Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θράκης ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 613/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 613/2016 

Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Θράκης

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9493/17-2-2014
(120 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
72916/23-9-2014 (601 Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοια απόφαση και ορί-
ζουμε τον Γεώργιο Σκιαδαρέση του Διονυσίου, Αντεισαγ-
γελέα Εφετών Θράκης, με Α.Δ.Τ. Ν 918189, ως Πρόεδρο,
σε αντικατάσταση της Ζωής Σμυρλή του Αθανασίου,
Αντεισαγγελέα Εφετών, λόγω μετάθεσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9493/17-2-2014 (120
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"