36131
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 13701/25−2−2015
απόφασης με θέμα “Συγκρότηση Επιτροπής διενέργει−
ας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέ−

σεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως” (Υ.Ο.Δ.Δ. 100/5−3−2015).Τροποποιούμε τη με αριθμό 13701/25−2−2015 απόφασή
μας με θέμα “Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγω−
νισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρη−
νοδικών Δ΄ Τάξεως” (Υ.Ο.Δ.Δ. 100/5−3−2015), και ορίζουμε:
1) ως αναπληρωτή του Ηλία Σουφλερού του Ευρυμά−
χου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 572424, Καθηγητή του Εμπορικού Δι−
καίου, τον Δημήτριο Χριστοδούλου του Φοίβου, με Α.Δ.Τ.:
ΑΒ 340101, Επίκουρο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, σε
αντικατάσταση της Γαρυφαλιάς Αθανασίου του Ιωάννη,
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Εμπορικού Δικαίου, και
2) ως αναπληρωτή της Καλλιόπης Χριστακάκου – Φω−
τιάδη του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ.: Μ 031204, Αναπλη−
ρώτριας Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου, τον Γεώργιο
Γεωργιάδη του Αποστόλου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 340319, Επί−
κουρο Καθηγητή Αστικού Δικαίου, σε αντικατάσταση
του Δημητρίου Λιάππη του Χαράλαμπου, Αναπληρωτή
Καθηγητή Αστικού Δικαίου, καθώς και τους Ζαφείριο
Τσολακίδη του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: Ρ 526689, Παρασκευή
Παπαρσενίου του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.: Ρ 707650, και
Αντώνιο Καραμπατζό του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 576607,
ομοίως Επίκουρους Καθηγητές Αστικού Δικαίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 13701/25−2−2015 από−
φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2015

10. 1-4-2015


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:  


ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 /15 ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3
Αρχείο: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 2015_.pdf257.56 KB


9. 27-3-2015

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

8. 26-3-2015

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:  


Ανάρτηση πρακτικού Νο 2 της Εξεταστικής Επιτροπής Πρόσληψης Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων

http://www.eisap.gr/sites/default/files/nodes/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9D%CE%BF2%202015.pdf7. 19-3-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 19/3/2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών, μετά από νόμιμη συνεδρίαση αποφάσισε ότι οι γραπτές εξετάσεις θα  διεξαχθούν   κατά τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες κατά μάθημα:

Σάββατο 4/4/2015
από 09.00 μέχρι 12.00
από 16.00 μέχρι 19.00
Αστικό Δίκαιο
Πολιτική Δικονομία
Κυριακή  5/4/2015
από 09.00 μέχρι  12.00
από 16.00 μέχρι 19.00
 Ποινικό Δίκαιο
Ποινική Δικονομία
Σάββατο 18/4/2015
από 09.00 μέχρι 12.00
από 16.00 μέχρι 19.00
Εμπορικό Δίκαιο
Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ΔικαίουΟ ακριβής τόπος διενέργειας των γραπτών εξετάσεων και η διανομή στις κατ΄ ιδίαν αίθουσες θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος 
της Εξεταστικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ρουμπής


6. 12-3-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΩΝ


Οι ακριβείς ηµεροµηνίες, ώρες καθώς και ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων του ∆ιαγωνισµού για την πρόσληψη Ειρηνοδικών θα καθοριστούν από την Εξεταστική Επιτροπή και θα ανακοινωθούν προσεχώς µε νεότερη ανάρτησή µας. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των γραπτών εξετάσεων δεν θα πραγµατοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2015.

http://www.eisap.gr/sites/default/files/nodes/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf5. 7-2-2015
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%986%CE%A9-%CE%A38%CE%92?inline=true
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 25-2-2015 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 13701 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α21
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 Ταχ. Κώδικας: 115 27
Πληροφορίες: Β. Λιβέρης
Τηλέφωνο: 210-77.67.206
Fax: 210-77.67.388


ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού πρόσληψης πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως, που θαδιενεργηθεί στην Αθήνα, στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, στις 19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, αποτελούμενη από τους: 1) Παναγιώτη Ρουμπή του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 088390, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, 2) Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 047929 , Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 3) Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ.: Π 027539, Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Πέππα του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: Ν 082731, Αρεοπαγίτη, 4) Ηλία Σουφλερό του Ευρυμάχου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 572424, Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου, με αναπληρώτριά του τη Γαρυφαλιά Αθανασίου του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 615277, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου, και 5) Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ.: Μ 031204, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Λιάππη του Χαράλαμπου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 595394, ομοίως Αναπληρωτή Καθηγητή Αστικού Δικαίου. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η Χρυσάνθη Σημαντήρα του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ.: Σ 561457, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Με νεώτερη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα καθοριστεί η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της ως άνω Επιτροπής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


