Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 380/20182 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Μαρτίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-

τουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35), τις διατάξεις της υπο-
παραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν, το π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210) και τις αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης με αριθμούς 8, 13, 14, 15 και 16/2018,
Α. Ανακαλείται η απόσπαση της Εφέτη Θεσσαλονίκης
Πηνελόπης Σεραφείμη του Αποστόλου στο Εφετείο Δυ-
τικής Μακεδονίας.
Β. Αποσπάται στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέ-
της Θεσσαλονίκης Φωτεινή Μήτρακα του Παναγιώτη,
για έξι (6) μήνες.
Γ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης
η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Μαρία
Κάψου του Δημητρίου, για έξι (6) μήνες. (αριθμ. απόφα-
σης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 16337/27.2.2018).
Δ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας η
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Καρδίτσας Αικατερίνη Μη-
τροφάνη - Λύρα του Νικολάου, για έξι (6) μήνες. (αριθμ.
απόφασης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 18709/4.4.2018).
Ε. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας η
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας Βασιλική Τζα-
λακώστα του Λάμπρου, για έξι (6) μήνες. (αριθμ. απόφα-
σης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19607/22.3.2018).
ΣΤ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστι-
άδας ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης Ιωάννης
Μητσιόπουλος του Θωμά, για έξι (6) μήνες. (αριθμ. από-
φασης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομι-
κής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 16355/5.4.2018).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"