Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ.ΕΚΤΑΚΤΟ.Δ.Σ.ΤΗΣ.23-1-2017

ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΤΗΣ 23-1-2017
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.
1.Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών
2.Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη
3.Ευάγγελου Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών
4.Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη
5.Σταματίας Γκαρά-Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

                                                                       Αθήνα 23-1-2017
     Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε., με μοναδικό θέμα προς συζήτηση: «Η θέση της Ένωσης και αναγκαίες αντιδράσεις, ενόψει συζήτησης στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου της πρότασης αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών από την Υπηρεσία τους», η ομάδα μας ανέγνωσε και κατέθεσε το από 23-1-2017 έγγραφο, το οποίο και απηχεί πλήρως τις απόψεις της και το οποίο έχει ως ακολούθως:
«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.
          ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. Ε.Δ.Ε.
1.Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών
2.Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη
3.Ευάγγελου Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών
4.Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη
5.Σταματίας Γκαρά-Δημουλέα, Ειρηνοδίκη
                                                                       Αθήνα 23-1-2017
             Ι. Κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 και 4 του Ν. 1756/1988, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου (όπως και του Αρείου Πάγου), μπορεί να συγκαλεί την ολομέλεια για ν` ανταλλάξουν τα  μέλη  της απόψεις  σε  νομικά ζητήματα και τα πορίσματα των σχετικών συζητήσεων δεν δεσμεύουν τα δικαιοδοτικά όργανα του δικαστηρίου. Από την έναρξη της ισχύος του ανωτέρω νόμου ουδέποτε και από κανέναν υποστηρίχθηκε ότι η ανωτέρω διάταξη, όπως και το εδραζόμενο σ’ αυτήν δικαίωμα του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου να συγκαλεί την Ολομέλειά του για τ’ αναφερόμενα σ’ αυτήν θέματα, αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις.
             Εξάλλου, η αύξηση του ορίου αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία Δικαστικών Λειτουργών δεν τίθεται για πρώτη φορά και μόνο από τους ανώτατους Δικαστές, αφού έχει προηγηθεί μία από τις μειοψηφήσασες ομάδες του δήθεν ενωτικού προεδρείου της ΕΔΕ, η οποία στο προεκλογικό της πρόγραμμα είχε συμπεριλάβει και την πρωτοβουλία της για  την αύξηση του ορίου ηλικίας των Ειρηνοδικών και των Εφετών από το  65ο έτος στο 67ο.
             ΙΙ. Επομένως, ο ισχυρισμός του δήθεν ενωτικού προεδρείου της ΕΔΕ ότι η σύγκληση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, από την Πρόεδρό του, για τις 26-01-2017, προκειμένου τα μέλη της να συζητήσουν το μείζον ζήτημα της αύξησης του ορίου ηλικίας αποχώρησης των Δικαστικών Λειτουργών από την ενεργό υπηρεσία, είναι αντισυνταγματική, εδράζεται είτε σε κακόβουλη παρερμηνεία της ως άνω διατάξεως είτε σε ασύγγνωστη, για Δικαστικούς Λειτουργούς, νομική πλάνη, αφού τα μέλη της Ολομέλειας, που έχει συγκληθεί, κατά τα παραπάνω, θα εκφέρουν, τελικά, γνώμη, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διατάξεως, μεταξύ άλλων και, για τη συνταγματικότητα ή μη του ως άνω τεθέντος ενώπιον αυτής νομικού ζητήματος.
             ΙΙΙ. Είμαστε, πλέον, βέβαιοι ότι επιδίωξή σας δεν είναι η ενότητα αλλά ο διχασμός και η διάσπαση των Δικαστικών Λειτουργών, μελών της ΕΔΕ, που, δήθεν, εκπροσωπείτε, αφού, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, τα μέλη του, κατ’ ευφημισμόν ενωτικού, Προεδρείου σας τους διαχωρίζουν σε κατηγορίες και αντιτάσσονται, με  κάθε τρόπο και σθένος, στην ικανοποίηση των θεσμικών, εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων μεγάλου μέρους αυτών και δη των ανωτέρων και ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών, αντί να υποστηρίζουν οποιαδήποτε προσπάθεια σκοπεί σ’ αυτή την κατεύθυνση και παράλληλα να προωθήσουν ανάλογη βελτίωση της θέσης και των λοιπών, κατωτέρων και κατωτάτων Δικαστικών Λειτουργών.
