Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΕΚ Γ 774/2016

ΦΕΚ Γ 774/2016 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος
1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από
την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2016:
Α) των Προέδρων Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:
1) Αθηνών, Ελένης Αλεξοπούλου του Βασιλείου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7291014980/1-7-2016)
2) Αθηνών, Δημητρούλας Μαυρομμάτη του Νικολάου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1182244593/1-7-2016),
3) Αθηνών, Γεωργίου Μπαλατσού του Νικολάου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3429124254/1-7-2016)
4) Θεσσαλονίκης, Βασιλείου Πανταζόπουλου του Ιω-
άννη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1311440813/30-6-2016)
λαμπου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1235886584/4-7-2016)
και
6) Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Πετρίδη του Δημη-
τρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1812737814/
30-6-2016), λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδό-
μου (67ου) έτους της ηλικίας τους και
Β) των Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:
1) Τρίπολης, Ειρήνης Γκιόκα του Γεωργίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1073725636/6-7-2016)
και
2) Αθηνών, Αθανασίας Ζερβάκου-Γκλίνου του Πανα-
γιώτη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9138114104/1-7-2016),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65ου)
έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι ανωτέρω διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχαν.
Με Προεδρικό διάταγμα της 18 ης Ιουλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και
το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κυρωτικός Νόμος
1756/1988 Α΄ 35), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την
υπηρεσία από 1ης Ιουλίου 2016, των Συμβούλων της
Επικρατείας:
Αντωνίου Ντέμσια του Ιωάννη
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6210611612/1-7-2016)
Φώτιου Ντζίμα του Σωτηρίου
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1215922544/1-7-2016)
και
Μαρίας Σταματελάτου-Μπεριάτου του Παναγή
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3199393200/1-7-2016),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας τους.
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"