Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 725/2016 )

ΦΕΚ Γ 725/2016 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυ-

ρωτικός Νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Γυθείου,
τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων, ο Πρωτο-
δίκης Αλέξανδρος-Ιωάννης Καργόπουλος του Χρήστου,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Κωνσταντίνας Νικο-
λοπούλου του Παύλου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτο-
δικείο Ναυπλίου.
Β. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
τακτικός ανακριτής στο Β’ τακτικό ανακριτικό τμήμα
και αναπληρωτής ανακριτής ανηλίκων, ο Πρωτοδίκης
Σπύρος Καλδής του Νικολάου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκου Ευθυμίας Κοφινά του Νικολάου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Γ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
τακτικό ανακριτής, ο Πρωτοδίκης Θεοφάνης Χόντζιας
του Ηλία, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Κωνστα-
ντίνου Βρεττά του Γεωργίου, ο οποίος μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Άρτας.
Δ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Κεφαλ-
ληνίας, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων, ο
Πρωτοδίκης Δημήτριος Ζάχος του Ζαχαρία, σε αντικατά-
σταση της Πρωτοδίκου Αικατερίνης Κουρκούτα του Θε-
οδώρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αγρινίου.
Ε. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Άρτας, τα-
κτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων, ο Πρωτοδίκης
Κωνσταντίνος Βρεττάς του Γεωργίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκου Μαρίας Μαζιώτη του Γεωργίου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ζ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Καβάλας,
τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων, η Πρωτο-
δίκης Σμαρούλα Χατζηαθανασίου του Αθανασίου, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Ελένης Θεοδωρίδου
του Σταύρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Η. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας,
τακτική ανακρίτρια, η Πρωτοδίκης Ευαγγελία Παρδάλη
του Δημητρίου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Ευ-
αγγελίας Αποστόλου του Τρύφωνα, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
Θ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,
τακτικός ανακριτής στο Β’ τακτικό ανακριτικό τμήμα ο
Πρωτοδίκης Διονύσιος Χατζής του Ευαγγέλου, σε αντικα-
τάσταση του Πρωτοδίκη Ιωάννη Σιμιτσή του Αθανασίου,
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ι. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Ορεστιά-
δας, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων, ο Πρω-
τοδίκης Γεώργιος Καπετανίδης του Ιωάννη, σε αντικα-
τάσταση της Πρωτοδίκου Ανατολής Σαλπιγκτίδου του
Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Ξάνθης.
ΙΑ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Λαμίας,
τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων, η Πρω-
τοδίκης Πολυξένη Παντοπούλου του Αλεξάνδρου, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Ιωάννας Σουφλιά του
Χρήστου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατε-
ρίνης.
IB. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης,
τακτικός ανακριτής, ο Πρωτοδίκης Στυλιανός Κυριακογι-
αννάκης του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Αλέξανδρου-Ιωάννη Καργόπουλο του Χρήστου, ο οποί-
ος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Γυθείου.
ΙΓ. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία, στο Πρωτο-
δικείο Θεσσαλονίκης της τακτικής ανακρίτριας του 2ου
τακτικού ανακριτικού τμήματος, Πρωτοδίκου Ουρανίας
Καλατζαντωνάκη του Παντελή
ΙΔ. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία, στο Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης του ειδικού ανακριτή του 1ου ειδικού
ανακριτικού τμήματος, Πρωτοδίκη Σπυρίδωνα Παπαζα-
χαρή του Γεωργίου.
Με Προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουλίου 2016, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυ-
ρωτικός Νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Σπάρτης η Πρωτοδίκης Ελένη
Πετροπούλου του Παύλου, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκου Γεωργίας Κωστοπούλου του Αντωνίου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
Β. Ορίζεται, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας ο Πρωτοδίκης Ανα-
στάσιος Σκλήρης του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκου Χρυσάνθης Μάντη του Κωνσταντίνου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"