Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΦΕΚ Γ 1199/2021

ΦΕΚ Γ 1199/2021 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Μαΐου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 - Α’35),
2. Του άρθρου 567 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας (κυρωτικός νόμος 4620/2019 - Α’ 96),


Β. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
Γ. Την υπ’ αρ. 12/29-3-2021, απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης,
Παρατείνεται η θητεία της Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Πειραιά, Αικατερίνης Μπαρτζάκλη του Ηλία, στο Κατά-
στημα Κράτησης Πειραιώς (Συγκρότημα Καταστημάτων
Κράτησης Κορυδαλλού) με ολική απαλλαγή από τα λοιπά
της καθήκοντα, για ένα ακόμη έτος, της παράτασης αρ-
χομένης από 13-1-2021, οπότε έληξε η πρώτη θητεία της.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"