Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΔ «Διορισμός δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης», - ΦΕΚ Γ 789/2016

ΦΕΚ Γ 789/2016 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 10ης Αυγούστου 2016,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-
ματος και τα άρθρα 34 και 35 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(Κυρωτικός Νόμος 1756/1988 Α’35), όπως αυτά ισχύουν,
ανακαλείται το από 10 Ιουνίου 2016 προεδρικό διάταγμα
με θέμα «Διορισμός δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης», το
οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 562 της 21ης Ιουνίου
2016, κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό και την
τοποθέτηση των κάτωθι αναφερόμενων δόκιμων Ειρη-
νοδικών Δ’ τάξης, ως εξής:
α) Το διορισμό της Σαρτζετάκη Ειρήνης του Εμμανου-
ήλ και της Μαρίας-Αντωνίας και την τοποθέτησή της σε
κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8412262113/02.08.2016).
β) Το διορισμό του Κοκκορού Χρήστου του Γεωργίου
και της Αικατερίνης και την τοποθέτησή του σε κενή ορ-
γανική θέση στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2584661081/02.08.2016).
γ) Το διορισμό της Μπατσιόλα Ιουλίας του Ευάγγελου
και της Ευμορφίλης και την τοποθέτησή της σε κενή ορ-
γανική θέση στο Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8853116912/03.08.2016).
δ) Το διορισμό της Φτάκα Μαρίας του Αθανασίου και
της Κυριακούλας και την τοποθέτησή της σε κενή οργα-
νική θέση στο Ειρηνοδικείο Κολινδρού.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7757939338/03.08.2016).
ε) Το διορισμό της Διακογεωργίου Μαρίας του Θεο-
δώρου και της Παναγιώτας και την τοποθέτησή της σε
κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3641299608/02.08.2016).
στ) Το διορισμό της Καπακτσή Στεφανίας-Αγγελικής
του Παναγιώτη και της Αικατερίνης και την τοποθέτησή
της σε κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1283519109/02.08.2016).
ζ) Το διορισμό της Κόλλια Δήμητρας του Θεοδώρου
και της Φιλομήλας και την τοποθέτησή της σε κενή ορ-
γανική θέση στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4543108354/08.08.2016).
η) Το διορισμό της Μπινιάρη Ειρήνης του Νικολάου και
της Γεωργίας και την τοποθέτησή της σε κενή οργανική
θέση στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3425222032/02.08.2016).
θ) Το διορισμό του Αθηναίου Ανδρέα του Αντωνίου
και της Άννας και την τοποθέτησή του σε κενή οργανική
θέση στο Ειρηνοδικείο Καβάλας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5111195022/02.08.2016).
ι) Το διορισμό της Κίνη Δήμητρας του Κωνσταντίνου
και της Ελένης και την τοποθέτησή της σε κενή οργανική
θέση στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5663675574/02.08.2016).
ια) Το διορισμό της Ραΐση Αικατερίνης του Μιχαήλ και
της Φραγκίσκης και την τοποθέτησή της σε κενή οργα-
νική θέση στο Ειρηνοδικείο Άνδρου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6273331141/02.08.2016)
και ιβ) Το διορισμό του Λυμπερόπουλου Δημήτριου
του Χρήστου και της Πηνελόπης και την τοποθέτησή του
σε κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο Σάμου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5193791074/02.08.2016),
επειδή δεν εμφανίσθηκαν μέσα στη νόμιμη προθε-
σμία, που τους είχε τεθεί, σε δημόσια συνεδρίαση των
Πρωτοδικείων, που τους είχαν υποδειχθεί, προκειμένου
να ορκιστούν και να αναλάβουν καθήκοντα.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Με

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"