             ΙV. Ως εκ τούτου, αντιτιθέμεθα στη σημερινή αντικαταστατική σύγκληση του ΔΣ, προκειμένου να συζητηθεί το αναφερόμενο στην εσπευσμένη πρόσκληση που μας απευθύνατε θέμα και, ακόμη, αποδοκιμάζουμε έντονα τις θέσεις σας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο τελευταίο δελτίο τύπου, που εκδώσατε, ερήμην μας και χωρίς προηγούμενη σύγκληση και σχετική απόφαση του ΔΣ, το οποίο, εκ των υστέρων και απαξιώνοντας τον καταστατικό ρόλο των μελών του, συγκαλέσατε για να εγκρίνει και να χειροκροτήσει τις απαράδεκτες και αντιδεοντολογικές ενέργειές σας, οι οποίες, επιπρόσθετα, προσκρούουν, ευθέως, στις παραπάνω νομικές διατάξεις, καθώς και στο ισχύον καταστατικό της ΕΔΕ, τις διατάξεις του οποίου επιλεκτικά επικαλείσθε και, κατά περίπτωση, εφαρμόζετε.
             V. Τέλος, δηλώνουμε ότι καταψηφίζουμε τις προτάσεις σας και σας καλούμε να παραιτηθείτε άμεσα, προκειμένου να εκλεγεί νέο, πραγματικά ενωτικό, προεδρείο, που να εκφράζει και να εκπροσωπεί όλους τους Δικαστές και Εισαγγελείς μέλη της ΕΔΕ, να τους ενώνει, αντί να τους διχάζει, να προωθεί και επιδιώκει την ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των μελών της και να μην υπονομεύει τις επιδιώξεις μεγάλου μέρους αυτών και δη των ανωτέρων και ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών για την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων τους, ώστε να αποκατασταθεί το αρμόζον σ’ αυτή κύρος, που πλήττεται ανεπανόρθωτα με ενέργειες, όπως οι παραπάνω».
---------------------------------------------------------------------
             Το ανωτέρω έγγραφο αποτελεί συνέχεια – προσθήκη της από 21-1-2017 ανακοίνωσής μας, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και κατατέθηκε, επίσης. Τα μέλη του Προεδρείου, αποφεύγοντας συστηματικά να δηλώσουν εάν επί της ουσίας είναι σύμφωνοι ή αντίθετοι με την αύξηση του ορίου ηλικίας των Δικαστικών Λειτουργών, ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που με αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος γινόταν αυτό αποδεκτό, επικέντρωσαν τη συζήτηση στο ότι δεν πρέπει να συγκληθεί η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου από την Πρόεδρο, κυρία Βασιλική Θάνου, καθόσον το ορισθέν θέμα της δεν επιδέχεται κανενός είδους ερμηνείας. Όπως δε χαρακτηριστικά ανέφερε σύμβουλος της Ε.Δ.Ε., «είναι σαν να συγκαλείται η Ολομέλεια, προκειμένου ν΄ αποφανθεί για το αν ο ήλιος ανατέλλει από τη Δύση». Προς επίρρωση δε του ανωτέρω ισχυρισμού τους, επικαλέσθηκαν γνωμοδοτήσεις καθηγητών πανεπιστημίου (15, όπως είπαν), την απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των δικηγορικών συλλόγων, ακόμη δε και του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον οποίο, όπως είπαν, άτυπα συνάντησαν, στα πλαίσια της συνάντησής τους με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

             Και ενώ εξελισσόταν η ψηφοφορία, παράλληλα με επιχειρηματολογία, χωρίς να συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, η σύμβουλος της πλειοψηφίας Ακριβή Ερμίδου, απευθύνθηκε τόσο στα μέλη της ομάδας μας όσο και στους παριστάμενους συμβούλους Μαργαρίτα Στενιώτη και Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, λέγοντάς μας ότι «εκτελούμε διατεταγμένη υπηρεσία». Όπως ήταν φυσικό, αποχωρήσαμε, μη δεχόμενοι την βαρύτατη και παντελώς αβάσιμη αυτή κατηγορία. Αποδείχθηκε δε περίτρανα, για άλλη μία φορά, ότι το δήθεν ενωτικό Προεδρείο της Ένωσής μας, όχι μόνο δεν είναι ενωτικό αλλά ο ρόλος του είναι μόνο να προκαλεί βαθύτατο διχασμό μεταξύ των μελών της, προκειμένου να καλύπτει την απόλυτη ανυπαρξία του όσον αφορά τα δημιουργικά καθήκοντά του.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"