Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 33/2017

ΦΕΚ Γ 33/2017 


Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2017,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,

τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988 Α’35), όπως αυτά ισχύουν, και τη
με αριθμό 167/24.11.2016 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
μετατίθεται η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Αταλάντης, Γε-
ωργία Κατσαμπέκη του Κωνσταντίνου, στο Ειρηνοδικείο
Ολυμπίων, λόγω κωλύματος εντοπιότητας, και η δόκιμη
Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Ολυμπίων, Ζαχαρούλα Ζαφείρα του
Νικολάου, στο Ειρηνοδικείο Αταλάντης, με αίτησή της.
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2017,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988 Α’35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθ-
μό 165/24.11.2016 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προά-
γονται κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Β’ τάξης οι
παρακάτω Ειρηνοδίκες Γ’ τάξης, επειδή συγκεντρώνουν
σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1) Άρτας, Αγγελική Καλπουζάνη του Δημοσθένη,
2) Αθηνών, Σταυρούλα Μπόλου του Πολυζώη, 3) Νέας
Ιωνίας, Κωνσταντίνα Τσάλλου του Ιωάννη, 4) Αθηνών,
Ασημίνα Γωνιάδου του Νικολάου, 5) Πειραιώς, Σοφία
Σουρέλη του Δημητρίου, 6) Ιλίου, Χρήστος Καραγιαννί-
δης του Σάββα, 7) Αθηνών, Ιωάννα Τουρή του Βασιλεί-
ου, 8) Πταισματοδικείου Πιερίας, Ευαγγελία Καραγιάννη
του Αθανασίου, 9) Νέας Ιωνίας, Γεωργία Παναγιώτου του
Κωνσταντίνου, 10) Χαλανδρίου, Ελένη Καψιμάλη του Σω-
τηρίου, 11) Πταισματοδικείου Ρόδου, Ευφημία Παπα-
χρυσάνθου του Δημητρίου, 12) Πιερίας, Δόμνα Αλεξίου
του Ελευθερίου, 13) Αθηνών, Κωνσταντίνα Παρασκευο-
πούλου του Γεωργίου, 14) Λαυρίου, Νίκη Μεθενίτου του
Δημητρίου, 15) Ρόδου, Μυρσίνη Πετρέλλη του Γεωργίου,
16) Πταισματοδικείου Λιβαδειάς, Ελένη Δασκαλοπούλου
του Γεωργίου, 17) Πιερίας, Χαρίκλεια Τσιακανάκα του
Χρήστου, 18) Αθηνών, Σοφία Σταυριανού του Σταύρου,
19) Νέας Ιωνίας, Ουρανία Βαρελά του Ιωάννη, 20) Θεσ-
σαλονίκης, Ελένη Κολοβού του Αποστόλου, 21) Αμαρου-
σίου, Χριστίνα Δήμου του Ξενοφώντος και 22) Λάρισας,
Νικόλαος Σαρηγιάννης του Κωνσταντίνου.
(Αριθ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2819/18.01.2017).
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Ιανουαρίου 2017,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι-
κός νόμος 1756/1988 Α’35), όπως αυτά ισχύουν, και τη
με αριθμό 164/24.11.2016 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, προάγονται κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη
Α’ τάξης οι παρακάτω Ειρηνοδίκες Β’ τάξης, επειδή συ-
γκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα
εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1) Πατρών, Ανδρέας Κακαρούμπας του Σπυρίδωνος,
2) Φλώρινας, Θεόδωρος Τομπουλίδης του Ιωάννη, 3) Βό-
λου, Κωνσταντίνος Στυλιανάκης του Εμμανουήλ, 4) Λα-
γκαδά, Ηλίας Παπαδόπουλος του Ελευθερίου, 5) Βασι-
λικών, Ελένη Τομαρά του Νικολάου, 6) Θεσσαλονίκης,
Τριανταφυλλιά Μπακαλόπουλου του Φωτίου, 7) Αθηνών,
Δημήτριος Παπαναγιώτου του Τριαντάφυλλου, 8) Αθη-
νών, Διονύσιος Σιγουράκος του Γεωργίου και 9) Καλλι-
θέας, Μαρία Πριοβόλου του Ιωάννη.
(Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 206/16.01.2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"