4. 27-1-2015


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΩΝ (26-1-2015)

Κατά την άποψη του Αντιπροέδρου και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχουν ορισθεί να εκτελέσουν καθήκοντα Προέδρου και Εισαγγελέα της Επιτροπής διαγωνισµού για την πρόσληψη Ειρηνοδικών, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα των υποψηφίων, θα κριθεί από την επιτροπή του διαγωνισµού, η οποία θα συγκροτηθεί


http://www.eisap.gr/sites/default/files/nodes/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf3. 9-1-2015


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


2. 4-1-2015

ΦΕΚ Γ 1819/2014 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 104586
Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού για
την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδι−
κών Δ΄ Τάξεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝαναδιατυπώνουμε το δεύτερο εδάφιο του
κεφαλαίου Β, ως εξής:
«Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλι−
κίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης
του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κω−
λύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο
διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο
διορισμού».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 104572/24−12−2014

απόφαση.1. 30-12-2014

ΦΕΚ Γ 1756/2014 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Διαγωνισμό για την πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων Ειρηνοδικών
Δ΄ Τάξεως, που θα διενεργηθεί στην Αθήνα στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, στις
19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.
Δεκτοί στο διαγωνισμό αυτό γίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται
από τα άρθρα 34-38 και 77Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35),
όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν
συνεχεία, τροποποιήθηκε με το άρθρο 99, παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51),
ως προς δε την ηλικία, όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο
 και δεν έχουν υπερβεί το 40ο
έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής
μαθήματα: α) αστικό δίκαιο, β) εμπορικό δίκαιο, γ) πολιτική δικονομία, δ) ποινικό
δίκαιο, ε) ποινική δικονομία και στ) στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.
Για τους επιτυχόντες θα καταρτιστεί πίνακας κατά σειρά επιτυχίας, που θα
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 3 του
Ν.Δ/τος 962/1971 (Α΄ 183). Από τους επιτυχόντες δε αυτούς θα διορίζονται κατά τη
σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή
κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών με προεδρικό
διάταγμα, εφόσον εξασφαλισθούν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.

22 σχόλια:

 1. και εδω χρειαζεται επιτροπη ηθους;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα σας! Θα μπορούσε καποιος να μου διευκρίνισει από πότε θα πρέπεινα υποβάλλουμε για ήθος αιτηση και από πότε θα υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά στον ΑΠ? Γιατί η προκήρυξη γράφει 5 μερες πριν την έναρξη του διαγωνισμού τουλάχιστον! Δηλαδη μπορούμε να πάμε και μέσα στο Φλεβάρη τα δικαιολογητικά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σχετικές με τον τίτλο σπουδών βεβαιώσεις, ποιες νοούνται? Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, παραστάσεις στα δικαστήρια, και ασφαλιστικός χρόνος? Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα γίνει ο διαγωνισμός ή θα αναβληθεί/ματαιωθεί ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα?Νομίζω ότι σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού,θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όσοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα εντός του 2015.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. που υποβαλουμε τα δικαιολογητικα;; οι εκτος Αθηνων;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μήπως γνωρίζει κάποια/κάποιος πόσος χρόνος μεσολαβεί μέχρι τον διορισμό των επιτυχόντων ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εννοείς επιτυχών. Τους άμεσα επιτυχόντες (που καλύπτουν τις θέσεις της προκήρυξης) ή τους υπολοίπους;
   Στη πρώτη περίπτωση υπολόγισε 1-2 μήνες το πολύ
   Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να φτάσει και 9 χρόνια (διαγωνισμός του 1997) (ΠΡΟΣΟΧΗ: ακραίο παράδειγμα)

   Εξαρτάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών.

   Συνήθως

   Διαγραφή
  2. Εννοούσα τους άμεσα επιτυχόντες, που καλύπτουν τις θέσεις της προκήρυξης. Ευχαριστώ για την πληροφορία!

   Διαγραφή
 7. Καλή σταδιοδρομία στους επιτυχόντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Γνωρίζουμε πόσοι θα είναι οι άμεσα διοριστεοι; Θα είναι πάνω από 194; Και πόσα κενά υπάρχουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΝΑΝΙΚΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ?ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ..ΕΙΜΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 250 Κ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΕΧΩ ΕΛΠΙΔΕΣ!

   Διαγραφή
  2. ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ?

