Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕνΔΕ 2018: Επιστολή κ. Χρήστου Νάστα, Προέδρου Εφετών Αθηνών Αγαπητοί συνάδελφοι
        Μετά από παραίνεση πολλών συναδέλφων από διάφορα δικαστήρια της Χώρας και αφού ξεπέρασα κάποιους αρχικούς δισταγμούς, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα και να διεκδικήσω την ψήφο σας στις επερχόμενες εκλογές της Ένωσής μας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να είμαι ενταγμένος ή να υποστηρίζω κάποια ομάδα υποψηφίων.
       Οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις και δημόσιες σκληρές αντιπαραθέσεις των ομάδων που απαρτίζουν σήμερα το Δ.Σ. του συνδικαλιστικού μας φορέα για κάθε μείζον ή έλασσον ζήτημα που  ανακύπτει, δημιουργούν θλίψη στο μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων, οι οποίοι αισθάνονται ότι οι παθογένειες της πολιτικής ζωής του τόπου μας έχουν εμφιλοχωρήσει και στο χώρο της δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα μας απαξιώνουν στα μάτια του απλού πολίτη, που δικαιολογημένα επιζητεί από τον «φυσικό του δικαστή» να αίρεται στο ύψος των περιστάσεων με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα, σύμπνοια και προπαντός ευγένεια.  Με τη διαμάχη να σοβεί ανεξέλεγκτη στους κόλπους της Ένωσης μας,  όλες οι φιλότιμες προσπάθειες που πράγματι καταβάλλονται από την παρούσα διοίκηση για τη βελτίωση των όρων εργασίας μας, αλλά και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του πυλώνα της πολιτειακής εξουσίας που όλοι μας υπερασπιζόμαστε, φαίνονται εξ υπαρχής υπονομευμένες.  Η κατάσταση αυτή μπορεί να αναταχθεί μόνο με την υπέρβαση των εγωιστικών μας κινήτρων, με μια κοινή συμπόρευση για ένα ΕΝΩΤΙΚΟ Δ.Σ. και όχι μόνο για ένα ενωτικό Προεδρείο. 
       Με αίσθημα ευθύνης, απευθύνομαι σε Σας  και ζητώ να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, προκειμένου να εργαστώ για τη δημιουργία συνθηκών ενός πραγματικά ενωμένου Δ.Σ., χωρίς ομάδες, που κάθε μέλος θα σκέφτεται ατομικά, θα αποφασίζει συλλογικά και θα ενεργεί ενιαία. Αυτό ακριβώς το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης που οραματίζομαι υπήρξε η απαρέγκλιτη αρχή μου σε όλα τα όργανα που μέχρι σήμερα είχα την τιμή να υπηρετήσω, άλλοτε ως αιρετός Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά το έτη 2006- 2008 , άλλοτε ως  τακτικό μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του  Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2014 - 2016 και 2016 – 3/2018 και άλλοτε ως Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης  της Ένωσής μας κατά τα έτη 2014 - 2016 και 2016 – 3/2018. Εφόσον τύχω της εμπιστοσύνης Σας, δεσμεύομαι να λειτουργήσω μέχρι το τέλος της θητείας μου υποστηρικτικά σε κάθε λογική πρόταση, να προστατεύσω το χώρο και τους συναδέλφους μας από κάθε ανοίκεια επίθεση που δέχονται, να αποτρέψω δεσμούς εξάρτησης από τις άλλες εξουσίες, να μην ενταχθώ ή υποστηρίξω κάποια συγκεκριμένη ομάδα και να ψηφίζω αυτό που πιστεύω ότι είναι αγαθό και ωφέλιμο για όλους τους συναδέλφους, αφού προηγουμένως αφουγκρασθώ τις σκέψεις και ανησυχίες Σας.

