Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Ν. 4801/2021: φαρμακευτική κάνναβη και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 83/2021
 

 

Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προ-

ϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους

Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋ-

δροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες

διατάξεις.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4139 (ΦΕΚ Α' 74/20/03/2013)

Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012)
 
 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - 
Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4013   (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)

Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3889 (ΦΕΚ Α 182 14.10.2010)

 

 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών

Χαρτών και άλλες διατάξεις.

 

 

Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15

του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η

ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021

 

 

   ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2971

   Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις      

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"