Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 1183/2016 )

ΦΕΚ Γ 1183/2016 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με Προεδρικό διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2016,

που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου
2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν, και τις απο-
φάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 117 και 118/2006:
Α. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για πλήρωση κενής ορ-
γανικής θέσης, ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς Ευάγγε-
λος Ζαχαρής του Κωνσταντίνου, που έχει τα νόμιμα προ-
σόντα, της προαγωγής του λογιζομένης από 1-9-2016.
Β. Μετατίθεται ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Πανα-
γιώτης Μπρακουμάτσος του Γεωργίου στην Εισαγγελία
Εφετών Πειραιώς, με αίτησή του και δικές τους δαπάνες.
(Αριθμ. απόφ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 12188/16-11-2016).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"