Συνάδελφοι,
Πέραν των ανωτέρω εκφρασθεισών  προθέσεών μου, θέτω στην κρίση σας και μερικές από τις πρωτοβουλίες που θεωρώ ορθές και προτίθεμαι να προωθήσω, εφόσον βέβαια τύχω της εμπιστοσύνης Σας και υπάρξει η αναγκαία στήριξη και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.:
1. Η  διατήρηση του συνταγματικού μισθολογίου και η καταβολή του υπολοίπου 50% των αναδρομικών οφειλών που περικόπηκαν με το ν. 4307/2014, και για τους συναδέλφους, που δεν άσκησαν αγωγή (για αυτούς που άσκησαν αγωγή και εκδόθηκε οριστική απόφαση, το Δημόσιο δεν ασκεί έφεση  και οι συνάδελφοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή εισπράττουν, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  τις αναδρομικές οφειλές και μάλιστα  με τον νόμιμο τόκο  από την επίδοση της αγωγής). Επίσης η εξεύρεση ισοδύναμου, ώστε να καλυφθεί το εισόδημα που απωλέσαμε με την κατάργηση του αφορολογήτου 25% του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος.
2.  Η θέσπιση σε όλους τους δικαστικούς σχηματισμούς της χώρας ανώτατου αριθμού  χρέωσης πολιτικών αποφάσεων ανά δικαστή σε κάθε διαδικασία, όπου υπάρχουν Τμήματα, και ανά Δικαστή όπου υπάρχει ενιαία χρέωση, με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών.
3.  Η κατάργηση της  αποκλειστικής υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, που ισχύει σήμερα  για  ορισμένες πολιτικές υποθέσεις  και η παράλληλη προώθηση και του θεσμού της δικαστικής μεσολάβησης από έμπειρους δικαστές, ως μέτρο πραγματικά αποσυμφορητικό της ανεξέλεγκτα διογκούμενης δικαστικής ύλης και παράλληλα ασφαλές και επωφελές ιδιαίτερα για τον οικονομικά ασθενέστερο πολίτη.
4.  Η επέκταση του θεσμού της ποινικής συνδιαλλαγής σε περισσότερα αδικήματα.
5. Η  ανακατανομή των υφισταμένων οργανικών θέσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατανομή της δικαστικής ύλης ανάμεσα στους υπηρετούντες δικαστές σε όλους τους δικαστικούς σχηματισμούς της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των επαρχιακών δικαστηρίων.
6. Η αύξηση, μετά από σχετική μελέτη, των οργανικών θέσεων τόσο του πρώτου, όσο και του δευτέρου βαθμού, για να καλύπτονται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των υπηρετούντων συναδέλφων, οι έκτακτες ανάγκες αναπλήρωσης λόγω ανατροφής τέκνου ή ασθένειας ή επικείμενης συνταξιοδότησης. 
7. Η χορήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς, με δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων.
8.  Η διενέργεια, σε συνεργασία με τους τοπικούς  επιστημονικούς Συλλόγους, επιστημονικών συνεδρίων σε περισσότερες πόλεις της Χώρας (όχι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της απαίτησης για διαρκή επιμόρφωση του Έλληνα δικαστή .
9.  Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών καταστημάτων προς εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.
10. Η σύνταξη σχεδίων πολιτικών αποφάσεων  πρώτου βαθμού (Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου) για τη διευκόλυνση των νέων κυρίως συναδέλφων, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές και τα πλέον πρόσφατα νομολογιακά δεδομένα, κατ΄ αντίστοιχο τρόπο με τα ήδη διανεμηθέντα σχέδια ποινικών  αποφάσεων.
11. Η διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τη στήριξη των νέων Ειρηνοδικών, οι οποίοι, χωρίς να έχουν υποστεί συστηματική εκπαίδευση μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών, καλούνται να επιλύσουν τεράστιο όγκο υποθέσεων με δυσχερή και πρωτότυπα νομικά ζητήματα.
12. Η άμεση κατάργηση του ισχύοντος Πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών, καθώς η προκήρυξη αφορούσε συγκεκριμένο αριθμό δικαστών, οι οποίοι έχουν ήδη προσληφθεί, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε νέο διαγωνισμό και νέοι υποψήφιοι.
13. Η άμεση ρύθμιση του ζητήματος της αποκατάστασης των συντάξιμων αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, με βάση την 1/2018 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου αρθρ.88Σ (Μισθοδικείο).
 14. Η επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί για τα οικόπεδα στις ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας και στην ΚΑΝΤΙΑ  Ναυπλίου, καθώς και η έρευνα για νέα παραθαλάσσια έκταση, με σκοπό τη δημιουργία  νέου οικισμού Δικαστικών Λειτουργών.
                                                             

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


                                                             Χρήστος Νάστας
                                                      Πρόεδρος Εφετών Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"