Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1402/10.06.2022

Τεύχος Γ’ 1402/10.06.2022

 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουνίου 2022, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα, με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την υπ’ αρ. 42/2022
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, παρα-
τείνεται η απόσπαση στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, της


Ειρηνοδίκη Γ’ Τάξης Μεγάρων, Γεωργίας Λυμπεροπούλου
του Σπυρίδωνος, για έξι (6) ακόμα μήνες.
 

Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουνίου 2022, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα, με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 47/2022
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, απο-
σπάται για έξι (6) μήνες στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου,
ο Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Ψωφίδος, Δημήτριος Νικολακέας
του Βασιλείου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
(Αρ. αποφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης: 26393/07.06.2022, ΑΔΑ:ΩΣ0ΕΩ-ΝΥΙ και
26393Α/07.06.2022, ΑΔΑ: 9ΙΠΛΩ-Σ6Φ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