   Διαγραφή
 9. Καλή σας ημέρα ! Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μήπως γνωρίζετε ποιά διαδικασία επακολουθεί από τούδε και στο εξής; Είμαι στους 194 και σε τηλεφωνήματά μου στο υπουργείο δεν έχω και την καλύτερη αντιμετώπιση και κυρίως καμία πληροφορηση. Σας παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τίνι τρόπω θα ενημερωθούμε για την παραλαβή του διορισμού και πότε ; Χίλια ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα δημοσιευθεί ΦΕΚ στο οποίο θα τοποθετήστε σε κάποιο ειρηνοδικείο.
   Δείτε εδώ ένα προηγούμενο ΦΕΚ

   Διαγραφή
 10. Καλησπέρα, το άρθρο 42 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών ορίζει οτι δεν ισχύουν τα κωλύματα εντοπιότητας για τις πόλεις των Αθηνών, Θεσσαλονίκης κλπ. Η εξαίρεση ισχύει μόνο για τα ειρηνοδικεία που εδρεύουν σε αυτές τις πόλεις για όλα τα ειρηνοδικεία που υπάγονται στην περιφέρεια του αντίστοιχου πρωτοδικείου ; Διότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 το κώλυμα υφίσταται για όλη την περιφέρεια του Πρωτοδικείου ενώ στην παρ. 5 η εξαίρεση αφορά μόνο στις "πόλεις". Μήπως είναι γνωστό ποια ερμηνεία δίνεται ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H §1 αφορά τους προέδρους εφετών, τους εφέτες ποινικών - πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων και τους εισαγγελείς και αντεισαγγελείς εφετών.
   Οι ειρηνοδίκες έχουν κώλυμα:
   1)
   α) για ολόκληρη την περιφέρεια του πρωτοδικείου, στο οποίο υπάγεται το ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο, στην οποία αυτοί ή οι σύζυγοί τους γεννήθηκαν ή ήταν μόνιμα εγκατεστημένοι κατά την τελευταία δεκαετία πριν από το διορισμό τους επί μία τουλάχιστον τριετία ή ήταν ή εξακολουθούν να είναι εγκαταστημένοι αυτοί ή οι σύζυγοί τους (§2).
   β) για ολόκληρη την περιφέρεια του πρωτοδικείου, στο οποίο υπάγεται το ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο, στην οποία ήταν διορισμένος ως δικηγόρος, πριν περάσουν δέκα χρόνια από το διορισμό του ως δικαστικού λειτουργού (§3).

   Από το (α) και (β) εξαιρούνται τα ειρηνοδικεία – πταισματοδικεία της περιφερείας Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λαρίσης, Βόλου, Ηρακλείου, Ρόδου, Χανίων και Ιωαννίνων (§4)

   2) για ολόκληρη την περιφέρεια του πρωτοδικείου, στο οποίο υπάγεται το ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο, οποίου είναι διορισμένος ως δικηγόρος σύζυγος ή συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού.
   Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα ειρηνοδικεία – πταισματοδικεία της περιφερείας των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (§5).

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Έχετε δίκιο, για τους ειρηνοδίκες είναι η παράγραφος 2 για τα κωλύματα και 4 και 5 για τις εξαιρέσεις, εκ παραδρομής έγραψα την παράγραφο 1. Συνεπώς η ορθή ερμηνεία είναι οτι τα κωλύματα εντοπιότητας δεν ισχύουν για όλα τα ειρηνοδικεία της περιφέρειας Πρωτοδικείου Αθηνών.

   Διαγραφή
 11. όταν λέει "ήταν ή εξακολουθούν να είναι εγκατεστημένοι αυτοί ή οι σύζυγοί τους " περιλαμβάνει και το τόπο που ήμασταν εγκατεσημένοι ως φοιτητές και όλες τις πόλεις που εργάστηκαν ως τώρα οι σύζυγοί μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "κατά την τελευταία δεκαετία πριν από το διορισμό τους επί μία τουλάχιστον τριετία".
   Συνεπώς αν κατά τη τελευταία δεκαετία και επί μια τουλάχιστον τριετία ήσασταν μόνιμα εγκατεστημένος εσείς ή ο σύζυγος σας στη Χ πόλη, τότε υπάρχει κώλυμα εκεί.
   Για τους φοιτητές νομίζω οτι δεν υπάρχει κώλυμα, διότι ο φοιτητής έχει προσωρινή διαμονή στη πόλη που φοιτά, όχι μόνιμη εγκατάσταση.

   Διαγραφή
 12. Καλησπέρα σας. Γνωρίζετε αν θα συγκληθεί έκτακτο ΑΔΣ για την τοποθέτησή μας ή αν θα πάμε με του Ιουνίου? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"