Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

«Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί»


Διήμερη εκδήλωση με θέμα
Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.Με.Α.
23 - 24 Απριλίου 2018, 09.30 π.μ.
Χώρος Διεξαγωγής
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 1, 551 32, ΚαλαμαριάΑίθουσα 109, Κτίριο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

«Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί»

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Καθ. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου
chdel@law.auth.gr
Επίσημες γλώσσες του σεμιναρίου: η γαλλική και η ελληνική, με ταυτόχρονη διερμηνεία
** Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης


ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Αμφιθέατρο Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
09:30 - 09:45:Χαιρετισμοί
Α' ΜΕΡΟΣ: Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων 09:45 - 10:25: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Πρόεδρος: Βασίλειος Σκουρής, ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., πρώην Πρόεδρος του Δ.Ε.Ε, Πρόεδρος του Κ.Δ.Ε.Ο.Δ
Michel Mine, Καθηγητής στο Conservatoire National d'Artset Metiers, Έδρα Εργατικού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διακρίσεις στην εργασία: Η πρόσφατη ευρωπαϊκή νομολογία
Συζήτηση
10:30 - 12:00: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Ιωάννης Κουκιάδης, ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Therese Aubert Monpeyssen, Δικαστής στο γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο, Καθηγήτρια των Πανεπιστημίων
Διακρίσεις: Η μετανάστευση μιας έννοιας του δημοσίου δικαίου στο ιδιωτικό δίκαιο -Σε αναζήτηση αναγνώρισης
Στέργιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.
Η εφαρμογή της απαγόρευσης των διακρίσεων από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων
Σταματίνα Γιαννακούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Απαγορευμένες διακρίσεις κατά την πρόσβαση στην απασχόληση
Συζήτηση
12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 - 14:00: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Γραμματέας Κ.Δ.Ε.Ο.Δ., Έδρα Jean Monnet
Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Οι διακρίσεις με βάση την ηλικία στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομολογία:
Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Η διεθνής ενηλικίωση και η εθνική εφηβεία του δικαιώματος στη στέγαση
σύγχρονες εξελίξεις
Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος, Δ.Ν., δικηγόρος Η δύσκολη οριοθέτηση της παρενόχλησης ως νομικά σημαντικής έννοιας
Συζήτηση
14:00 - 15:00 Ελαφρύ γεύμα - καφέ
Β' ΜΕΡΟΣ: Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.Με.Α. και η αρχή της μη διάκρισης
15:00 - 17:00: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Πέτρος Στάγκος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Έδρα Jean Monnet, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
Michel Blatman, Επίτιμος Δικαστής στο γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: Μια γενική επισκόπηση
Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη
Η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη σε υποθέσεις διακρίσεων λόγω αναπηρίας
Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και Πρόεδρος του EuropeanDisabilityForum 10 χρόνια μετά την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: Αξιολόγηση της μέχρι τώρα εφαρμογής της και μελλοντικές προοπτικές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και Διεθνώς
Συζήτηση
17:00 - 17:30 Διάλειμμα 17:30 -19:40: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Συντονίστρια Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
Σωτήριος Κοτρώνης, Δ.Ν., δικηγόρος
Το άρθρο 12 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.Με.Α. και η επίδρασή του στο ελληνικό δίκαιο των προσώπων
Δημήτρης Γούλας, Δ.Ν., δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.
Οι εύλογες προσαρμογές υπέρ των ατόμων με αναπηρία στον χώρο εργασίας
Άννα Μπενιουδάκη, Δ.Ν., δικηγόρος
Οι διακρίσεις με βάση την ασθένεια στη νομολογία του ΔΕΕ καθώς και στο γαλλικό και ελληνικό δίκαιο
Αχιλλέας Κουτσουράδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. / Ευανθία
Καρδούλια, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ Τα άτομα με ειδικές ανάγκες-κινητικά προβλήματα, ως αποδέκτες τουριστικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Έλσα Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Συντονίστρια Μο.Πα.Δη.Σ., Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.
Μπορούν οι δημόσιες συμβάσεις να ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων των Α.με.Α.;
Συζήτηση
19:40 Τέλος της πρώτης ημέρας
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΤΡΙΤΗ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Αίθουσα 109, Κτίριο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Γ' ΜΕΡΟΣ: Ειδικές όψεις της απαγόρευσης των διακρίσεων
10:00 - 12:00: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Δημήτρης Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.
Κωνσταντίνα Μπρούσα, Δικηγόρος, Υποψ. Δ.Ν.
Καταπολεμώντας το στίγμα - Το παράδειγμα των οροθετικών στην Ελλάδα
Νατάσα Καραγιάννη, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παρουσίαση απόφασης Βελγικού Δικαστηρίου σχετικά με την απόλυση εργαζόμενης με καρκίνο
Νικόλας Τρυψιάνης, Στρατιωτικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Οι αντίστροφες Διακρίσεις-Θετικές δράσεις σε άτομα με αναπηρία
Κρυσταλλία Μουτάφη, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Άρθρο 12 Σύμβασης ΟΗΕ- Η δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με
Αναπηρία
Συζήτηση
12:00 - 12:30 Διάλειμμα 12:30 - 14:30 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Βιργινία Τζώρτζη, Δ.Ν., δικηγόρος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Κ.Δ.Ε.Ο.Δ
Γιώργος Χιονίδης, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία- ειδικότερα ζητήματα βιοηθικής (στείρωση ατόμων με αναπηρία)
Ανθή Αργυρίου, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Η σεξουαλική παρενόχληση
Μαρία Σισκοπούλου, Δημόσια Υπάλληλος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Η Σεξουαλική παρενόχληση στο Αμερικανικό Δίκαιο
Ελευθερία Καμπούρογλου, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Οι διακρίσεις με βάση τη θρησκεία
Συζήτηση
14:30 Συμπεράσματα - Λήξη Γ' ΜΕΡΟΥΣ
Δ' ΜΕΡΟΣ: Κλειστό ελληνογαλλικό workshop: Προκλήσεις για το δίκαιο της μη διάκρισης στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αίθουσα 319, Κτίριο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
17:30-20:30: Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και παρουσίαση επιλεγμένων δικαστικών αποφάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"