Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 1392/2016

ΦΕΚ Γ 1392/2016 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το από 21.12.2016 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος,
β) 43 παρ. Γ του ν. 3659/ 2008 (ΦΕΚ 77 Α'), γ) 49, 54 παρ.
1 και 71 παρ. 3 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α') «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών
Λειτουργών», δ) 24 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν και
το π.δ. 125/ 05.11.2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την
2/2016 Απόφαση και τα Πρακτικά της 2ης/16-11-2016
Συνεδρίασης του Ενδεκαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προάγεται, κατ'
απόλυτη εκλογή, σε Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου η Πάρεδρος αυτού Νεκταρία Δουλιανάκη του Νικολά-
ου, από 16.11.2016 επειδή διαθέτει όλα τα απαιτούμενα
για την προαγωγή της τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 14018/23-12-2016).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"