Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

N. 4886/2022 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή -

 ΦΕΚ A 12/2022


Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού
για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του
ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την
παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού
των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτε-
λεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφά-
λιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς και άλλες διατάξεις

  

 

Άρθρο 56

Παρατάσεις προθεσμιών λήξης, εμφάνισης

και πληρωμής αξιογράφων και παρατάσεις

σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης

αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής

συμπεριφοράς υπό όρους - Τροποποίηση παρ.

1 και 2 άρθρου 34 του ν. 4829/2021

 

Άρθρο 61

Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον

ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους

από τον κορωνοϊό COVID -19 - Αντικατάσταση

του άρθρου 16 ν. 4722/2020

 

Άρθρο 62

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

 

Άρθρο 66

Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς

τέκνων νοσούντων με COVID-19

Άρθρο 68

Μετατάξεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων

σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές

επιτροπείες της Χώρας - Τροποποίηση παρ. 8

άρθρου 3 ν. 4440/2016

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

   Π.Δ.   237  της   10.6/18.7.86.   Κωδικοποίηση  των

   διατάξεων  του   Ν.489/1976  (ΦΕΚ Α'331/76)   περί

   υποχρεωτικής    Ασφαλίσεως    της   εξ'  ατυχημάτων

   αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" ,

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)
 
 
 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
  και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 

 

 
 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