Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Εισ) ΦΕΚ Γ 10/2022

ΦΕΚ Γ 10/2022 

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Δεκεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α’35), την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, δι-
όρθωση σφάλματος Α’126) και την υπ’ αρ. 157/2021 από-


φαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται για έξι (6) μήνες
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης, η Αντεισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Αθηνών Αργυρώ Ντουντουλάκη του
Ιωάννη.
(Αρ. αποφάσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
209/05.01.2022, ΑΔΑ:ΨΛΜΚΩ-Ρ5Λ και 209Α/05.01.2022,
ΑΔΑ: 6ΔΠΨΩ-ΔΞΠ).


Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Δεκεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α’35), την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, δι-
όρθωση σφάλματος Α’126) και την υπ’ αρ. 159/2021 από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται για έξι (6) μήνες
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, η Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών Πατρών Πηνελόπη - Δανάη Χριστοδουλο-
πούλου του Κωνσταντίνου.
(Αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
210/05.01.2022, ΑΔΑ:Ω5ΥΣΩ-Ο5Θ και 210Α/05.01.2022,
ΑΔΑ: 99ΗΘΩ-ΛΙΕ)
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